Aktuálna teplota

10.4.2020 11:39

Aktuálna teplota:

12.9 °C

Vlhkosť:

41.5 %

Rosný bod:

0.1 °C

Predpoveď počasia

<<
>>
dnes, piatok 10. 4. 2020
zamračené 13 °C 4 °C
zamračené, slabý severný vietor
vietorS, 2.68m/s
tlak1025hPa
vlhkosť37%

Náš mapový portál

maps

Virtuálny cintorín

cintorin

Kalendár zberu odpadu

Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu - 2020

Zber elektroodpadu v obci bude v dňoch: 14.03.2020

               25.07.2020

 

Pokyny na triedenie odpadu - 2020

Zber nebez. odpadu mob. zberňou v obci bude v termínoch:

od 02.03.2020 do 09.03.2020

od 17.08.2020 do 24.08.2020

 

 

 

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Odkazy

sms spravodaj

2

3

OBECNÉ NOVINY

Napíšte nám!

spravodaj.sp.b@gmail.com

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

Zásady prenájmu a výpožičky nebytových priestorov a

stanovenie minimálnych cien za prenájom

nebytových priestorov

 

Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov stanovuje minimálne ceny za prenájom nebytových priestorov nasledovne:

Článok I.

Ceny prenájmu

1. Obecný úrad:

Zasadačka:                                                                                                                  10,-- € / hod.

Ostatné priestory:                                                                                              16,43 € / m2 / rok

2. Budova bývalého kina:

Sála s príslušenstvom                                                                                                 50,-- € / deň

Ostatné priestory                                                                                               16,43 € / m2 / rok                 

3. Futbalový areál:

Futbalové ihrisko bez šatní                                                                                       10,-- € / akcia 

Futbalové ihrisko so šatňami                                                                                     15,-- € /akcia 

4. Školské priestory a plochy:

Telocvičňa vrátane šatní a sociálnych zariadení             

Pre občanov s trvalým pobytom v obci Spišské Bystré                                                3,50 € /hod.                                               

Pre ostatných                                                                                                               8,50 € /hod.

Telocvičňa malá  vrátane šatní a sociálnych zariadení                                                                                                      

Pre mimoškolskú činnosť detí  ZŠ s MŠ v Spišskom Bystrom organizovanú externým subjektom                                                                                                                                                                             50,-- € /skupina / rok

Pre ostatných                                                                                                             3,50 € / hod.

Sauna                                                                                                                         6,50 € / hod.

Posilňovňa                                                                                                                   1,-- € / hod.

Školská jedáleň bez kuchyne                                                                                     2,50 € / hod.

Školská jedáleň s kuchyňou                                                                                          7,-- € / hod.

Učebňa                                                                                                          

Pre mimoškolskú činnosť detí  ZŠ s MŠ v Spišskom Bystrom  organizovanú externým subjektom                                                                                                                                                                              50,-- € /skupina/rok      

Multifunkčné  ihrisko vonkajšie                                                                              

bez šatní a soc. zariadení                                                                                              2,-- € /hod.                                                       so šatňami a soc. zariadením                                                                                        3,-- € /hod.                                                                                                              

5. Hasičská zbrojnica                                        

Zasadačka                                                                                                                  10,--  € / hod.

Článok II.

Výpožičky

Pre občianske združenia, športové kluby, neziskové organizácie a záujmové združenia so sídlom v obci Spišské Bystré je možné bezodplatne vypožičať: futbalový areál – futbalové ihrisko bez šatní, alebo so šatňami, školské priestory – telocvičňu a malú telocvičňu vrátane šatní a sociálnych zariadení, multifunkčné ihrisko vonkajšie vrátane šatní a sociálnych zariadení, alebo bez šatní učebne a sociálnych zariadení, hasičskú zbrojnicu – zasadačku. Vypožičiavateľ je povinný uhradiť náklady (elektrickú energiu, vodné, stočné, odvoz a likvidácia odpadu, upratovanie, a pod.)  spojené s užívaním priestoru, ktoré budú dohodnuté individuálne v zmluve o výpožičke.

Článok III.

Osobitné dojednania

1. Záujemcovia o nájom, alebo výpožičku nebytových priestorov predložia písomnú žiadosť, v ktorej uvedú presný názov organizácie alebo meno nájomcu, uvedú IČO organizácie, presnú špecifikáciu priestoru a účel nájmu.

2. Ceny za prenájom sú bez prevádzkových nákladov. Kalkulácia prevádzkových nákladov (elektrickú energiu, vodné, stočné, odvoz a likvidácia odpadu, upratovanie, a pod.) bude uvedená v nájomnej zmluve, alebo zmluve o výpožičke.

3. Jednorazové poskytnutie školských priestorov a plôch podpisuje riaditeľ školy po predchádzajúcom súhlase starostu obce.

4. Prenajímateľ, respektíve vypožičiavateľ môže v závislosti od charakteru a účelu prenájmu požadovať od nájomcu, respektíve vypožičiavateľa poskytnutie zálohy vo výške 100,-- €. V prípade poškodenia majetku obce bude náhrada škody odpočítaná zo zálohy. Ak škoda bude prevyšovať poskytnutú zálohu, nájomca, respektíve vypožičiavateľ rozdiel doplatí.

5. Zásady prenájmu nebytových priestorov a stanovenie minimálnej ceny za ich prenájom platia aj pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Spišské Bystré.

Článok IV.

Záverečné ustanovenia

1. Zásady prenájmu a výpožičky nebytových priestorov a stanovenie minimálnych cien za prenájom nebytových priestorov nadobudli platnosť a účinnosť dňom schválenia Obecným zastupiteľstvom obce Spišské Bystré dňa23.10.2019, Uznesením č.:  7/2019/13.

2. Dňom účinnosti týchto zásad prenájmu a výpožičky nebytových priestorov a stanovenie minimálnych cien za prenájom nebytových priestorov sa rušia zásady prenájmu a výpožičky nebytových priestorov a stanovenie minimálnych cien za prenájom nebytových priestorov zo dňa 02.09.2016, schválené uznesením č. 18/2016/4.

3. Nájomné zmluvy a zmluvy o výpožičke uzatvorené do dňa účinnosti týchto zásad o nájme a výpožičke nebytových priestorov a stanovenie minimálnych cien za prenájom nebytových priestorov ostávajú v platnosti do ich ukončenia podľa podmienok zmluvy.

V Spišskom Bystrom dňa 23.10.2019

 

Mgr. Marián Luha, v.r. 

starosta obce