Menu
Obec Spišské Bystré
ObecSpišské Bystré

Ochrana lesov pred požiarmi

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO, HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V POPRADE, Huszova 4430/4, 058 01 Poprad

Upozornenie na zabezpečenie plnenia opatrení na ochranu lesov pred požiarmi

Každoročná ochrana lesov pred požiarmi býva zameraná aj na riziko vzniku požiaru pri vypaľovaní suchej trávy v blízkosti lesného porastu. Vplyvom vetra alebo nezvládnutia ohňa môže dôjsť k ohrozeniu života, zdravia  alebo majetku. Podľa zákona č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskroších predpisov sa fyzickej osobe (občanovi)  zakazuje, okrem iného,  zakladať oheň všade tam, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu a vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.   Ak sa preukázateľne zistí, že občan sa dopustil priestupku podľa zákona o ochrane pred  požiarmi, bude postihnutý buď pokutou do 100 € v blokovom konaní, alebo pokutou do výšky až 331 € v priestupkovom konaní.

I keď zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov explicitne nezakazuje  spaľovať napr. pohrabanú  suchú trávu alebo ostrihané konáre v malých kôpkach na miestach, kde  nemôže dôjsť k rozšíreniu ohňa a vzniku požiaru,  v súčasnosti je platných niekoľko zákonov, ktoré spaľovanie odpadov v domácnostiach a na voľných  priestranstvách zakazujú. V zákone o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 79/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov sa uvádza, že každý je povinný s odpadom nakladať alebo inak s ním zaobchádzať spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné  prostredie a tento zákon zároveň zakazuje zneškodňovanie odpadu spaľovaním.  Táto častá jarná aktivita býva tiež v rozpore s Občianskym zákonníkom č. 40/1964 Zb., kde sa v § 127 uvádza, že "Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval susedov, uvedený spôsob zneškodňovania odpadu je neekologický a je v rozpore s občianskym zákonníkom, ktorý hovorí, že vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami alebo čím by vážne ohrozoval výkon ich práv". 

Vzhľadom na tieto skutočnosti, vyzývame všetkých občanov, aby sa pri jarnom upratovaní zdržali akéhokoľvek pálenia suchej trávy resp. iného odpadu a uprednostnili ekologický spôsob jeho zneškodnenia. Občania sa môžu bioodpadu zbaviť kompostovaním vo vlastných zariadeniach na kompostovanie, alebo, v prípade organizovaného zberu bioodpadu, uložením v pristavených  a na to určených kontajneroch, s následným uložením na určených zberných dvoroch.  Nevzniká pri tom riziko požiaru, kompostovaním sa odpad zhodnocuje a navyše pritom nehrozia žiadne pokuty. 

Zvlášť upozorňujeme občanov na obdobie dlhotrvajúceho suchého a teplého počasia, kedy môže Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vyhlásiť „ čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, “ počas ktorého platí prísny zákaz zakladania ohňa v lese a jeho ochrannom pásme, vrátane upravených ohnísk v lesoparkových zónach. O vyhlásení a odvolaní času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru občanov upovedomuje obec prostredníctvom rozhlasu, televízie alebo iným vhodným  spôsobom. 

plk. Ing. Ondrej Šproch, v.r.

riaditeľ

Na príprave a realizácii všetkých prijatých a uložených protipožiarnych opatrení zameraných na ochranu lesov pred požiarmi sa musia podieľať všetky zainteresované zložky, t.j. vlastníci, správcovia a obhospodarovatelia lesov v úzkej súčinosti s orgánmi miestnej štátnej správy a samosprávy, Dobrovoľnou požiarnou ochranou SR, ako aj s ďalšími občianskymi združeniami, ktoré vyvíjajú svoje aktivity a činnosti v lese a smerom k prírode tak, aby bola zabezpečená ich čo najvyššia efektívnosť i účinnosť. 

Spôsob efektívnej protipožiarnej prevencie je založený na frontálnej informovanosti cestou všetkých dostupných prostriedkov a osobnou angažovanosťou kompetentných. V prípade vzniku požiaru je účinnosť systému založená na jeho včasnom spozorovaní a odovzdaní informácie o ňom ohlasovni požiarov, na operačné stredisko OR HaZZ v Poprade, tiesňová linka 150 alebo tiesňová linka 112 - operačné stredisko integrovaného záchranného systému. 

Úrad

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4
2
5
6 7 8
1
9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
1
19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
1

Dnes má meniny

Meniny má Iveta, Vadim, Valdemar, Valdemara

Aktuálna teplota

27.5.2024 12:05

Aktuálna teplota:

22.5 °C

Vlhkosť:

45.8 %

Rosný bod:

10.2 °C

Kalendár zberu odpadu

Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu - 2024  Typ: PDF dokument, Velkosť: 167.82 kB

         

Zber nebez. odpadu mob. zberňou v obci bude v termínoch:

25.6.2024 - 2.7.2024

Odkazy

2

Projekty

euop

fond na podporu umenia

psktabuľa

obnova dediny

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:5
DNES:477
TÝŽDEŇ:477
CELKOM:1559902

Villa Cubach

Villa Cubach

Náš mapový portál

Mapový portál

Virtuálny cintorín

Virtuálny cintorín

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Navždy nás opustili

Navždy nás opustili

elekos

 

 

elekos

Náučné chodníky

Náučné chodníky v obci

SMS spravodaj

Sms spravodaj