Menu
Obec Spišské Bystré
ObecSpišské Bystré

Správne konanie - výruby stromov

Obec Spišské Bystré, ako orgán ochrany prírody, zverejňuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov informácie o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu:

Obec Spišské Bystré, Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré alebo elektronicky na adresu: obec@spisskebystre.sk  v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Začaté správne konania

 r. 2024

Číslo konania Dátum začiatku konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní Predmet konania  
OCUSB/S2024/00076 19.01.2024

22.01.2024

7 dní

Ing. Andrej Lopušek

Štefánikova 280/19

059 21 Svit

oznámenie o ZSK Typ: PDF dokument, Velkosť: 122.22 kB

oznámenie o  ZK Typ: PDF dokument, Velkosť: 202.52 kB

OCUSB/S2024/00381 8.4.2024 9.4.2024 7 dní Mgr. Gabriela Korenková, Cintorínska 360/68, 059 18 Spišské Bystré

Oznámenie o ZSK Typ: PDF dokument, Velkosť: 121.98 kB

Oznámenie o ZK Typ: PDF dokument, Velkosť: 202.45 kB

OCUSB/S2024/00436 9.5.2024 10.5.2024 7 dní Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov

Oznámenie o ZSK Typ: PDF dokument, Velkosť: 121.95 kB

Oznámenie o ZK Typ: PDF dokument, Velkosť: 204.11 kB

 

 

 

 

r. 2023

Číslo konania Dátum začiatku konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní Predmet konania  
OCUSB/S2023/00563/002 05.09.2023

05.09.2023

7 dní

Vitko Ján

Partizánska 90/93

059 18 Spišské Bystré

oznámenie o ZSK  (109.16 kB)

oznámenie o ZK (201.45 kB)

 

OCUSB/S2023/00658/002 24.10.2023 27.10.2023 7 dní

Vilma Hlaváčová

Cintorínska 318/46

059 18 Spišské Bystré

oznámenie o ZSK (109.37 kB)

oznámenie o ZK (201.26 kB)

OCUSB/S2023/00681/002 13.11.2023 13.11.2023 7 dní

Obec Spišský Štiavnik

Hornádksa 241

059 14 Spišský Štiavnik

Oznámenie ZSK (109.35 kB)

Oznámenie o ZK (224.07 kB)

OCUSB/S2023/00693/002 20.11.2023 21.11.2023 7 dní

Fábry Pavol

Jilemnického 304/95

059 21  Svit

Oznámenie ZSK (109.58 kB)

Oznámenie o ZK Typ: PDF dokument, Velkosť: 201.66 kB

OCUSB/S2023/00696/002 21.11.2023 22.11.2023 7 dní

Budajová Iveta

Cintorínska 387

059 18 Spišské Bystré

Oznámenie ZSK (109.41 kB)

Oznámenie o ZK Typ: PDF dokument, Velkosť: 201.39 kB

 

 

Archív:

r. 2022

Číslo konania Dátum začiatku konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní Predmet konania  
OCUSB/S2022/00151/002 04.02.2022

04.02.2022

7 dní

Mária Olexová

Kukučínova 500/21

059 18 Spišské Bystré

oznámenie o ZSK 

oznámenie o ZK 

OCUSB/S2022/00190/002 16.02.2022

17.02.2022

7 dní 

Mária Sláviková

Gánovská 219

058 01 Gánovce

oznámenie o ZSK 

oznámenie o ZK 

OCUSB/S2022/00333/002 28.04.2022 29.04.2022 7 dní

Martin Lukáč

Irkutska 1400/7

040 12 Košice

oznámenie o ZSK 

oznámenie o ZKoznáZK (451.85 kB)

OCUSB/S2022/00615/002 19.9.2022 19.9.2022 7 dní

Tomáš Cerva

Mierová 105/72

059 21 Svit

oznámenie o ZSK (360.63 kB)

oznámenie o ZK (453.06 kB)

 

r. 2021

Číslo konania Dátum začiatku konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní Predmet konania  
OCUSB/2021/0131/001 17.02.2021

18.02.2021

7 dní

Jozef Fábry

Jána Lačeka 628

Spišské Bystré

oznámenie  o ZSK 

oznámenie o ZK 

OCUSB/2021/0154/001 02.03.2021

02.03.2021

7 dní

Chmura Pavol, Podtatranská 23, 058 01 Poprad

oznámenie o ZSK 

oznámenie o ZK 

OCUSB/2021/0483/001 04.10.2021 04.10.2021 7 dní

Jurčo Jozef,

Partizánska 6/5,

Spišské Bystré

oznámenie o ZSK

oznámenie ZK 

OCUSB/2021/0489/001 06.10.2021 11.10.2021 7 dní

Obec Spišský Štiavnik

Hornádska 241

059 14 Spišský Štiavnik

oznámenie o ZSK 

oznámenie ZK 

OCUSB/2021/0564/001 26.11.2021 26.11.2021 7 dní

Jozef Bendík

SNP 188/77

059 18 Spišské Bystré

oznámenie o ZSK 

 

 r. 2020

Číslo konania Dátum začiatku konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní Predmet konania  
OCUSB/2020/0485/001 28.08.2020

28.08.2020

7 dní

Obec Spišský Štiavnik

Hornádska 241

Spišský Štiavnik

oznámenie ZSK

oznámenie ZK

OCUSB/2020/0584/001 28.10.2020

30.10.2020

7 dní

Ing. Jozef Teplický

Školská 673

Spišské Bystré

oznámenie ZSK

 

 

 r. 2019

Číslo konania Dátum začiatku konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní Predmet konania  
SB/2019/0111/001 15.02.2019

18.02.2019

 

04.03.2019

7 dní

Jozef Bukovinský, Osloboditeľov 155/101, 059 34  Spišská Teplica 

na stiahnutieSK

oznámenie ZK

oznámenie ZK2

SB/2019/0165/001 11.03.2019 13.03.2019 7 dní

Ján Ambrozy

Rázusova 2672/21

058 01  Poprad

na stiahnutie SK 

SB/2019/0185/001 19.03.2019 21.03.2019 7 dní

Bohumil Jeník

SNP 142/23A

059 18  Spišské Bystré

na stiahnutie SK 
SB/2019/0464/001 26.092019 27.09.2019 7 dní 

Obec Spišský Štiavnik

Hornádska 241, 059 14  Spišský Štiavnik

oznámenie 

oznámenie o začatí konania

SB/2019/0463/001 26.09.2019 27.09.2019 7 dní

Iveta Budajová

Cintorínska 387

059 18  Spišské Bystré 

oznámenie

oznámenie o začatí konania

 

 r. 2018

Číslo konania Dátum začiatku konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní Predmet konania  
SB/2018/0423/001 15.08.2018 17.08.2018 7 dní

Obec Spišský Štiavnik

Hornádska 241, 059 14  Spišský Štiavnik

na stiahnutie

oznámenie

SB/2018/0424/001 15.08.2018 17.08.2018 7 dní

Obec Spišský Štiavnik

Hornádska 241, 059 14  Spišský Štiavnik

na stiahnutie

oznámenie

SB/2018/0527/001 11.10.2018 15.10.2018 7 dní

Pavol Barna 

SNP 310/211, 059 18  Spišské Bystré

na stiahnutie

oznámenie 

SB/2018/0555/001 12.11.2018 13.11.2018 7 dní

Jakub Ferko

Školská 561, 059 18  Spišské Bystré 

na stiahnutie

oznámenie ZK

SB/2018/0573/001 28.11.2018 28.11.2018 7 dní Bc. Lukáš Greňa, SNP 682/220, 059 18  Spišské Bystré a Mgr. Gabriela Greňová, Severná 341/20, 059 19  Vikartovce

na stiahnutie

oznámenie ZK

SB/2018/0583/001 5.12.2018 7.12.2018 7 dní Radoslav Brezina, Kvetná 2693/16, 058 01  Poprad

na stiahnutie

oznámenie ZK

     

r. 2017

Číslo konania Dátum začiatku konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní Predmet konania  
SB/2017/331/001

 

23.5.2017

 

25.5.2017 7 dní Ing. Martin Lavko, SNP 110 - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny na stiahnutie
SB/2017/537/001  25.9.2017   26.9.2017 7 dní   Iveta Budajová, Cintorínska 387- žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny  na stiahnutie
SB/2017/576/001 17.10.2017 18.10.2017 7 dní Katarína Liptáková,  SNP 312/213 - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny na stiahnutie
SB/2017/0608/001 10.11.2017 13.11.2017 7 dní Halas Jozef, Hviezdoslavova 422 - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny na stiahnutie
SB/2017/0609/001 10.11.2017 13.11.2017 7 dní Olejárová Alžbeta, SNP 93/87 - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny na stiahnutie

 

 r. 2016

Číslo konania Dátum začiatku konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní Predmet konania  

1-1VS/2016

 

04.01.2016 07.01.2016 7 dní T.Drevko, SNP 209, Spišské Bystré - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny na stiahnutie
726/2016-1VS/2016 08.07.2016 08.07.2016 7 dní  Brezina Radoslav, Kvetná 2693/16, Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny na stiahnutie

902/2016-1VS/2016

 

19.10.2016 19.10.2016 7 dní Krajčová Mária, Hviezdoslavova 471/17, Spišské Bystré - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny na stiahnutie

953/2016-1VS/2016

 

16.11.2016 18.11.2016 7 dní Štefan Lipták, SNP 268, Spišské Bystré - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny na stiahnutie

 

r. 2015                                                                                                               

Číslo konania Dátum začiatku konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní Predmet konania  

1034-1VS/2015

 

24.11.2015 25.11.2015 7 dní A.Varečková, Pod lesom 591/13, Spišské Bystré - žiadosť  o vydanie súhlasu na výrub dreviny na stiahnutie

                               

Úrad

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
1
3 4 5 6 7 8 9
2
10 11 12 13 14 15
2
16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Dnes má meniny

Meniny má Valéria, Florencián, Florentín, Silver, Florencia, Florentína

Aktuálna teplota

20.6.2024 18:06

Aktuálna teplota:

21.9 °C

Vlhkosť:

62.8 %

Rosný bod:

14.5 °C

Kalendár zberu odpadu

Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu - 2024  Typ: PDF dokument, Velkosť: 167.82 kB

         

Zber nebez. odpadu mob. zberňou v obci bude v termínoch:

25.6.2024 - 2.7.2024

Odkazy

2

Projekty

euop

fond na podporu umenia

psktabuľa

obnova dediny

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:601
TÝŽDEŇ:1980
CELKOM:1576561

Villa Cubach

Villa Cubach

Náš mapový portál

Mapový portál

Virtuálny cintorín

Virtuálny cintorín

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Navždy nás opustili

Navždy nás opustili

elekos

 

 

elekos

Náučné chodníky

Náučné chodníky v obci

SMS spravodaj

Sms spravodaj