Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Oznamy

Dokumenty na pripomienkovanie

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Návrh - VZN č. .../2020 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce Spišské Bystré podľa zmeny a doplnku č. 3 08.04.2020 24.04.2020
NÁVRH VZN č. .../2020 ktorým sa mení VZN č. 1/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Spišské Bystré 07.04.2020 24.04.2020
NÁVRH VZN č. .../2020, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Spišské Bystré 08.04.2020 24.04.2020
Oznámenie o oprave chyby v katastrálnom operáte 04.03.2020 20.03.2020
Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja 27.01.2020 18.02.2020
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania vo veci zmeny druhu pozemku v katastrálnom území Spišské Bystré 23.01.2020 08.02.2020
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí spojené územného a stavebného konania a upustení od ústneho konania - Olexa 21.02.2020 08.03.2020
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a upustení od ústneho konania - Lach 20.01.2020 05.02.2020
Verejná vyhláška - Rozhodnutie 18.03.2020 03.04.2020
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o zmene stavby pred jej dokončením - Poľnohospodárske družstvo 20.01.2020 05.02.2020
Verejná vyhláška - stavebné povolenie - Bendík 13.02.2020 29.02.2020
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie - Lach, Lachová 09.03.2020 25.03.2020
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie - Maľučký 20.01.2020 05.02.2020
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie - Martina Olexová 15.04.2020 01.05.2020
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK