Menu
Obec Spišské Bystré
ObecSpišské Bystré

Prebieha úprava webových stránok. Ospravedlňte, prosím, prípadné nedostatky.

Komisie 2014 - 2018

Komisie

 

Strategický plán rozvoja obce

Marketingový plán 2015

Vykonávací plán na rok 2016

Príloha č. 1 k vykonávaciemu plánu na rok 2016 

Príloha č. 2 k vykonávaciemu plánu na rok 2016 

 

Komisia pre ochranu verejného poriadku a verejného záujmu

- popri úlohe súvisiacej so zákonnými postupmi pri ochrane verejného záujmu, tvorivo a systémovo rieši problematiku obecnej legislatívy a dodržiavania zákonnosti, najmä v oblasti verejného obstarávania a dodržiavania záväzných nariadení a iných noriem obce.

Predseda: Ing. Martin Lopušek - do 17.8.2017

                od 27.10.2017 MUDr. Jana Kováčová Gajanová

Členovia: 

Martin Marušin

Ing. Martin Lavko

Pavol Jurčo

Plán činnosti komisie KpOVPaVZ

Zápis - 02.09.2018

Zápis - 18.4.2018

Zápis - 22.3.2018

Zápis - 26.1.2018

Zápis - 04.11.2017

Zápis - 07.10.2016

 

 

Komisia pre rozvoj a plánovanie

- formuluje dlhodobé, strednodobé a krátkodobé ciele, premieta tieto ciele do vybilancovaných strategických, taktických a operatívnych plánov rozvoja ľudských zdrojov, investičných, marketingových a finančných plánov a kontroluje priebežné plnenie týchto plánov.

Predseda: Ing. Pavol Budaj PhD.

Členovia:

Ing. Kamila Jurčová

Ing. Ján Havaš

Ing. Stanislav Zeman

Plán činnosti komisie RaP

Zápisnica z 09.06.2017

Zápisnica z 25.08.2017

 

Komisia pre kultúru a vzdelávanie

- systémovo rieši problematiku rozvoja obce a najmä jej mladých ľudí v oblasti duchovnej, duševnej a telesnej kultúry, buduje organizačné, technické a najmä ľudské zázemie pre systematicky aktívny prístup dospelých občanov a mládeže k zvyšovaniu kultúrnosti života v obci.

Predseda: Ing. Ján Havaš

Členovia:

Ing. Kamila Jurčová

MUDr. Jana Kováčová Gajanová

Pavol Jurčo - od 17.8.2017

Ing. Martin Lopušek - do 17.8.2017

 

Komisia KaV – Plán kultúrnych akcií 2015

Komisia KaV – Harmonogram 2015

Správa komisie KaV

Vyjadrenie - 08.10.2016

Zápisnica  zo zasadania komisie - 13.1.2017

Zápis zo stretnutia komisie - 18.6.2017

Zápis zo stretnutia komisie - 23.9.2017

Zápis zo stretnutia komisie - 20.10.2017

 

Komisia pre životné prostredie a výstavbu

- iniciuje systémové technické riešenia v problematike: a) ochrany životného prostredia v komplexnom ponímaní, t.j. v oblasti zdrojov, ktoré sa zo životného prostredia odoberajú, aj tých, ktoré sa do životného prostredia v obci antropogénnou činnosťou dostávajú; b) budovania technického zázemia pre všestranný kultúrny rozvoj obce.

Predseda: Peter Kundis

Členovia: 

Ing. Pavol Budaj PhD.

Ing. Martin Lavko

 

zápisnica - 30.08.2018

zápisnica - 31.5.2018

zápisnica - 16.4.2018

zápisnica - 24.1.2018

zápisnica - 12.01.2018

zápisnica - 14.11.2017 - 2.12.2017

zápisnica - 25.10.2017

zápisnica - 16.8.2017

zápisnica - 26.5.2017 a 11.6.2017

zápisnica - 26.5.2017

zápisnica - 10.5.2017

zápisnica - 18.3.2017

zápisnica - 18.1.2017

Plán práce komisie na rok 2017

Plán činnosti komisie ŽPaV

zápisnica - 09.11.2016

zápisnica - 08.10.2016

zápisnica - 12.08.2016

zápisnica  - 08.06.2016

zápisnica - 26.04.2016

zápisnica - 12.02.2016

 

Zákon o obecnom zriadení – Zákon č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov

§ 15
Komisie

(1) Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.

(2) Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.

(3) Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.                                                                                                       (4) Členovi komisie,  ktorý nie je poslanec, možno poskytnúť odmenu v kalendárnom roku najviac jednu polovicu mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny. 13) to sa vzťahuje aj na člena výboru mestskej časti, ktorý nie je poslanec.

Samospráva

Aktuálna teplota

20.5.2022 21:03

Aktuálna teplota:

--- °C

Vlhkosť:

--- %

Rosný bod:

--- °C

Kalendár zberu odpadu

Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu - 2022 

Zber elektroodpadu v obci bude

v dňoch:

       06.08.2022        

Zber nebez. odpadu mob. zberňou v obci bude v termínoch:

01.03.  - 08.03.2022

12.07. - 19.07.2022

Alchýmia triedenia komunálneho odpadu

Odkazy

sms spravodaj

2

Projekty

euop

fond na podporu umenia

psktabuľa

obnova dediny

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 18
DNES: 307
TÝŽDEŇ: 2506
CELKOM: 1123733

Náš mapový portál

maps

Virtuálny cintorín

cintorin

OBECNÉ NOVINY

Napíšte nám!

spravodaj.sp.b@gmail.com

NATUR-PACK TRIEDENÝ ZBER

NATUR PACK

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Strom slobody

lipa

Kubašský náučný chodník

Villa Cubach

Villa Cubach