Nastavenie veľkosti písma
+

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
20. 4 .2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

Zmluva č. 66/2020

Neuvedené

CUKSTAV s.r.o.

Obec Spišské Bystré

8. 4 .2020

Mandátna zmluva

Zmluva č. 65/2020

3 000,00 EUR

Ing. Martin Lavko

Obec Spišské Bystré

1. 4 .2020

Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Zmluva č. 64/2020

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Obec Spišské Bystré

1. 4 .2020

Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve

Zmluva č. 63/2020

12,00 EUR

3W -slovakia, s.r.o.

Obec Spišské Bystré

1. 4 .2020

Licenčná zmluva

Zmluva č. 62/2020

175,80 EUR

3W -slovakia, s.r.o.

Obec Spišské Bystré

18. 3 .2020

Zmluva č. 520 037 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníkay

Zmluva č. 61/2020

5 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Spišské Bystré

10. 3 .2020

Zmluva o dielo

Zmluva č. 60/2020

25,00 EUR

Mgr. Denis Kuzl

Obec Spišské Bystré

10. 3 .2020

Kúpna zmluva č. 53/2019

Zmluva č. 57/2020

10,80 EUR

Stanislav Vitko

Obec Spišské Bystré

10. 3 .2020

Zmluva o dielo č. 20200304

Zmluva č. 58/2020

20 989,50 EUR

Benet Sport, s.r.o.

Obec Spišské Bystré

10. 3 .2020

Dodatok č. 2 k Zámennej zmluve

Zmluva č. 59/2020

Neuvedené

Mgr. Gabriela Bendíková

Obec Spišské Bystré

5. 3 .2020

Zmluva č. 2/2020 o krátkodobom nájme Domu smútku a poskytnutí chladiaceho zariadenia na dočasné uloženie ľudských pozostatkov

Zmluva č. 56/2020

21,00 EUR

Peter Kundis

Obec Spišské Bystré

3. 3 .2020

Kúpna zmluva č. 52/2019

Zmluva č. 55/2020

8,38 EUR

Jana Gažová

Obec Spišské Bystré

3. 3 .2020

Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

Zmluva č. 53/2020

Neuvedené

NATUR-PACK

Obec Spišské Bystré

3. 3 .2020

Zmluva číslo 1/2020-5

Zmluva č. 52/2020

10,00 EUR

Katarína Liptáková

Obec Spišské Bystré

3. 3 .2020

Zmluva o nájme poľnohospodárskej pôdy

Zmluva č. 50/2020

300,67 EUR

PD Spišské Bystré

Obec Spišské Bystré

2. 3 .2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov 6/2020_2

Zmluva č. 54/2020

76,00 EUR

Franko Tomáš

Obec Sp. Bystré, ZŠ s MŠ Sp. Bystré

26. 2 .2020

Zmluva č. 1/2020 o krátkodobom nájme Domu smútku a poskytnutí chladiaceho zariadenia na dočasné uloženie ľudských pozorstatkov

Zmluva č. 49/2020

7,00 EUR

Ing. Peter Bendík

Obec Spišské Bystré

25. 2 .2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov 5/2020_2

Zmluva č. 51/2020

38,00 EUR

DHZ Spišské Bystré

Obec Sp. Bystré, ZŠ s MŠ Sp. Bystré

19. 2 .2020

Zmluva o nájme bytu č. 4/2020

Zmluva č. 48/2020

236,00 EUR

Silvia Barillová

Obec Spišské Bystré

19. 2 .2020

Protokol o zverení majetku obce Spišské Bystré do správy

Zmluva č. 47/2020

Neuvedené

ZÁKLADNÁ ŠKOLA s materskou školou Spišské Bystré

Obec Spišské Bystré

19. 2 .2020

Protokol o zverení majetku obce Spišské Bystré do správy

Zmluva č. 46/2020

Neuvedené

ZÁKLADNÁ ŠKOLA s materskou školou Spišské Bystré

Obec Spišské Bystré

12. 2 .2020

Dodatok č. 1 k Zámennej zmluve

Zmluva č. 45/2020

Neuvedené

Mgr. Gabriela Bendíková

Obec Spišské Bystré

11. 2 .2020

Zmluva o zriadení vecného bremena

Zmluva č. 43/2020

270,00 EUR

PRO POPULO Poprad, s.r.o.

Obec Spišské Bystré

11. 2 .2020

Kúpna zmluva č. 51/2019

Zmluva č. 42/2020

25,50 EUR

Terézia Dominiková

Obec Spišské Bystré

10. 2 .2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

Zmluva č. 44/2020

26 304,00 EUR

MI - TATRY, s.r.o.

Obec Spišské Bystré

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 51-75 z 2241