Menu
Obec Spišské Bystré
ObecSpišské Bystré

Aktuality

Zobrazené 501-600 z 669
anketa_KS

Kubašský spravodaj - anketa

Dátum: 23. 12. 2019

Vyjadrite svoj názor k obsahu obecných novín. Pomôžete sa nám viac sústrediť na témy a obsah, ktorý vás zaujíma a celkovo zlepšiť kvalitu.

Uznesenia č. 8/2019 1

Uznesenia č. 8/2019

Dátum: 20. 12. 2019

z 11.12.2019

ZŠ Spišské Bystré

VUB grant - Poďakovanie

Dátum: 17. 12. 2019

Poďakovanie od Mgr. Štefana Luhu, riaditeľa školy. Vďaka podpore sa podarilo získať cez nadáciu VÚB Banky získať grant vo výške 5 000 € na projekt - Komunitná záhrada s vtáčím náučným chodníkom.

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré 1

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré

Dátum: 6. 12. 2019

11.12.2019 o 17:30 h

ZŠ záhrada

Podporte prestavbu školskej záhrady - Hlasovanie za projekt ZŠ

Dátum: 2. 12. 2019

Do 15. decembra prebieha hlasovanie, ktorého víťazi môžu získať grant vo výške 5000€ od Nadácie VÚB. Náš projekt komunitnej záhrady so zádržnými jazierkami a vtáčím náučným chodníkom sa dostal do užšieho výberu. Grant by nám pomohol otvoriť školskú záhradu všetkým obyvateľom a návštevníkom našej obce a pretvoriť ju na park pre stretávanie a oddych. Každý hlas na webe bit.ly/zahradaBystre môže zavážiť. Súťažíme v kategórii Prešovský kraj.

koľko lásky sa zmestí do krabice

„Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“

Dátum: 27. 11. 2019

Vážení rodičia, milí žiaci a priatelia našej školy!
V tomto predvianočnom čase sa naša základná škola zapája do aktivity pod názvom „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“. Ide o dobrovoľnú zbierku, ktorá sa momentálne realizuje v mestách a obciach po celom Slovensku. Princíp spočíva v tom, že v krabici od topánok darujete rôzne maličkosti, ktoré potešia seniorov v domovoch dôchodcov. V takejto krabici môžete darovať napríklad: hrnček, ponožky, knihu, kávu, čaj, krížovky, drogériu, rôzne sladkosti alebo darčekové predmety. Krabice, ktoré sa nám na našej škole podarí vyzbierať, poputujú do zariadenia pre seniorov Seniorpark n. o. v Spišskom Bystrom a na Kvetnici.
V prípade, že sa chcete zapojiť do tejto aktivity, krabice prineste buď do základnej školy - kontaktná osoba: Mgr. Monika Ovsiaková alebo na obecný úrad do 16.12.2019.

Ďakujeme!

Nadácia ZSE - Hlasovanie za projekt ZŠ 1

Nadácia ZSE - Hlasovanie za projekt ZŠ

Dátum: 12. 11. 2019

poďakovanie za hlasovanie

bez netu

Skúsme to bez internetu

Dátum: 6. 11. 2019

Rodičia a žiaci našej školy vyzývame vás, zapojte sa! Vydržíš týždeň bez četovania, počítačových hier, sietí, filmov ...?

Uznesenia č. 7/2019 1

Uznesenia č. 7/2019

Dátum: 4. 11. 2019

z 23.10.2019

Oznámenie - hrobové miesta 1

Oznámenie - hrobové miesta

Dátum: 25. 10. 2019

Oznamujeme pozostalým a vlastníkom hrobov, ktorí nereagovali na výzvu z roku 2016 a neuzatvorili „Zmluvu o nájme hrobového miesta na pohrebisku“ podľa § 21 zákona 131/2010 Z. z. o pohrebníctve, že hrobové miesto bude zrušené 01. 07. 2020 (§ 22 ods. 8 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve).

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020  Elektronická adresa pre všetky podania je  obec@spisskebystre.sk Zodpovedná osoba Mgr. Jarmila Kundisová , tel.: 0902 919 741 Informácie o podmienkach hlasovania poštou voličmi s trvalým pobytom

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020

Dátum: 21. 10. 2019

informácie

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré 1

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré

Dátum: 18. 10. 2019

23.10.2019 so začiatkom o 17:30 h v zasadačke OcÚ

Stavebný úrad - oznam 1

Stavebný úrad - oznam

Dátum: 9. 10. 2019

zmena úradných hodín na Stavebnom úrade Spišské Bystré dňa 15.10.2019.

Výsledková listina - Kubašská desiatka 2019 1

Výsledková listina - Kubašská desiatka 2019

Dátum: 5. 10. 2019

výsledková listina

Uznesenia č. 6/2019 - z 25.9.2019 1

Uznesenia č. 6/2019 - z 25.9.2019

Dátum: 4. 10. 2019

uznesenia

Dotazník zameraný na zistenie dôležitosti a spokojnosti vybraných kritérií kvality v prímestskej autobusovej doprave na území Prešovského samosprávneho kraja 1

Dotazník zameraný na zistenie dôležitosti a spokojnosti vybraných kritérií kvality v prímestskej autobusovej doprave na území Prešovského samosprávneho kraja

Dátum: 4. 10. 2019

Pre Prešovský samosprávny kraj je dôležité poznať názor občanov. Pomocou tohto dotazníka budeme môcť spoznať požiadavky a spokojnosť cestujúcich na území PSK.

kubašská 10

„ Kubašská 10° “

Dátum: 4. 10. 2019

Organizátor preteku: Obecný úrad Spišské Bystré v spolupráci s Klubom turistov Spišské Bystré, ZŠ s MŠ Spišské Bystré.
Termín preteku : 5. október 2019

Štart: 14:30 hod, hromadný pre všetky kategórie

Miesto štartu a cieľa: vonkajšie ihrisko pri ZŠ s MŠ Spišské Bystré

Dĺžka trate: 10 km/ 5 km – od 16 rokov bez obmedzenia veku Muži/Ženy

Registrácia chovu s jednou ošípanou 1

Registrácia chovu s jednou ošípanou

Dátum: 30. 9. 2019

registrácia chovov ošípaných od jedného kusa ošípanej - usmernenie

Oznam o zmene úradných hodín na stavebnom úrade 1

Oznam o zmene úradných hodín na stavebnom úrade

Dátum: 30. 9. 2019

Oznamujeme občanom, že od 01.10.2019 nastáva zmena úradných hodín na Stavebnom úrade  Spišské  Bystré  a to:  Utorok  od 11:00 h do 13:00 h. 

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 1

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Dátum: 6. 9. 2019

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného  zboru  v Poprade  v súlade  s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z.   o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
O D V O L Á V A 
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
v územnom obvode okresu Poprad
od 06.  septembra  2019 od 12:00 h.
Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru uvedeného vo vyhlásení zo dňa 07.08.2019.

Novinka na obecnom úrade! 1

Novinka na obecnom úrade!

Dátum: 13. 8. 2019

Informujeme občanov, že od 13. augusta 2019 je k dispozícii na obecnom úrade nová platobná možnosť a to platba prostredníctvom platobného terminálu – platba kartou. Ide o jeden z ďalších krokov obce smerujúcich k modernizácii služieb samosprávy.

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 1

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Dátum: 7. 8. 2019

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
V Y H L A S U J E
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
v územnom obvode okresu Poprad
od 07. augusta 2019 od 12:00 hod. do odvolania

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 1

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Dátum: 1. 8. 2019

v územnom obvode okresu Poprad od 01. augusta 2019 od 10:00 hod.

Uznesenia č. 5/2019 1

Uznesenia č. 5/2019

Dátum: 5. 7. 2019

Uznesenia č. 5/2019

Výzva na kosenie pozemkov 1

Výzva na kosenie pozemkov

Dátum: 28. 6. 2019

Výzva na kosenie pozemkov

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 1

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Dátum: 25. 6. 2019

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
V Y H L A S U J E
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku)
v územnom obvode okresu Poprad
od 25. júna 2019 od 15:00 hod. do odvolania

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 1

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Dátum: 21. 6. 2019

na lesných pozemkoch a ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Poprad od 21. júna 2019 od 10:00 hod.

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré - Pozvánka 1

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré - Pozvánka

Dátum: 21. 6. 2019

dňa 26.06.2019 so začiatkom o 17:30 h v zasadačke OcÚ

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 1

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Dátum: 10. 6. 2019

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchraného zboru  v Poprade  v súlade  s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z.   o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
V Y H L A S U J E
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku)
v územnom obvode okresu Poprad
od 10. júna 2019 od 12:00 hod. do odvolania

Pozvánky na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré - 24.04.2019 1

Pozvánky na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré - 24.04.2019

Dátum: 18. 4. 2019

24.04.2019 so začiatkom o 17:30 h v zasadačke OcÚ.

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Dátum: 11. 4. 2019

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného  zboru  v Poprade  v súlade  s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z.   o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
O D V O L Á V A 
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku)
v územnom obvode okresu Poprad
od 11. apríla 2019 od 12:00 h.
Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru uvedeného vo vyhlásení zo dňa 08.04.2019.

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky ZŠ s MŠ Spišské Bystré 1

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky ZŠ s MŠ Spišské Bystré

Dátum: 8. 4. 2019

Obec Spišské Bystré v zmysle zákona č. 596/2006 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o štátnej správe v školstve“) a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o výkone prác vo verejnom záujme“)
vyhlasuje výberové konanie
na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky
Základnej školy s materskou školou Spišské Bystré, so sídlom Michalská 398/8, 059 18 Spišské Bystré s predpokladaným termínom nástupu 18.08.2019

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 1

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Dátum: 8. 4. 2019

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchraného zboru v Poprade v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
V Y H L A S U J E
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku)
v územnom obvode okresu Poprad
od 08. apríla 2019 od 10:00 hod. do odvolania

Výsledky volieb prezidenta Slovenskej republiky 2019 Spišské Bystré - 2. kolo - 30.03.2019 1

Výsledky volieb prezidenta Slovenskej republiky 2019 Spišské Bystré - 2. kolo - 30.03.2019

Dátum: 30. 3. 2019

výsledky volieb

Výsledky volieb prezidenta Slovenskej republiky 16.03.2019 - Spišské Bystré 1

Výsledky volieb prezidenta Slovenskej republiky 16.03.2019 - Spišské Bystré

Dátum: 16. 3. 2019

výsledky za obec

Upozornenie na zabezpečenie plnenia opatrení na ochranu lesov pred požiarmi a jarné vypaľovanie trávy - OR HaZZ v Poprade 1

Upozornenie na zabezpečenie plnenia opatrení na ochranu lesov pred požiarmi a jarné vypaľovanie trávy - OR HaZZ v Poprade

Dátum: 7. 3. 2019

Vzhľadom na skutočnosti, ktoré sa vyskytujú pri vypaľovaní suchej trávy, vyzývame všetkých občanov, aby sa pri jarnom upratovaní zdržali akéhokoľvek pálenia suchej trávy a resp. domového odpadu s ohľadom na ochranu nielen svojho majetku ale aj života a zdravia, a životného prostredia.

Voľby prezidenta Slovenskej republiky - 16.03.2019 1

Voľby prezidenta Slovenskej republiky - 16.03.2019 - 30.03.2019

Dátum: 28. 2. 2019

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 16.03.2019 od 7:00 h do 22:00 h.
Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu 30.03.2019 od 7:00 h do 22:00 h.

pečať rozvoja obce

Výsledok hodnotenia zameraného na slovenské obce a mestá za rok 2018

Dátum: 20. 2. 2019

Obec Spišské Bystré bola vyhodnotená ako Obec s predpokladom stabilného rozvoja s ratingovým hodnotením Bb+ na ratingovom rozsahu hodnôt A až G.

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov

Dátum: 18. 2. 2019

v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004

Odchyt psov

Dátum: 12. 2. 2019

V rámci odchytu psov boli odchytené tieto dva psy. Prosíme majiteľov, aby sa ohlásili na obecnom úrade.

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré - 13.02.2019 1

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré - 13.02.2019

Dátum: 8. 2. 2019

so začiatkom o 17:30 h v zasadačke OcÚ

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky + výsledky

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky + výsledky

Dátum: 5. 2. 2019

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 25. mája 2019 od 07:00 h do 22:00 h.

Kniha roka PSK 2018 1

Kniha roka PSK 2018

Dátum: 5. 2. 2019

Do súťaže bola nominovaná kniha od pána Bukovinského KUBACHY. Hlasovanie potrvá do 25.02.2019.

Povinnosť právnickej a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie každoročne oznámiť údaje o malom zdroji znečisťovania ovzdušia 1

Povinnosť právnickej a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie každoročne oznámiť údaje o malom zdroji znečisťovania ovzdušia

Dátum: 30. 1. 2019

povinnosť PO a FO oprávnenej na podnikanie

Náučné chodníky

Dátum: 18. 1. 2019

Náučné chodníky v obci môžete nájsť aj v databáze náučných chodníkov Slovenska.

Kubašské Vianoce

CD "Kubašské Vianoce"

Dátum: 2. 1. 2019

CD "Kubašské Vianoce" je možné zakúpiť na Obecnom úrade v Spišskom Bystrom v pracovných dňoch za cenu 5, - eur.

Novoročný príhovor starostu obce

Novoročný príhovor starostu obce

Dátum: 1. 1. 2019

príhovor starostu obce

Uznesenia č. 2/2018 1

Uznesenia č. 2/2018

Dátum: 21. 12. 2018

zo dňa 12.12.2018

knižnica

PROJEKT "NOVÉ KNIHY DO KNIŽNICE"

Dátum: 12. 12. 2018

Obecná knižnica v Spišskom Bystrom srdečne pozýva všetkých milovníkov kníh do knižnice. Vďaka projektu "Nové knihy do knižnice" financovaného z Fondu na podporu umenia sa nám podarilo doplniť náš knižný fond o 148 nových a zaujímavých titulov pre všetky vekové kategórie.

Výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície prednosta Obecného úradu Spišské Bystré 1

Výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície prednosta Obecného úradu Spišské Bystré

Dátum: 11. 12. 2018

Výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície prednosta Obecného úradu Spišské Bystré

Zasadnutie obecného zastupiteľstva - pozvánka 1

Zasadnutie obecného zastupiteľstva - pozvánka

Dátum: 6. 12. 2018

Pozvánka na zasadnutie OZ - 12.12.2018 o 17:30 h v zasadačke obecného úradu.

Podporte projekt Kubašský festival s Petrom Stašákom 1

Podporte projekt Kubašský festival s Petrom Stašákom

Dátum: 4. 12. 2018

Získajte dobrý pocit! Hlasujte za projekt vo svojom okolí.

Uznesenia č. 1 (ustanovujúceho OZ) 1

Uznesenia č. 1 (ustanovujúceho OZ)

Dátum: 4. 12. 2018

Uznesenia

stopy histórie

Otvorenie historicko-náučného chodníka "Stopy histórie"

Dátum: 3. 12. 2018

Pozývame občanov na otvorenie historicko-náučného chodníka "Stopy histórie" v sobotu 08.12.2018 o 14:00 h pri Píle Spišské Bystré smer Bystrá dolina.

Oznam - zabezpečenie trvalého označenia psa transpondérom (čipom)

Oznam - zabezpečenie trvalého označenia psa transpondérom (čipom)

Dátum: 22. 11. 2018

Obec Spišské Bystré v súlade s § 19 ods. 11 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o veterinárnej starostlivosti“)
o z n a m u j e
vlastníkom psa/psov chovaného/chovaných na území Slovenskej republiky povinnosť:
zabezpečiť trvalé označenie psa/psov podľa § 19 odseku 9 Zákona o veterinárnej starostlivosti transpondérom (čipom), pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr do 12 týždňov veku a uviesť identifikačné údaje psa a údaje o vlastníkovi psa v centrálnom registri spoločenských zvierat.

Polícia vyzýva!

Polícia vyzýva!

Dátum: 22. 11. 2018

občanov, hlavne seniorov, aby hlavne počas Vianočných sviatkov výrazne zvýšili svoju pozornosť v súvislosti s podvodným konaním osôb, ktorí sa telefonicky, alebo osobne obracajú na rodinných príslušníkov s naliehavou prosbou o finančnú pomoc pre syna či vnuka. Vydávajú sa tiež za zástupcov rôznych firiem (plynárni, elektrárni, poisťovní, sociálnych pracovníkov), ale aj lekárov či podomových obchodníkov v úmysle dostať sa do obydlí a následne okradnúť ľudí o finančnú hotovosť.

Výsledky komunálnych volieb 2018 - Spišské Bystré

Výsledky komunálnych volieb 2018 - Spišské Bystré

Dátum: 22. 11. 2018

výsledky volieb

Poďakovanie občanom za účasť na komunálnych voľbách

Poďakovanie občanom za účasť na komunálnych voľbách

Dátum: 21. 11. 2018

poďakovanie

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré

Dátum: 19. 11. 2018

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce zvoláva ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré, ktoré sa uskutoční dňa 23.11.2018 so začiatkom o 17:30 h v zasadačke OcÚ.

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Dátum: 7. 11. 2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 h do 22:00 h.

Majstri sveta z obce Spišské Bystré

Majstri sveta z obce Spišské Bystré

Dátum: 26. 10. 2018

V termíne od 12. do 15. septembra 2018  sa konali v Banskej Bystrici Majstrovstvá sveta v hasičskom športe. Obec Spišské Bystré mala zastúpenie v slovenskom národnom tíme žien -Anna Lavková  a mužov - Peter Vitko.

Kubašská 10° - výsledky bežeckých pretekov

Kubašská 10° - výsledky bežeckých pretekov

Dátum: 26. 10. 2018

výsledky bežeckých pretekov 6.10.2018

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré

Dátum: 23. 10. 2018

26.10.2018 so začiatkom o 17:30 h v zasadačke OcÚ

Hokejový zápas - zahájenie zápasu hymnou spievanou chlapmi FS Rovienka

Hokejový zápas - zahájenie zápasu hymnou spievanou chlapmi FS Rovienka

Dátum: 12. 9. 2018

Pozývame Vás na hokejový zápas v nedeľu 16. septembra 2018, ktorý odohrá HK Poprad proti MAC Budapešť na zimnom štadióne v Poprade o 17:00 h. Úvodnú hymnu pred zápasom zaspievajú chlapi z FS Rovienka Spišské Bystré. Príďte podporiť našich folkloristov aj hokejistov.

Doručovanie kandidátnych listín pre voľby starostu obce a kandidátne listiny pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Spišskom Bystrom

Doručovanie kandidátnych listín pre voľby starostu obce a kandidátne listiny pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Spišskom Bystrom

Dátum: 11. 9. 2018

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie
Za zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obce Spišské Bystré, konané dňa 10. novembra 2018, bola menovaná Jana Kiktová.
Dňa 11.9.2018 (utorok) možno kandidátne listiny pre voľby starostu obce a kandidátne listiny pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Spišskom Bystrom doručiť zapisovateľke miestnej volebnej komisie na adrese Slnečná 764/14, Spišské Bystré v čase od 15:30 h do 24:00 h.
Kontakt
Telefón: 0902 919 745

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré

Dátum: 11. 9. 2018

14.09.2018 o 17:30 h

Deň zdravia

Deň zdravia

Dátum: 31. 8. 2018

Milí "Kubašania", máte prebytok ovocia a zeleniny z vlastnej záhrady? Príďte ho ponúknuť na predaj počas Dňa zdravia, ktorý sa bude konať 8.9.2018 v areáli a telocvični ZŠ s MŠ v Spišskom Bystrom. V prípade, že si chcete dopredu zarezervovať miesto v "tržnici" hláste sa na tel.č. 0911 741 740. Taktiež sa môžete zapojiť do súťaže "Z mojej záhrady" - o najväčší zemiak, najdlhšiu mrkvu a najnetradičnejší tvar zeleniny či ovocia. Stačí ak 8.9.2018 prinesiete dopestovanú zeleninu alebo ovocie z vašej záhrady na Deň zdravia v čase od 13:00 h - 14:00 h a prihlásite sa do niektorej z kategórií. Vyhodnotenie súťaže bude v závere akcie. Bližšie info na 0911 741 740.

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Dátum: 24. 8. 2018

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru  v Poprade  v súlade  s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z.   o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
O D V O L Á V A  ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Poprad od 24. augusta 2018 od 11:00 h.
Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru uvedeného vo vyhlásení zo dňa 02.08.2018.

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov formou verejnej vyhlášky

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov formou verejnej vyhlášky

Dátum: 21. 8. 2018

Spoločnosť Steller s.r.o. ako poskytovateľ služieb pre VSD a.s. vykonáva okliesnenie a odstránenie porastov popod vedenia VN,VVN a NN v k.ú. Spišské Bystré

Súťaž v kosení a hrabaní

Súťaž v kosení a hrabaní

Dátum: 20. 8. 2018

pre deti, mládež a dospelých, 25. augusta 2018 (Kubašský festival s Petrom Stašákom), areál Kubašok, začiatok o 13:30 h, registrácia prihlásených od 13:00 h. Prihlásenie do súťaže - do 20.08.2018, tel.: 052/7792197, 0911 741 740 alebo e-mailom: obec@spisskebystre.sk, kultura@spisskebystre.sk. Možnosť prihlásenia aj v deň súťaže.

20. ročník - Kubašský festival s Petrom Stašákom

20. ročník - Kubašský festival s Petrom Stašákom

Dátum: 20. 8. 2018

sobota 25.08.2018 o 13:00 h - areál Kubašok - Spišské Bystré. Program
13:00 h - súťaž v kosení a hrabaní
15:00 h - folklórny súbor Kravianec
15:30 h - vyhlásenie výsledkov súťaží
predstavenie loga obce
16:00 h - hlavný kultúrny program
Peter Stašák a jeho hostia
ABBA SLOVAKIA, HVIEZDY ŠLÁGER TV, PETER KOŠČ, POLUVSKÁ MUZIKA, PETER BIČ PROJECT
Sprievodné akcie: detské atrakcie, hrnčiarske tvorivé dielne, malá tržnica, tombola, grandiózny ohňostroj
Vstupné 3 €

Strom slobody v obci

Strom slobody v obci

Dátum: 17. 8. 2018

Lipa malolistá, ktorá rastie v obci pri požiarnom dome bola zasadená v roku 1918 na počesť založenia Československej republiky. Vďaka iniciatíve občanov Pavla Bukovinského a Anny Šramkovej bola obcou zaregistrovaná cez Nadace Partnerství a je umiestnená na virtuálnej mape Stromov slobody.

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Dátum: 2. 8. 2018

v územnom obvode okresu Poprad od 02. augusta 2018 od 11:00 h do odvolania

Vyhlásenie mimoriadnej situácie pre okres Poprad - III.stupeň povodňovej aktivity

Vyhlásenie mimoriadnej situácie pre okres Poprad - III.stupeň povodňovej aktivity

Dátum: 27. 7. 2018

Dňa 19. 07. 2018 k 08:30 hodine vyhlásil prednosta Okresného úradu Poprad MIMORIADNU SITUÁCIU pre okres Poprad.
Mimoriadna udalosť bola spôsobená dlhotrvajúcim intenzívnym dažďom na území okresu Poprad s následným vyhlásením III. stupňa povodňovej aktivity. Dážď spôsobil záplavy v určitých častiach okresu,  a porušenie nosných častí mostných telies na hlavných ťahoch cestnej siete v oblasti Tatranská Kotlina – Ždiar – Tatranská Javorina.
Mimoriadna situácia trvá do odvolania.

Uznesenia č. 33/2018 z 27.06.2018

Uznesenia č. 33/2018 z 27.06.2018

Dátum: 11. 7. 2018

Uznesenia č. 33/2018 z 27.06.2018

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Dátum: 28. 6. 2018

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Poprad od 27. júna 2018 od 15:00 h.

Oznam - rekonštrukcia povrchu multifunkčného ihriska ZŠ s MŠ

Dátum: 25. 6. 2018

Z dôvodu rekonštrukcie povrchu multifunkčného ihriska v areáli ZŠ s MŠ Spišské Bystré, bude areál pre verejnosť uzavretý do konca týždňa (t.j. 01.07.2018).

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré

Dátum: 22. 6. 2018

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré 27.06.2018 o 17:30 h v zasadačke obecného úradu.

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Dátum: 18. 6. 2018

v územnom obvode okresu Poprad od 15. júna 2018 od 14:00 h do odvolania.

Zmena e-mailových adries

Zmena e-mailových adries

Dátum: 11. 6. 2018

Obec Spišské Bystré oznamuje že od 25.5.2018 prichádza ku zmene e-mailových adries.

Oznam - blahoželania jubilantov

Oznam - blahoželania jubilantov

Dátum: 1. 6. 2018

Oznamujeme občanom, že z dôvodu platnosti nového Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a nariadenia Európského parlamentu a rady č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov sa v miestnom rozhlase nebudú čítať blahoželania jubilantov.

Hnojenie porastov pozemkového spoločenstva Urbariát

Hnojenie porastov pozemkového spoločenstva Urbariát

Dátum: 18. 5. 2018

Urbariát pozemkové spoločenstvo Spišské Bystré oznamuje občanom, že v dňoch od 21. - 23. mája 2018 bude vykonávať letecké hnojenie svojich porastov v lokalitách: Prostredný hrb, Kubašok, Rovienka a Zadný jarok.

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Dátum: 16. 5. 2018

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Poprade  v súlade  s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z.   o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
O D V O L Á V A  ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku)
v územnom obvode okresu Poprad
od 15. mája 2018 od 13:00 h.
Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru uvedeného vo vyhlásení zo dňa 03.05.2018.

DEŇ MATIEK

DEŇ MATIEK

Dátum: 14. 5. 2018

Milé mamičky a babičky! ZŠ s MŠ pozýva na vystúpenie žiakov pri príležitosti Dňa matiek, ktoré sa uskutoční 17.05.2018 (štvrtok) o 16:00 h v telocvični školy.

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Dátum: 11. 5. 2018

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Poprad od 03. mája 2018 od 14:00 h do odvolania.

Postrek repky olejnej

Postrek repky olejnej

Dátum: 10. 5. 2018

Dnes 10.05.2018 vo večerných hodinách bude PD vykonávať postrek repky olejnej prípravkom DAM 390 a Diskaja.

Otvorenie Kubašského náučného chodníka

Otvorenie Kubašského náučného chodníka

Dátum: 10. 5. 2018

Milí Kubašania a priaznivci turistiky, pozývame Vás na otvorenie Kubašského náučného chodníka v nedeľu 20. mája 2018 so začiatkom o 14:00 h na konci ulice Školská.

Do našej obce zavíta redakcia MY novín

Do našej obce zavíta redakcia MY novín

Dátum: 2. 5. 2018

Vo štvrtok 3.5.2018 o 14:00 h pred obecný úrad zavíta redakcia MY novín. Príďte prehodiť pár slov s novinármi, prineste im svoje námety. Auto MY bude pred obecným úradom do 16:00 h poobede. Teší sa na Vás redakcia MY novín

Bezplatné odborné vyšetrenie znamienok

Bezplatné odborné vyšetrenie znamienok

Dátum: 2. 5. 2018

Bezplatné odborné vyšetrenie znamienok sa uskutoční dňa 9.5.2018 v čase od 14:30 h do 18:00 h na prízemí Obecného úradu v Spišskom Bystrom

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré

Dátum: 23. 4. 2018

Pozvánka - z dôvodu, že dňa 20.4.2018 Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré nebolo spôsobilé rokovať a uznášať sa, v súlade s §12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 13 ods.4 písm. a) zákona o obecnom zriadení zvoláva zasadnutie, ktoré sa uskutoční dňa 25.04.2018 o 17:30 h v zasadačke OcÚ.

DEŇ ZEME A UPRATOVANIE OKOLIA OBCE

DEŇ ZEME A UPRATOVANIE OKOLIA OBCE

Dátum: 16. 4. 2018

Klub turistov Spišské Bystré pozýva občanov pri príležitosti Dňa Zeme na upratovanie okolia obce. Stretneme sa v sobotu 21.4.2018 o 14:00 h pred OcÚ. Potrebné je priniesť si so sebou rukavice, poprípade gumáky, hrable. Na záver akcie spoločná opekačka. Bližšie info na 0902 221 260

Informácie o možnosti zapojenia sa do dobrovoľnej vojenskej prípravy

Dátum: 5. 4. 2018

informácie

Oznam pre majiteľov psov

Dátum: 19. 3. 2018

oznam

Kubašský spravodaj

Dátum: 19. 2. 2018

KS

Pozvánka na schôdzu

Dátum: 19. 2. 2018

pozvánka

Výsledok hodnotenia zameraného na obce a mestá Slovenskej republiky

Výsledok hodnotenia zameraného na obce a mestá Slovenskej republiky

Dátum: 19. 2. 2018

výsledok hodnotenia

Povinnosť právnickej a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie každoročne oznámiť údaje o malom zdroji znečisťovania ovzdušia

Dátum: 6. 2. 2018

povinnosť PO a FO oprávnenej na podnikanie

Výherca súťaže "Fotohádanka" - Kubašský spravodaj

Dátum: 5. 2. 2018

výherca

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré

Dátum: 31. 1. 2018

pozvánka

Fotohádanka - súťaž stále trvá

Fotohádanka - súťaž stále trvá

Dátum: 23. 1. 2018

súťaž

Zobrazené 501-600 z 669

Život v obci

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
1
3 4 5 6 7 8 9
2
10 11 12 13 14 15
2
16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Dnes má meniny

Meniny má Adolf, Adolfína

Aktuálna teplota

17.6.2024 13:06

Aktuálna teplota:

23.6 °C

Vlhkosť:

46.8 %

Rosný bod:

11.5 °C

Kalendár zberu odpadu

Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu - 2024  Typ: PDF dokument, Velkosť: 167.82 kB

         

Zber nebez. odpadu mob. zberňou v obci bude v termínoch:

25.6.2024 - 2.7.2024

Odkazy

2

Projekty

euop

fond na podporu umenia

psktabuľa

obnova dediny

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:320
TÝŽDEŇ:320
CELKOM:1574901

Villa Cubach

Villa Cubach

Náš mapový portál

Mapový portál

Virtuálny cintorín

Virtuálny cintorín

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Navždy nás opustili

Navždy nás opustili

elekos

 

 

elekos

Náučné chodníky

Náučné chodníky v obci

SMS spravodaj

Sms spravodaj