Menu
Obec Spišské Bystré
ObecSpišské Bystré

Matričný úrad

Obec Spišské Bystré  – Matričný úrad

Územný obvod Matričného úradu  Spišské Bystré tvoria obce:

 • Spišské  Bystré
 • Kravany
 • Vikartovce

 

Matričné udalosti, ktoré  nastanú na území týchto obcí sa vybavujú a zapisujú na Matričnom  úrade v Spišskom Bystrom.

Výpisy z matriky matričný úrad vyhotoví osobe, ktorej sa zápis týka, alebo členom jej rodiny, za člena rodiny sa považuje: manžel, rodičia, deti, vnuci, súrodenci a ich deti a v prípade preukázania oprávneného záujmu aj iná blízka osoba.

 

NARODENIE

Na vybavenie dokladov novonarodeného dieťaťa z manželstva je potrebné

predložiť:

 • platné občianske preukazy oboch rodičov
 • sobášny list
 • novonarodené dieťa zapisuje otec dieťaťa, čiže manžel matky
 • úradne overené prehlásenie o súhlase otca s menom dieťaťa, ak otec dieťaťa nebude doma v čase zápisu dieťaťa do matriky. (Príloha č. 1)

Informácie pri narodení detí mimo manželského zväzku sa podávajú individuálne, priamo na matričnom úrade.

Poplatky:

prvý originál rodného listu sa vydáva bezplatne, za každý ďalší originál uhradíte 7,00 €.

 

UZAVRETIE  MANŽELSTVA

Na uzavretie manželstva je potrebné predložiť:

 • vyplnenú žiadosť na uzavretie manželstva, ktorú si snúbenci vyžiadajú na  matričnom úrade (Príloha 2- žiadosťPríloha 3 – vzor vyplnenia)
 • platné občianske preukazy snúbencov
 • rodné listy snúbencov
 • ovdovelý snúbenec predloží úmrtný list manžela
 • rozvedený snúbenec predloží právoplatné súdne rozhodnutie o rozvode skoršieho manželstva
 • maloletý snúbenec predloží právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo
 • ak je jeden zo snúbencov cudzinec, predloží ďalšie doklady podľa informácie matrikára, pretože každý prípad sa posudzuje individuálne
 • doklady na uzavretie manželstva predkladajú snúbenci na matričnom úrade bez ohľadu na to, či bude manželstvo uzavreté pred orgánom štátu, alebo cirkvi.

 Poplatky :

 • prvý originál sobášneho listu sa vydáva bezplatne,
 • za každý ďalší  originál uhradíte 7,00 € ,

Zásady zabezpečovania sobášnych obradov v matričnom obvode Obce Spišské Bystré (441.24 kB)

 

VYDANIE SOBÁŠNEHO ALEBO RODNÉHO LISTU BEZ KONCOVKY SLOVENSKÉHO PRECHYĽOVANIA – ová

 - podľa   § 19, ods. 6  zákona  č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení  neskorších predpisov

K vybaveniu je potrebné predložiť:

 • platný občiansky preukaz žiadateľky, v prípade ak sa jedná o mal. dieťa platné občianske preukazy rodičov
 • rodný list žiadateľky, resp. maloletej osoby
 • písomnú žiadosť o úpravu priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania (Príloha č. 4 alebo 5, alebo 6)
 • ak ide o maloletú osobu staršiu ako 15 rokov písomný súhlas s úpravou priezviska s osvedčeným podpisom (Príloha č.7)

 

PRIJATIE PREDOŠLÉHO PRIEZVISKA PO ROZVODE MANŽELSTVA

Manžel, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako spoločné priezvisko, môže do troch mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva oznámiť príslušnému Matričnému úradu,  že opäť prijíma svoje predošlé priezvisko.

K vybaveniu  je potrebné predložiť:

 • oznámenie o prijatí predošlého  priezviska po rozvode manželstva (Príloha č. 8)
 • platný občiansky preukaz žiadateľa
 • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva
 • sobášny list

 

MATRIKA ÚMRTIA

K vybaveniu úmrtia je potrebné predložiť:

 • občiansky preukaz zomrelého
 • občiansky preukaz manžela /ky/ zomrelého
 • u maloletých rodný list zomrelého a OP rodičov
 • u občana, ktorý nemá doklad totožnosti, potvrdenie o OP vydané príslušným OR PZ
 • listy o prehliadke mŕtveho vydané obhliadajúcim lekárom.

Poplatky -  prvý originál úmrtného listu sa vydáva bezplatne, za každý ďalší  originál uhradíte 7,00 € .

 

ZÁPIS NARODENIA DO OSOBITNEJ MATRIKY

Do osobitnej matriky  sa zapisujú narodenia štátnych občanov SR v zahraničí. Občan SR môže požiadať o zápis do osobitnej matriky  na Matričnom úrade v mieste trvalého pobytu alebo na zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte.

K vybaveniu žiadateľ predloží:

 • originál, alebo notárom osvedčenú kópiu zahraničného rodného listu s príslušnými legalizačnými doložkami, preložený slovenským súdnym prekladateľom do slovenského jazyka (všetko spolu zviazané)
 • doklad o štátnom občianstve SR (preukaz totožnosti, osvedčenie o štátnom občianstve SR, Listina o udelení štátneho občianstva SR, pas SR)
 • ak je matka vydatá, jej sobášny list
 • ak je matka slobodná, súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva
 • ak je matka rozvedená, sobášny list spolu s právoplatným rozsudkom o rozvode manželstva
 • ak je matka vdovou, sobášny list spolu s úmrtným listom

Poplatky: žiadosť o zápis narodenia do osobitnej matriky 15,00 €.

ZÁPIS O UZAVRETÍ MANŽELSTVA DO OSOBITNEJ MATRIKY

K vybaveniu žiadateľ predloží:

 • originál, alebo notárom osvedčenú kópiu zahraničného sobášneho  listu s príslušnými legalizačnými doložkami, preložený slovenským súdnym prekladateľom do slovenského jazyka (všetko spolu zviazané)
 • doklad o štátnom občianstve SR (preukaz totožnosti osvedčenie o štátnom občianstve SR, Listina o udelení štátneho občianstva SR, pas SR)
 • rodný list žiadateľky/a
 • ak uzatváral/a manželstvo rozvedený/á, predloží právoplatný rozsudok o rozvode
 • ak uzatváral/a manželstvo vdovec/vdova, predloží úmrtný list predchádzajúceho manželského partnera

Poplatky: žiadosť o zápis uzavretia manželstva do osobitnej matriky 15,00 €.

ZÁPIS  ÚMRTIA DO OSOBITNEJ MATRIKY

K vybaveniu žiadateľ predloží:

 • originál, alebo notárom osvedčenú kópiu zahraničného úmrtného  listu s príslušnými legalizačnými doložkami, preložený slovenským súdnym prekladateľom do slovenského jazyka (všetko spolu zviazané)
 • doklad o štátnom občianstve SR (preukaz totožnosti, pas SR, Osvedčenie o štátnom občianstve SR, Listina o udelení štátneho občianstva SR)
 • rodný list zomrelého

Poplatky: žiadosť o zápis úmrtia do osobitnej matriky 15,00 €.

 

VYSTAVENIE „ VIACJAZYČNÉHO ŠTANDARDNÉHO FORMULÁ “ (RODNÝ LIST, SOBÁŠNY LIST, ÚMRTNÝ LIST)  PRE ŠTÁTY EURÓPSKEJ ÚNIE

Ak je potrebné použitie slovenského rodného listu, úmrtného listu , alebo sobášneho listu v niektorom inom členskom štáte EÚ, je možné k nemu pripojiť „viacjazyčný štandardný formulár“ (VŠF), ktorý je dvojjazyčný a vydáva sa pre konkrétny štát a konkrétny jazyk.

VŠF nahrádza  vyššie overenie /APOSTILLE/ a úradný preklad prekladateľom pre danú členskú krajinu EÚ.

Poplatky - za viacjazyčný štandardný formulár (VŠF) sa platí poplatok  7,00 €.

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/1191 zo 6. júla 2016 o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012. 

 

Správne poplatky Matričného úradu Spišské Bystré

Úrad

Kalendár

Dnes má meniny

Meniny má Juraj, Adalbert, Roger, Adalberta, Vojtecha, Vojteška

Aktuálna teplota

24.4.2024 10:04

Aktuálna teplota:

8.9 °C

Vlhkosť:

71.9 %

Rosný bod:

4.1 °C

Kalendár zberu odpadu

Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu - 2024  Typ: PDF dokument, Velkosť: 167.82 kB

         

Zber nebez. odpadu mob. zberňou v obci bude v termínoch:

25.6.2024 - 2.7.2024

Odkazy

2

Projekty

euop

fond na podporu umenia

psktabuľa

obnova dediny

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:318
TÝŽDEŇ:1470
CELKOM:1537798

Villa Cubach

Villa Cubach

Náš mapový portál

Mapový portál

Virtuálny cintorín

Virtuálny cintorín

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Navždy nás opustili

Navždy nás opustili

elekos

 

 

elekos

Náučné chodníky

Náučné chodníky v obci

SMS spravodaj

Sms spravodaj