Menu
Obec Spišské Bystré
ObecSpišské Bystré

Aktuality

Zobrazené 501-596 z 596
#

Vyhlásenie mimoriadnej situácie pre okres Poprad - III.stupeň povodňovej aktivity

Dátum: 27. 7. 2018

Dňa 19. 07. 2018 k 08:30 hodine vyhlásil prednosta Okresného úradu Poprad MIMORIADNU SITUÁCIU pre okres Poprad.
Mimoriadna udalosť bola spôsobená dlhotrvajúcim intenzívnym dažďom na území okresu Poprad s následným vyhlásením III. stupňa povodňovej aktivity. Dážď spôsobil záplavy v určitých častiach okresu,  a porušenie nosných častí mostných telies na hlavných ťahoch cestnej siete v oblasti Tatranská Kotlina – Ždiar – Tatranská Javorina.
Mimoriadna situácia trvá do odvolania.

#

Uznesenia č. 33/2018 z 27.06.2018

Dátum: 11. 7. 2018

Uznesenia č. 33/2018 z 27.06.2018

#

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Dátum: 28. 6. 2018

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Poprad od 27. júna 2018 od 15:00 h.

Oznam - rekonštrukcia povrchu multifunkčného ihriska ZŠ s MŠ

Dátum: 25. 6. 2018

Z dôvodu rekonštrukcie povrchu multifunkčného ihriska v areáli ZŠ s MŠ Spišské Bystré, bude areál pre verejnosť uzavretý do konca týždňa (t.j. 01.07.2018).

#

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré

Dátum: 22. 6. 2018

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré 27.06.2018 o 17:30 h v zasadačke obecného úradu.

#

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Dátum: 18. 6. 2018

v územnom obvode okresu Poprad od 15. júna 2018 od 14:00 h do odvolania.

#

Zmena e-mailových adries

Dátum: 11. 6. 2018

Obec Spišské Bystré oznamuje že od 25.5.2018 prichádza ku zmene e-mailových adries.

#

Oznam - blahoželania jubilantov

Dátum: 1. 6. 2018

Oznamujeme občanom, že z dôvodu platnosti nového Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a nariadenia Európského parlamentu a rady č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov sa v miestnom rozhlase nebudú čítať blahoželania jubilantov.

#

Hnojenie porastov pozemkového spoločenstva Urbariát

Dátum: 18. 5. 2018

Urbariát pozemkové spoločenstvo Spišské Bystré oznamuje občanom, že v dňoch od 21. - 23. mája 2018 bude vykonávať letecké hnojenie svojich porastov v lokalitách: Prostredný hrb, Kubašok, Rovienka a Zadný jarok.

#

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Dátum: 16. 5. 2018

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Poprade  v súlade  s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z.   o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
O D V O L Á V A  ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku)
v územnom obvode okresu Poprad
od 15. mája 2018 od 13:00 h.
Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru uvedeného vo vyhlásení zo dňa 03.05.2018.

#

DEŇ MATIEK

Dátum: 14. 5. 2018

Milé mamičky a babičky! ZŠ s MŠ pozýva na vystúpenie žiakov pri príležitosti Dňa matiek, ktoré sa uskutoční 17.05.2018 (štvrtok) o 16:00 h v telocvični školy.

#

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Dátum: 11. 5. 2018

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Poprad od 03. mája 2018 od 14:00 h do odvolania.

#

Postrek repky olejnej

Dátum: 10. 5. 2018

Dnes 10.05.2018 vo večerných hodinách bude PD vykonávať postrek repky olejnej prípravkom DAM 390 a Diskaja.

#

Otvorenie Kubašského náučného chodníka

Dátum: 10. 5. 2018

Milí Kubašania a priaznivci turistiky, pozývame Vás na otvorenie Kubašského náučného chodníka v nedeľu 20. mája 2018 so začiatkom o 14:00 h na konci ulice Školská.

#

Do našej obce zavíta redakcia MY novín

Dátum: 2. 5. 2018

Vo štvrtok 3.5.2018 o 14:00 h pred obecný úrad zavíta redakcia MY novín. Príďte prehodiť pár slov s novinármi, prineste im svoje námety. Auto MY bude pred obecným úradom do 16:00 h poobede. Teší sa na Vás redakcia MY novín

#

Bezplatné odborné vyšetrenie znamienok

Dátum: 2. 5. 2018

Bezplatné odborné vyšetrenie znamienok sa uskutoční dňa 9.5.2018 v čase od 14:30 h do 18:00 h na prízemí Obecného úradu v Spišskom Bystrom

#

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré

Dátum: 23. 4. 2018

Pozvánka - z dôvodu, že dňa 20.4.2018 Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré nebolo spôsobilé rokovať a uznášať sa, v súlade s §12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 13 ods.4 písm. a) zákona o obecnom zriadení zvoláva zasadnutie, ktoré sa uskutoční dňa 25.04.2018 o 17:30 h v zasadačke OcÚ.

#

DEŇ ZEME A UPRATOVANIE OKOLIA OBCE

Dátum: 16. 4. 2018

Klub turistov Spišské Bystré pozýva občanov pri príležitosti Dňa Zeme na upratovanie okolia obce. Stretneme sa v sobotu 21.4.2018 o 14:00 h pred OcÚ. Potrebné je priniesť si so sebou rukavice, poprípade gumáky, hrable. Na záver akcie spoločná opekačka. Bližšie info na 0902 221 260

Informácie o možnosti zapojenia sa do dobrovoľnej vojenskej prípravy

Dátum: 5. 4. 2018

informácie

Oznam pre majiteľov psov

Dátum: 19. 3. 2018

oznam

Kubašský spravodaj

Dátum: 19. 2. 2018

KS

Pozvánka na schôdzu

Dátum: 19. 2. 2018

pozvánka

#

Výsledok hodnotenia zameraného na obce a mestá Slovenskej republiky

Dátum: 19. 2. 2018

výsledok hodnotenia

Povinnosť právnickej a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie každoročne oznámiť údaje o malom zdroji znečisťovania ovzdušia

Dátum: 6. 2. 2018

povinnosť PO a FO oprávnenej na podnikanie

Výherca súťaže "Fotohádanka" - Kubašský spravodaj

Dátum: 5. 2. 2018

výherca

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré

Dátum: 31. 1. 2018

pozvánka

#

Fotohádanka - súťaž stále trvá

Dátum: 23. 1. 2018

súťaž

Oznam - stavebný úrad - čerpanie dovolenky

Dátum: 18. 1. 2018

oznam

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré

Dátum: 9. 1. 2018

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré

Novoročný príhovor starostu obce

Dátum: 1. 1. 2018

novoročný príhovor

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré

Dátum: 29. 11. 2017

pozvánka

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Spišské Bystré

Dátum: 9. 11. 2017

vyhlásenie voľby

Výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov 2017

Dátum: 5. 11. 2017

výsledky volieb

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré

Dátum: 19. 10. 2017

pozvánka

Víťaz súťaže na logo obce

Dátum: 13. 10. 2017

víťaz súťaže

Výsledky bežeckých pretekov - Kubašská 10-tka - 07.10.2017

Dátum: 9. 10. 2017

výsledky

Preventívne protipožiarne kontroly domov

Dátum: 3. 10. 2017

kontroly

Kubašská 10

Dátum: 18. 9. 2017

bežecké preteky

Michalské farské dni v Spišskom Bystrom

Dátum: 15. 9. 2017

Michalské farské dni

Návrh Kultúrneho domu v Spišskom Bystrom

Dátum: 31. 8. 2017

návrh

Zisťovanie o používaní palív v domácnostiach

Dátum: 21. 8. 2017

ŠÚ SR

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Dátum: 21. 8. 2017

odvolanie času

Stretnutie "POD HOĽOU"

Dátum: 11. 8. 2017

Vikartovce

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Dátum: 9. 8. 2017

vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Kubašský festival s Petrom Stašákom

Dátum: 4. 8. 2017

festival

Súťaž na logo obce

Dátum: 28. 7. 2017

súťaž na logo obce

Súťaž o Naj dvor 2017

Dátum: 28. 7. 2017

súťaž o Naj dvor 2017

OZNAM - úhrada daní a poplatkov

Dátum: 17. 7. 2017

oznam

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré

Dátum: 21. 6. 2017

pozvánka

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré

Dátum: 5. 5. 2017

pozvánka

#

Oznam - odpadové pneumatiky

Dátum: 18. 4. 2017

oznam

#

Oznam pre čitateľov

Dátum: 17. 4. 2017

oznam pre čitateľov

Povinnosť právnickej a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie každoročne oznámiť údaje o malom zdroji znečisťovania ovzdušia

Dátum: 1. 2. 2017

povinnosť právnickej a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie každoročne oznámiť údaje o malom zdroji znečisťovania ovzdušia

Oznam o zmene úradných hodín na stavebnom úrade

Dátum: 24. 1. 2017

oznam

Za rok 2016 bola obec Spišské Bystré vyhodnotená ako obec s predpokladom stabilného rozvoja

Dátum: 23. 1. 2017

vyhodnotenie

Novoročný príhovor starostu obce

Dátum: 2. 1. 2017

Novoročný príhovor starostu obce

Oznam - zvýšený výskyt voľne sa pohybujúcich psov po verejných priestranstvách v obci

Dátum: 7. 12. 2016

zvýšený výskyt voľne sa pohybujúcich psov po verejných priestranstvách v obci

Oznam - parkovanie na miestnych komunikáciách

Dátum: 7. 12. 2016

parkovanie na miestnych komunikáciách

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré

Dátum: 5. 12. 2016

pozvánka na zasadnutie

Oznámenie o uložení zásielky

Dátum: 28. 10. 2016

oznámenie o uložení zásielky

SENIORI, POZOR nestaňte sa obeťou zlodejov a podvodníkov

Dátum: 28. 10. 2016

seniori

#

Lipa malolistá sa umiestnila na druhom mieste

Dátum: 28. 10. 2016

lipa

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré

Dátum: 18. 10. 2016

pozvánka

Opatrenie súvisiace so zlepšením dopravno-bezpečnostnej situácie v služobnom obvode OOPZ Hranovnica

Dátum: 6. 10. 2016

dopravno-bezpečnostná situácia

2. ROČNÍK KUBAŠSKEJ DESIATKY - výsledky, fotografie

Dátum: 3. 10. 2016

bežecké preteky

Strom roka 2016

Dátum: 16. 9. 2016

Strom roka 2016

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré

Dátum: 24. 8. 2016

pozvánka

#

Naj dvor 2016 - HLASOVANIE SPUSTENÉ

Dátum: 16. 8. 2016

hlasovanie spustené

Naj dvor 2016 - Spišské Bystré - vyhodnotenie za august 2016

Dátum: 15. 8. 2016

vyhodnotenie hlasovania za august 2016

#

Oznam - Naj dvor 2016

Dátum: 2. 8. 2016

Naj dvor 2016 - Spišské Bystré

Dotazník

Dátum: 26. 7. 2016

V súvislosti so spracovaním Komunitného plánu sociálnych služieb obce prosíme občanov o vyplnenie dotazníka. Vyplnený dotazník je potrebné doručiť na Obecný úrad v termíne do 10.augusta 2016. Dotazník je k dispozícii aj v tlačenej forme na Obecnom úrade.

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré 29.07.2016

Dátum: 26. 7. 2016

Pozvánka

OZNAM - areál Základnej školy s materskou školou Spišské Bystré

Dátum: 19. 7. 2016

areál ZŠ s MŠ Spišské Bystré

OZNAM

Dátum: 15. 6. 2016

uhrádzanie poplatkov priamym vkladom

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré

Dátum: 7. 6. 2016

pozvánka

Oznam o výberovom konaní na pozície TSP a TP - 2

Dátum: 1. 6. 2016

Oznam o výberovom konaní na pozície TSP a TP

Oznámenie o uložení zásielky

Dátum: 30. 5. 2016

oznámenie o uložení zásielky:
Lukáš Jambrich
Jozef Kotuľák

Oznámenie o uložení zásielky

Dátum: 19. 5. 2016

oznámenie o uložení zásielky

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré

Dátum: 3. 5. 2016

Pozvánka

Oznam o výberovom konaní na pozície TSP a TP

Dátum: 2. 5. 2016

výberové konanie na
- jedno pracovné miesto terénneho sociálneho
pracovníka
- jedno pracovné miesto terénneho pracovníka

Oznámenie o uložení zásielky

Dátum: 8. 4. 2016

oznámenie o uložení zásielky

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré

Dátum: 11. 3. 2016

pozvánka na zasadnutie

VÝSLEDKY HLASOVANIA - VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 5.3.2016

Dátum: 6. 3. 2016

výsledky hlasovania - Spišské Bystré

Oznam - Obec Spišské Bystré plánuje prijať referenta na pracovnú pozíciu – účtovník/čka

Dátum: 26. 2. 2016

Oznam

SMS SPRAVODAJ

Dátum: 23. 2. 2016

Obec Spišské Bystré ponúka možnosť prijímať dôležité obecné oznamy formou krátkych SMS správ a E-mailov.

Rozhodnutie - Okresný úrad Poprad, Odbor starostlivosti o životné prostredie

Dátum: 16. 2. 2016

"PROGRAM ROZVOJA OBCE SPIŠSKÉ BYSTRÉ pre obdobie 2015 - 2018"

VÝZVA

Dátum: 14. 1. 2016

Výzva - parkovanie motorových vozidiel na miestnych komunikáciách

Výzva

Dátum: 14. 1. 2016

Výzva - držitelia psov

Výzva

Dátum: 14. 1. 2016

Výzva - daň z nehnuteľnosti, daň za psa, poplatok za komunálny odpad za rok 2015

Novoročný príhovor starostu obce

Dátum: 1. 1. 2016

Novoročný príhovor starostu obce

Oznámenie o uložení zásielky

Dátum: 21. 12. 2015

Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie o doručení písomnosti

Dátum: 14. 12. 2015

Oznámenie o doručení písomnosti

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Dátum: 1. 12. 2015

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
5. marec 2016

Oznam Obvodného oddelenia Policajného zboru v Hranovnici

Dátum: 4. 11. 2015

Používanie reflexných prvkov z dôvodu viditeľnosti na cestách - za súmraku, v noci a za zníženej viditeľnosti

#

ODVOLANIE času zvýšeného nebezpečenstva

Dátum: 4. 9. 2015

ODVOLANIE času zvýšeného nebezpečenstva

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Dátum: 2. 9. 2015

zvýšené nebezpečenstv vzniku požiaru

Zobrazené 501-596 z 596

Život v obci

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7
1
8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Dnes má meniny

Meniny má Stela, Amadeus, Evald, Amadea

Aktuálna teplota

3.10.2023 16:40

Aktuálna teplota:

19 °C

Vlhkosť:

64.2 %

Rosný bod:

12.1 °C

Kalendár zberu odpadu

Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu - 2023 (166.88 kB)

         

Zber nebez. odpadu mob. zberňou v obci bude v termínoch:

od 27.6.2023 do 4.07.2023

 

Alchýmia triedenia komunálneho odpadu

Odkazy

2

Projekty

euop

fond na podporu umenia

psktabuľa

obnova dediny

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:468
TÝŽDEŇ:1119
CELKOM:1387842

Villa Cubach

Villa Cubach

Náš mapový portál

Mapový portál

Virtuálny cintorín

Virtuálny cintorín

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Navždy nás opustili

Navždy nás opustili

NATUR-PACK

NATUR-PACK

Náučné chodníky

Náučné chodníky v obci

SMS spravodaj

Sms spravodaj