Menu
Obec Spišské Bystré
ObecSpišské Bystré

Prebieha úprava webových stránok. Ospravedlňte, prosím, prípadné nedostatky.

Obecný cintorín

Obecný cintorín

Prevádzkový poriadok obecného cintorína

Právo užívať hrobové miesto vzniká uzatvorením nájomnej zmluvy, ktorú uzatvára prevádzkovateľ cintorína s nájomcom hrobového miesta.

Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta a oznamovať prevádzkovateľovi cintorína všetky zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie hrobových miest.

Nájomca môže na prenajatom mieste vysádzať stromy a kríky, umiestňovať lavičky a vykonávať iné úpravy len s predchádzajúcim súhlasom prevádzkovateľa.

Na vybudovanie akejkoľvek stavby alebo úpravy existujúcej stavby (napr. hrobu, hrobky, náhrobku, rámu) na cintoríne je nájomca povinný požiadať o predchádzajúci súhlas prevádzkovateľa cintorína (ohlásenie drobnej stavby je bezplatné). Staré obrubníky, náhrobné kamene, kríže nenechávať na cintoríne.

Návštevníci cintorína sú povinný správať sa spôsobom zodpovedným piete miesta, nesmú robiť hluk, kričať, odhadzovať a zapaľovať odpadky, požívať alkoholické nápoje a omamné látky, poškodzovať pomníky, zariadenia cintorína, objekty a zeleň.

Na cintorín je zakázaný prístup dopravným prostriedkom, v odôvodnených prípadoch môže výnimku povoliť prevádzkovateľ.

Vodiť psov na cintorín je zakázané.

Hroby sa kopú na základe požiadavky obstarávateľa pohrebu v spolupráci so správcom cintorína a to vykopaním hrobu alebo vybudovaním hrobky. Tieto sa zabezpečujú na základe objednávky s firmou, ktorá sa týmto zaoberá a má na túto činnosť odbornú spôsobilosť. Aj ďalšie služby sa vykonávajú cestou komerčnej služby, ako je prevoz ľudských pozostatkov z domu alebo nemocnice do domu smútku, ktoré sú uložené v chladiacom boxe po dobu uloženia do hrobu alebo hrobky.

Pri dome smútku je umiestnený veľký kontajner na odpady ako sklo, vence, lístie zo stromov, zelený odpad.

 

Prevádzkové hodiny v dome smútku

Čas modlenia pri zosnulom: Po-So: 9:30-10:00 hod, 15:30-16:00 hod

Nedeľa a cirkevné sviatky: 15:30-16:00 hod

Rozlúčka so zosnulým: 1 hodinu pred pohrebným obradom.

 

Telefónne čísla v prípade úmrtia

Matrika: 0902 919 741

Správca cintorína: 0902 919 744

Hrobári: 0908 311 457, 0905 301 324

 

Na cintoríne sú pristavené 2 kontajnery na odpad, prosíme občanov, aby odpad ktorý vyhadzujú triedili. Do veľkého kontajnera patrí biologický odpad, ako sú kvety, tráva, lístie, burina a pod., do kontajnera, ktorý je čiernej farby patria umelé kvety, vence, kahance, svietniky. Za pochopenie ďakujeme.

 

Obec

Aktuálna teplota

20.5.2022 09:15

Aktuálna teplota:

18 °C

Vlhkosť:

38.6 %

Rosný bod:

3.7 °C

Kalendár zberu odpadu

Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu - 2022 

Zber elektroodpadu v obci bude

v dňoch:

       06.08.2022        

Zber nebez. odpadu mob. zberňou v obci bude v termínoch:

01.03.  - 08.03.2022

12.07. - 19.07.2022

Alchýmia triedenia komunálneho odpadu

Odkazy

sms spravodaj

2

Projekty

euop

fond na podporu umenia

psktabuľa

obnova dediny

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 5
DNES: 132
TÝŽDEŇ: 1869
CELKOM: 1123096

Náš mapový portál

maps

Virtuálny cintorín

cintorin

OBECNÉ NOVINY

Napíšte nám!

spravodaj.sp.b@gmail.com

NATUR-PACK TRIEDENÝ ZBER

NATUR PACK

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Strom slobody

lipa

Kubašský náučný chodník

Villa Cubach

Villa Cubach