Spišské Bystré - Zjednodušená verzia stránok pre seniorov

Nastavenie veľkosti písma
+

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28. 12. 2015

Kúpna zmluva č. 6/2015

Kúpna zmluva č. 6/2015

102,00 EUR

PHARMÁCIA FYTO, spol. s r.o.

Obec Spišské Bystré

23. 12. 2015

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distr

0,00 EUR

Východoslovenská distribučná, a.s.

Obec Spišské Bystré

22. 12. 2015

Zmluva o nájme bytu č. 8/2015

Zmluva o nájme bytu č. 8/2015

0,00 EUR

Obec Spišské Bystré

Veronika Zemanová

21. 12. 2015

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov

332,00 EUR

Obec Spišské Bystré

Obec Kravany

21. 12. 2015

Zmluva o nájme bytu č. 7/2015

Zmluva o nájme bytu č. 7/2015

0,00 EUR

Obec Spišské Bystré

Ľuboslava Chovanová

21. 12. 2015

Zmluva o nájme bytu č. 6/2015

Zmluva o nájme bytu č. 6/2015

0,00 EUR

Obec Spišské Bystré

Štefan Barilla

21. 12. 2015

Zmluva o nájme bytu č. 11/2015

Zmluva o nájme bytu č. 11/2015

0,00 EUR

Obec Spišské Bystré

Mária Kubusová

17. 12. 2015

Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100307529C/2015

Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektrin

0,00 EUR

Východoslovenská distribučná, a.s.

Obec Spišské Bystré

16. 12. 2015

Dodatok č. 1/2016 k Zmluve č. 1/2010 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby

Dodatok č. 1/2016 k Zmluve č. 1/2010

10 100,00 EUR

Spišská katolícka charita

Obec Spišské Bystré

16. 12. 2015

Dodatok č. 5 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Spišské Bystré

Dodatok č. 5 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňo

0,00 EUR

Brantner Poprad s.r.o.

Obec Spišské Bystré

10. 12. 2015

Zmluva o dielo č. 5/2015

Zmluva o dielo č. 5/2015

21 808,94 EUR

MOPAX, spol. s r.o.

Obec Spišské Bystré

8. 12. 2015

Zmluva o spolupráci č. 1060/2015/CE

Zmluva o spolupráci

500,00 EUR

Obec Spišské Bystré

Slovenská sporiteľňa, a.s.

3. 12. 2015

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-728-047/2015

Zmluva o výpožičke súpravy povodňovej záchrannej s

0,00 EUR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Spišské Bystré

19. 11. 2015

Kúpna zmluva č. 5/2015

Kúpna zmluva č. 5/2015

1 416,00 EUR

Michal Olexa, Oľga Benková

Obec Spišské Bystré

18. 11. 2015

zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálne fondu formou dotácie

Zmluva č. 112580 08U03

4 862,85 EUR

Environmentálny fond

Obec Spišské Bystré

9. 11. 2015

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

1,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Spišské Bystré

9. 11. 2015

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

1,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Spišské Bystré

9. 11. 2015

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

1,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Spišské Bystré

9. 11. 2015

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

1,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Spišské Bystré

8. 11. 2015

Zmluva o dielo

Z201527208_Z -zverejnená v centrál. registri zmlúv

94 560,00 EUR

SARA-R Slovakia, s.r.o

Obec Spišské Bystré

2. 11. 2015

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Spišské Bystré v roku 2015

č. zmluvy o poskytnutí dotácie: 4/2015

6 250,00 EUR

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Spišské Bystré

Obec Spišské Bystré

2. 11. 2015

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

0,00 EUR

O2 Slovakia, s.r.o.

Obec Spišské Bystré

2. 11. 2015

zmluva o poskytovaní verejných služieb

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

0,00 EUR

O2 Slovakia, s.r.o.

Obec Spišské Bystré

18. 9. 2015

Dohoda o vysporiadaní pozemku

Dohoda o vysporiadaní pozemku

1 230,00 EUR

Štefan Kundis

Obec Spišské Bystré

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 2276-2299 z 2299