Menu
Obec Spišské Bystré
ObecSpišské Bystré

Faktúry a objednávky (do 31.10.2015)

 

ÚDAJE O OBJEDNÁVKACH

 

Objednávky – Knižnica

 

ÚDAJE O FAKTÚRACH

v zmysle § 5b ods. 1 písm. a) zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v zn. nesk. pred.

PVPS, a.s.

Slovak Telekom, a.s.

Slovak Telekom, a.s

Slovak Telekom a.s.

Por. č. Č. faktúry Popis fak. plnenia Celková suma v €  Zmluva / obj. č. Dátum doručenia FA DodávateľNázov DodávateľAdresa DodávateľIČO
1 2014 čl.príspevok 2014           171,50   02.01.2014 RVC Štrba 31954502
2 20140010 sys.podpora URBIS I.Q.14 81,75 U1002/
2013B1
07.01.2014 MADE s.r.o Banská Bystrica 36041688
3 140077 hostig. služby 2014, popl. za doménu www. 120,48   08.01.2014 ACOM PP, s.r.o. Spišská Nová Ves 36579416
4 140001 oprava podlahy MŠ 514,05   13.01.2014 CONEYO, s.r.o. Poprad-Matejovce 46845101
5 062014 čistenie kanálu 160,-   14.01.2014 Jozef Danko ml. Poprad 43791522
6 62014 čistenie kanálu 110,-   15.01.2014 EČEGI Milan – PROFI KRTKOVANIE Sačurov 46534555
7 12140008 čistenie kanálu 83,02   16.01.2014 PVPS, a. s. Poprad 36500968
8 1300343985 vedenie účtu CP 12,-   16.01.2014 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. Bratislava 3138976
9 5041305124 zúčtovanie Finanč. spravodajca 2013 14,21   21.01.2014 Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina 31592503
10 2240002014 vyúčt. elektriny 2013/SNP 101 5,24   21.01.2014 Východoslovenská energetika a. s. Košice 36211222
11 514101580 voda 11/13 – 1/14 8-byt. jednotka 82,50   618/156/13P PVPS, a.s. Poprad 36500968
12 201335 prevádzka čističky odpad. vôd 12/13 360,-   27.01.2014 FIMAV SKI s.r.o. Veľká Lomnica 36470422
13 20137750 kamenivo K2 484,20   27.01.2014 ALKIN, s.r.o. Spišské Bystré 36490555
14 2240002104 elektrina 1,2/14 37,-   30.01.2014 Východoslovenská energetika a. s. Košice 36211222
15 2240002095 elektrina 1,2/14 5839,-   30.01.2014 Východoslovenská energetika a. s. Košice 36211222
16 4012014 oprava hl. uzáveru plynu ZŠ 73,66   30.01.2014 Inštalaterm s.r.o. Poprad 36450499
17 262014 školenie vodičov OÚ, DHZ 9 osôb 108,-   31.01.2014 Jarmila ČECHOVÁ Poprad 32868090
18 140100089 šatníková skriňa – kotolňa 138,60   03.02.2014 KOVOTYP s. r. o. Bratislava 35808705
19 20140126 oprava VO 404,76   03.02.2014 INKOM s.r.o. Košice 36200361
20 12014 strava hmotná núdza 1/14 1309,30   04.02.2014 Základná škola s materskou školou Spišské Bystré 37876031
21 1420061 kábel ku kopírke 16,80   04.02.2014 SUNSOFT plus, s.r.o. Dolný Kubín 31590128
22 326642 čl. príspevok – Hlavný kontrolór obce 2014 30,-   05.02.2014 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR   00628581
23 782014 prevádzka verej. kanála 1/14 75,-   05.02.2014 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Veľký Slavkov 31714030
24 7401214192 mobil 740 1/14 40,94   10.02.2014 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469
25 7401215565 mobil 741 1/14 13,60   10.02.2014 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469
26 7401215714 mobil 742 1/14 10,19   10.02.2014 Slovak Telekom, a.s Bratislava 35763469
27 7401215533 mobil 743 1/14 9,99   10.02.2014 Slovak Telekom, a.s Bratislava 35763469
28 7401215628 mobil 744 1/14 10,90   10.02.2014 Slovak Telekom, a.s Bratislava 35763469
29 5758603606 telefón 197 1,2/14 34,55   10.02.2014 Slovak Telekom, a.s Bratislava 35763469
30 3010025192 plyn 2/14 1545,-   10.02.2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o Bratislava 44291809
31 201401014 vývoz odpadu 229,68   10.02.2014 Poľnohospodárske družstvo Spišské Bystré 00199842
32 201401015 odhrn snehu 75,31   10.02.2014 Poľnohospodárske družstvo Spišské Bystré 00199842
33 201401016 oprava verej. osvetlenia 111,-   10.02.2014 Poľnohospodárske družstvo Spišské Bystré 00199842
34 325140050 likvidácia odpadu 198,77   11.02.2014 Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o. Žakovce 36450332
35 1400006 oprava plyn. zariad. 8-byt. jednotka 55,02   11.02.2014 Malatin Patrik Hranovnica 44869002
36 1758620573 telefón 101, internet 1,2/14 53,65   11.02.2014 Slovak Telekom, a.s Bratislava 35763469
37 1051400086 odvoz odpadu 1/14 2533,85   12.02.2014 Brantner Poprad, s.r.o. Poprad 36444618
38 14023 právne služby 1/14 198   12.02.2014 Advokátska kancelária VASIĽ, ŠIMONOVIČ & partners, s.r.o. Košice 47240482
39 201402005 odhrn snehu 75,31   18.02.2014 Poľnohospodárske družstvo Spišské Bystré 00199842
40 22013521 priístup do portálu iSamospráva 1/14 – 1/15 149,-   18.02.2014 Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. Bratislava 42171717
41 201401 prevádzka ČOV 1/14 360,-   19.02.2014 FIMAV SKI s.r.o. Veľká Lomnica 36470422
42 2141104646 autor. odmena 2014 – autor. zákon 20,40   20.02.2014 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobných dielam Bratislava 00178454
43 7140400741 nájom pozemku – k.ú. Lipt. Teplička – zberný dvor 15,-   21.02.2014 Slovenský pozemkový fond Bratislava 17335345
44 192011416 poštové schránky 8 ks 8-byt. jednotka 85,39   03.03.2014 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica 36631124
45 325140120 likvidácia odpadu 62,44   04.03.2014 Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o. Žakovce 36450332
46 22014 strava hmotná núdza 2/14 1282,06   04.03.2014 Základná škola s materskou školou Spišské Bystré 37876031
47 252014 čl. príspevok 2014 MAS PRAMENE 1199,50   05.03.2014 Obč. združenie MAS PRAMENE Gánovce 42344905
48 2140027 nástenné vítriny 2 ks 701,02   05.03.2014 TERAsport-Muller, s.r.o. Praha 28486617
49 201402011 oprava ver. osvetlenia 2/14 138,-   05.03.2014 Poľnohospodárske družstvo Spišské Bystré 00199842
50 201402012 vývoz odpadu 76,56   05.03.2014 Poľnohospodárske družstvo Spišské Bystré 00199842
51 201404 rozhrn makadamu 8-byt. jednotka 57,50   05.03.2014 AŠAK Peter Pavličko Spišské Bystré 32879890
52 2472014 prev. verej. kanálu 2/14 75,-   06.03.2014 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Veľký Slavkov 31714030
53 3010025192 plyn 3/14 1545,-   06.03.2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Bratislava 44291809
54 9759594349 telefón 197 2,3/14 33,88   07.03.2014 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469
55 402014 publikácia + CD 32,-   07.03.2014 RVC-ZO Štrba 319545502
56 7402317186 mobil 740 2/14 41,14   10.03.2014 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469
57 7402319275 mobil 741 2/14 12,33   10.03.2014 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469
58 7402321222 mobil 742 2/14 10,49   10.03.2014 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469
59 7402318969 mobil 743 2/14 10,09   10.03.2014 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469
60 7402319700 mobil 744 2/14 11,10   10.03.2014 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469
61 7307939843 plyn 8-byt. jednotka 3-5/14 1754,-   10.03.2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava 35815256
62 6759611218 telefón 101, internet 2,3/14 49,58   11.03.2014 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469
63 201408 ročná prehliadka kotlov – plyn 130,-   12.03.2014 Peter Juščák PLYN TEPLO – SERVIS Hozelec 41010779
64 14055 právne služby 2/14 198,-   13.03.2014 Advokátska kancelária VASIĽ, ŠIMONOVIČ & partners, s.r.o. Košice 47240482
65 1990003015 nájom kopírky a kópie 2/14 119,44   13.03.2014 XEROX LIMITED, o.z. Bratislava 30814677
66 1051400304 odvoz odpadu 2/14 2466,14   14.03.2014 Brantner Poprad s.r.o. Poprad 36444618
67 2014060 služby BOZP, PO 1-3/14 102,-   14.03.2014 Ing. Jozef Majerčák Poprad-Matejovce 40328490
68 514109363 voda DHZ 12/13 – 3/14 31,27   14.03.2014 PVPS, a.s. Poprad 36500968
69 514109367 voda 8-byt. jednotka 1-3/14 84,90   14.03.2014 PVPS, a.s. Poprad 36500968
70 514109394 voda cintorín 12/13 – 3/14 1,27   14.03.2014 PVPS, a.s. Poprad 36500968
71 514109395 voda oú 12/13 – 3/14 117,71   14.03.2014 PVPS, a.s. Poprad 36500968
72 514109368 voda 8-byt. jednotka 1-3/14 0,-   14.03.2014 PVPS, a.s. Poprad 36500968
73 514109396 voda kult. dom 12/13 – 3/14 9,02   14.03.2014 PVPS, a.s. Poprad 36500968
74 20141404 preprava štrku 298,02   14.03.2014 ALKIN, s.r.o. Spišské Bystré 36490555
75 722014 geoplán – zámena pozemku Marková 267,-   17.03.2014 GLOBING POPRAD s.r.o. Poprad 36444499
76 201405 projektová dokumentácia – komunikácia K2 200,-   17.03.2014 Daniel Mäsiarčík Poprad 43867928
77 5590015441 služby STP APV 2/14 – 1/15 25,09   19.03.2014 IVES Košice Košice 00162957
78 201404 prevádzka ČOV 2/14 360,-   20.03.2014 FIMAV SKI s.r.o. Veľká Lomnica 36470422
79 20140076 keram. hrčeky s podšálkou – deň učiteľov ZŠ 154,80   20.03.2014 Ján Grajzeľ Košice 45655634
80 4516610319 školské potreby – hmotná núdza 1261,60   24.03.2014 DAFFER s.r.o. Prievidza 36320439
81 201406896 Popradský korzár 13-52/14 10,-   24.03.2014 Petit Press, a.s. Bratislava 35790253
82 10140018 vyrovnávacie prstence K2 kanalizácia 113,03   25.03.2014 PROSPER POPRAD, s.r.o. Poprad 36474681
83 2014097 občerstvenie – voľby 45,-   26.03.2014 JEDÁLEŇ-M.O., s.r.o. Spišské Bystré 44739753
84 2014095 strava – voľby 232,50   26.03.2014 JEDÁLEŇ-M.O., s.r.o Spišské Bystré 44739753
85 0114035245 jedálen. kupóny 500 ks 1559,34   28.03.2014 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava 31396674
86 2014009 montáž a inštalácia NETGEAR – oprava internet 249,60   28.03.2014 LA, s.r.o. Spišské Bystré 36462756
87 201403014 vývoz odpadu 306,24   02.04.2014 Poľnohospodárske družstvo Spišské Bystré 00199842
88 325140210 likvidácia odpadu 290,03   02.04.2014 Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o. Žakovce 36450332
89 32014 strava – hmotná núdza 3/14 1100,59   02.04.2014 Základná škola s materskou školu Spišské Bystré 37876031
90 4432014 prevádzka verej. kanálu 3/14 75,-   03.04.2014 EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o. Veľký Slavkov 31714030
91 201405 zemné práce – zádvorie 8-byt. jednotka 100,-   04.04.2014 AŠAK Peter Pavličko Spišské Bystré 32879890
92 3010025192 zemný plyn 4/14 1545,-   04.04.2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Bratislava 44291809
93 1405776 autorský zákon – odmena umelcom 33,50   07.04.2014 SLOVGRAM Bratislava 17310598
94 20141130 podpora Urbis 4-6/14 225,-   07.04.2014 MADE s.r.o. Banská Bystrica 36041688
95 7760604897 telefón 101, internet 3,4/14 50,02   08.04.2014. Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469
96 1990004105 nájom kopírka 3/14 75,95   08.04.2014 XEROX LIMITED, o.z. Bratislava 30814677
97 2014131 strava – voľby 204,60   09.04.2014 JEDÁLEŇ-M.O. s.r.o. Spišské Bystré 44739753
98 2014132 občerstvenie – voľby 39,99   09.04.2014 JEDÁLEŇ-M.O. s.r.o. Spišské Bystré 44739753
99 7403317042 mobil 740 3/14 43,32   09.04.2014 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469
100 7403318588 mobil 741 3/14 11,69   09.04.2014 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469
101 7403319481 mobil 742 3/14 9,62   09.04.2014 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469
102 7403319136 mobil 743 3/14 14,43   09.04.2014 Slovak Telekom, a.s Bratislava 35763469
103 7403319137 mobil 744 3/14 10,62   09.04.2014 Slovak Telekom, a.s Bratislava 35763469
104 5760587796 telefón 197 3,4/14 29,44   09.04.2014 Slovak Telekom, a.s Bratislava 35763469
105 1051400445 odvoz odpadu 3848,91   15.04.2014 Brantner Poprad s.r.o Poprad 36444618
106 1014005 vyrovnávacie prstence 20 ks K2 232,61   15.04.2014 SpišMan s.r.o. Poprad 36479390
107 21130040 betón, cement – údržba verej. osvetlenia 146,12   15.04.2014 HIROPRO, s.r.o. Poprad 31678475
108 14107 právne služby 3/14 198,-   15.04.2014 Advokátska kancelária VASIĽ, ŠIMONOVIČ & partners, s.r.o. Košice 47240482
109 21140005 náradie, betón – malé obec. služby 36,76   15.04.2014 HIROPRO, s.r.o. Poprad 31678475
110 201406 prevádzka ČOV 3/14 360,-   23.04.2014 FIMAV SKI s.r.o. Veľká Lomnica 36470422
111 20142295 preprava kameniva 539,68   24.04.2014 ALKIN s.r.o. Spišské Bystré 36490555
112 1842014 PE vrecia 48,84   28.04.2014 PETER BARILLA Vikartovce 32868669
113 20140056 preklad unimobunky 109,04   28.04.2014 Kuna s.r.o. Vikartovce 44787821
114 52014 strava – hmotná núdza 4/14 1276,73   30.04.2014 Základná škola s materskou školou Spišské Bystré 37876031
115 1443101921 inzerát – výber. konanie riadit. ZŠ 103,20   30.04.2014 Petit Press Košice 35790253
116 140138 betón. zmes – obrubníky K2 604,80   02.05.2014 STEMP – M&G, s.r.o. Poprad 31679030
117 2240002095 elektrina 3-5/14 5839,-   02.05.2014 Východoslovenská energetika a. s. Košice 36211222
118 2240002104 elektrina 3-5/14 37,-   02.05.2014 Východoslovenská energetika a. s. Košice 36211222
119 1462014 čistenie kanálu 102,-   05.05.2014 Jozef Danko Poprad 32862644
120 6282014 prevádzka verej. kanálu 4/14 75,-   05.05.2014 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Veľký Slavkov 31714030
121 325140316 likvid. odpadu 391,28   05.05.2014 Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o. Žakovce 36450332
122 141051 bezpečnostný projekt – ochrana os. údajov 270,-   06.05.2014 NAJ s. r.o Nová Ľubovňa 36515001
123 201410 rozhrn makadamu – komunikcia K2 317,50   06.05.2014 AŠAK Peter Pavličko Spišské Bystré 32879890
124 1761605451 telefón 101, internet 4,5/14 49,82   06.05.2014 Slovak Telekom a. s. Bratislava 35763469
125 201404022 vývoz odpadu 400,56   07.05.2014 Poľnohospodárske družstvo Spišské Bystré 00199842
126 201404023 oprava ver. osvetlenia, prevoz obrubníkov 273,-   07.05.2014 Poľnohospodárske družstvo Spišské Bystré 00199842
127 3010025192 plyn 5/14 1545,-   09.05.2014 RWE Gas Slovensko s.r.o. Bratislava 44291809
128 9761588477 telefón 197 4,5/14 28,28   09.05.2014 Slovak Telekom a. s Bratislava 35763469
129 14137 právne služby 4/14 120,-   09.05.2014 Advokátska kancelária VASIĽ, ŠIMONOVIČ & partners, s.r.o. Košice 47240482
130 140155 betónová zmes – obrubníky K2 369,60   09.05.2014 STEMP M&G s.r.o. Poprad 31679030
131 140149 betónová zmes – obrubníky K2 134,40   09.05.2014 STEMP M&G s.r.o Poprad 31679030
132 442014 členský príspevok 2014 256,10   09.05.2014 Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí Spišská Belá 31955151
133 1014016 skruže – nadstavba príklopov – K2 29,93   09.05.2014 SpišMAN s.r.o. Poprad 36479390
134 74004311154 mobil 740 4/14 45,86   12.05.2014 Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469
135 7404312822 mobil 741 4/14 11,16   12.05.2014 Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469
136 74004313590 mobil 742 4/14 9,40   12.05.2014 Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469
137 7404313279 mobil 743 4/14 5,23   12.05.2014 Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469
138 7404313135 mobil 744 4/14 9,40   12.05.2014 Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469
139 20140701 školenie členov has. jednotiek – 3 osoby DHZ 119,70   12.05.2014 FLORIAN s.r.o. Martin 36427969
140 2942014 geoplán – oddelenie pozemkov 327,-   13.05.2014 GLOBING POPRAD s.r.o. Poprad 36444499
141 1990005649 nájom kopírky 4/14 100,40   13.05.2014 XEROX LIMITED,o.z. Bratislava 30814677
142 264104974 obrubníky K2 1277,02   13.05.2014 MPL TRADING s.r.o. Bratislava 31388639
143 264104958 obrubníky K2 1336,82   13.05.2014 MPL TRADING s.r.o. Bratislava 31388639
144 1051400613 odvoz odpadu 2875,27   15.05.2014 Brantner Poprad s.r.o. Poprad 36444618
145 20140502 vytýčenie obrubníkov K2 700,-   15.05.2014 Ing. Kristián Slimák – GEOTATRY Poprad 41011902
146 140182 betónová zmes – K2 obrubníky 873,60   20.05.2014 STEMP M&G s.r.o. Poprad 31679030
147 838632898 knihy knižnica 309,40   20.05.2014 Beyond Media s. r.o. Bratislava 36737895
148 201410 prevádzka ČOV 4/14 360,-   21.05.2014 FIMAV SKI s.r.o. Veľká Lomnica 36470422
149 52014 revízie el. zar. 1173,-   21.05.2014 Grofčík Vladimír Vikartovce 32878524
150 514127926 voda 8-byt. jednotka 3-5/14 134,53   26.05.2014 PVPS a.s. Poprad 36500968
151 2014182 knihy knižnica 64,87   27.05.2014 Branko Kocian – vydavateľstvo Motýľ Bratislava 11642262
152 264105641 obrubníky K2 1355,40   28.05.2014 MPL TRADING s.r.o. Bratislava 31388639
153 20143193 preprava štrku 1479,98   29.05.2014 ALKIN s.r.o. Spišské Bystré 36490555
154 140201 betón. zmes – obrubníky K2 873,60   30.05.2014 STEMP M&G s.r.o. Poprad 31679030
155 062014 strava – hmotná núdzad 5/14 1413,66   02.06.2014 Základná škola s materskou školou Spišské Bystré 37876031
156 0325140415 likvid. odpadu 397,56   03.06.2014 Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o. Žakovce 36450332
157 201412 zemné práce K2 1160,-   03.06.201 AŠAK Peter Pavličko Spišské Bystré 32879890
158 201405010 prevoz obrubníkov 252,-   04.06.2014 Poľnohospodárske družstvo Spišské Bystré 00199842
159 201405009 odvoz odpadu 306,24   04.06.20104 Poľnohospodárske družstvo Spišské Bystré 00199842
160 0714 činnosť stavebného úradu 160,-   04.06.2014 Ing. Štefan Sadloň Gánovce 11945982
161 3010025192 plyn 6/14 1545,-   04.06.2014 RWE Gas Slovensko s.r.o. Bratislava 44291809
162 2192014 čistenie kanálu 98,39   04.06.2014 Jozef Danko Poprad 32862644
163 2014187 strava – voľby 223,20   05.06.2014 JEDÁLEŇ-M.O. s.r.o. Spišské Bystré 44739753
164 2014188 občerstvenie – voľby 48,-   05.06.2014 JEDÁLEŇ-M.O. s.r.o Spišské Bystré 44739753
165 7802014 technol. servis ČOV 560,87   05.06.2014 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Veľký Slavkov 31714030
166 140214 betón. zmes K2 739,20   05.06.2014 STEMP M&G s.r.o. Poprad 31679030
167 14182 právne služby 5/14 120,-   05.06.2014 Advokátska kancelária VASIĽ, ŠIMONOVIČ & partners, s.r.o. Košice 47240482
168 8282014 verejná kanalizácia 5/14 75,-   06.06.2014 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Veľký Slavkov 31714030
169 21140016 roxor-Kamenec2 7,20   06.06.2014 HIROPRO, s.r.o. Poprad 31678475
170 1762612034 telefón, internet 06/2014 49,99   07.06.2014 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469
171 7308005734 zemný plyn 06/2014 1 754,-   09.06.2014 SPP, a.s. Bratislava 35815256
172 1762595405 telefón 26,29   09.06.2014 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469
173 140231 betón. zmes-Kamenec 168,-   09.06.2014 STEMP-M&G, s.r.o. Poprad 31679030
174 1051400766 odvoz kom.odpadu 2979,38   09.06.2014 Brantner, s.r.o. Poprad 36444618
175 7405289809 mobil 740, 05/14 40,94   10.06.2014 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469
176 7405291999 mobil 741, 05/14 11,64   10.06.2014 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469
177 7405293019 mobil 742, 05/14 9,40   10.06.2014 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469
178 7405291988 mobil 743, 05/14 9,10   10.06.2014 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469
179 7405292554 mobil 744, 05/14 9,52   10.06.2014 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469
180 1990006860 nájom kopírka 05/14 80,66   11.06.2014 XEROX LIMITED, o.z. Bratislava 30814677
181 3113411 doplatok na r.2014-tlač Obec.novín 15,60   11.06.2014 INPROST, s.r.o. Bratislava 31363091
182 1122014 audit 468,-   11.06.2014 Ing.Cibulová Daniela Banská Bystrica č.l. 061
183 2014118 technik BOZP 4-6/14 102,-   12.06.2014 Ing.Jozef Majerčák Poprad 40328490
184 1014029 skruže-vyrov.kanál K2 26,30   12.06.2014 SpišMAN, s.r.o. Poprad 36479390
185 2014001855 kanc.potreby 81,60   13.06.2014 KP plus, s.r.o. Kežmarok 36475025
186 140242 betón.zmes-K2 537,60   16.06.2014 STEMP-M&G, s.r.o. Poprad 31679030
187 1014032 skruže-vyrov.šachta K2 41,27   20.06.2014 SpišMAN, s.r.o. Poprad 36479390
188 264106672 cestné obrubníky-K2 1416,29   17.06.2014 MPL, s.r.o. Poprad 31388639
189 201413 prev.ČOV-05/14 360,-   20.06.2014 FIMAV SKI s.r.o. V.Lomnica 36470422
190  09462014 metrol.overenie prietokomera 972,- 589/2014 23.06.2014 EKOSERVIS, s.r.o. V.Slavkov 31714030
191 72014 OP a OS elek.zariad. a bleskozv.-ČOV 354,-   23.06.2014 Grofčík Vladimír Vikartovce 32878524
192 142130 čistiace potreby 172,95   23.06.2014 TVS-J.Šurina Žilina 35291214
193 201414 regulácia potoka 1 104,-   23.06.2014 FIMAV SKI s.r.o. V.Lomnica 36470422
194 20143405 preprava štrku 4586,63   25.06.2014 ALKIN, s.r.o. Sp.Bystré 36490555
195 007292014 prezent. obce 662,-   25.06.2014 Jozef Smrhola-OLYMP Santovka 32581190
196 09532014 servis ČOV 280,44   25.06.2014 EKOSERVIS s.r.o. V.Slavkov 31714030
197 514136455 voda 3-6/14 6,53   27.06.2014 Podtatr.vodárenská spoločnosť, a.s Poprad 36500968
198 514136477 voda 3-6/14 7,84   27.06.2014 Podtatr.vodárenská spoločnosť, a.s Poprad 36500968
199 514136476 voda 3-6/14 113,63   27.06.2014 Podtatr.vodárenská spoločnosť, a.s Poprad 36500968
200 514136475 voda 3-6/14 19,60   27.06.2014 Podtatr.vodárenská spoločnosť, a.s Poprad 36500968
201 20142248 osvedč.kniha 15,-   27.06.2014 Ing.Z.Marczibal Kráľov Brod 17644429
202 92014 výmena garáž.brány-OcU 900,-   27.06.2014 Jaroslav Kolba Spišské Bystré 41011392
203 082014 strava-deti v HN, 06/14 1323,78   30.06.2014 Spišské Bystré 37876031
204 201414 zemné práce-K2 340,-   02.07.2014 AŠAK P.Pavličko Spišské Bystré 32879890
205 0325140540 zber, preprava, zneškodn.odpadu 305,93   02.07.2014 Tatranská odpadová spol. Žakovce 36450332
206 201406006 oprava ver.osvetlenia, prevážanie paliet s obrubníkmi 150,-   02.07.2014 Poľnoh. družstvo Spišské Bystré 00199842
207 201406005 vývoz odpadu Sp.Bystré-Úsvit 382,80   02.07.2014 Poľnoh. družstvo Spišské Bystré 00199842
208 3010025192 zemný plyn 07/14 1 545,-   04.07.2014 RWE Košice 44291809

 

Úrad

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Dnes má meniny

Meniny má Henrich, Egon, Enrik, Enriko, Henrik, Henrika, Lota, Šarlota

Aktuálna teplota

15.7.2024 11:07

Aktuálna teplota:

26.2 °C

Vlhkosť:

62.0 %

Rosný bod:

18.3 °C

Kalendár zberu odpadu

Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu - 2024  Typ: PDF dokument, Velkosť: 167.82 kB

         

Zber nebez. odpadu mob. zberňou v obci bude v termínoch:

25.6.2024 - 2.7.2024

Odkazy

2

Projekty

euop

fond na podporu umenia

psktabuľa

obnova dediny

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:8
DNES:311
TÝŽDEŇ:311
CELKOM:1590708

Villa Cubach

Villa Cubach

Náš mapový portál

Mapový portál

Virtuálny cintorín

Virtuálny cintorín

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Navždy nás opustili

Navždy nás opustili

elekos

 

 

elekos

Náučné chodníky

Náučné chodníky v obci

SMS spravodaj

Sms spravodaj