Navigácia

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
16.08.2021

Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č. 4/2019 uzatvorenej v zmysle § 566 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov zo dňa 22.05.2019

Zmluva č. 113/2021

14 180,00 EUR

AIP projekt, s.r.o.

Obec Spišské Bystré

10.08.2021

Zmluva o nájme nehnuteľnosti č. 102/2021

Zmluva č. 112/2021

100,00 EUR

URBARIAT-pozem.spoločenstvo,SNP 134,059 18,Spišské Bystré

Obec Spišské Bystré

09.08.2021

Kúpna zmluva o predaji motorového vozidla

Zmluva č. 111/2021

12 000,00 EUR

Ing. Branislav Šimco

Obec Spišské Bystré

05.08.2021

Zmluva č. 08/2021 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Zmluva č. 110/2021

Neuvedené

František Dominik

Obec Spišské Bystré

05.08.2021

Zmluva č. 15/2021 o krátkodobom nájme Domu smútku a poskytnutí chladiaceho zariadenia na dočasné uloženie ľudských pozostatkov

Zmluva č. 109/2021

13,12 EUR

Polovková Mária

Obec Spišské Bystré

29.07.2021

Dodatok č. 3/2021

Zmluva č. 108/2021

41 952,00 EUR

Spišská katolícka charita

Obec Spišské Bystré

23.07.2021

Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti

Zmluva č. 107/2021

1 298,98 EUR

Kooperativa

Obec Spišské Bystré

23.07.2021

Kúpna zmluva o predaji motorového vozidla

Zmluva č. 106/2021

2 200,00 EUR

Szilárd Takács

Obec Spišské Bystré

21.07.2021

Zmluva o Elektronickej Identite č. ESC0000000762

Zmluva č. 104/2021

Neuvedené

SLOVENSKÁ POŠTA

Obec Spišské Bystré

21.07.2021

Dodatok č. 1 ku Kúpna zmluva

Zmluva č. 105/2021

17 471,76 EUR

TRUDON, s.r.o.

Obec Spišské Bystré

19.07.2021

Zmluva č. 1467/2021/OPR

Zmluva č. 90/2021

1 300,00 EUR

Prešovský samosprávny kraj

Obec Spišské Bystré

19.07.2021

Zmluva o dielo

Zmluva č. 103/2021

20 760,00 EUR

MI-TATRY, s.r.o., Nová 50, 059 18 Kravany

Obec Spišské Bystré

19.07.2021

Protokol o zverení majetku obce Spišské Bystré do správy

Zmluva č. 102/2021

332 077,78 EUR

ZÁKLADNÁ ŠKOLA s materskou školou Spišské Bystré

Obec Spišské Bystré

12.07.2021

Darovacia zmluva

Zmluva č. 101/2021

200,00 EUR

Poľnohospodárské družstvo, SNP 915, 059 18 Spišské Bystré

Obec Spišské Bystré

12.07.2021

Zmluva č. 14/2021 o krátkodobom nájme Domu smútku a poskytnutí chladiaceho zariadenia na dočasné uloženie ľudských pozostatkov

Zmluva č. 100/2021

15,30 EUR

Mária Orolinová

Obec Spišské Bystré

02.07.2021

Zmluva o Balíkovom účte

Zmluva č. 99/2021

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

Obec Spišské Bystré

30.06.2021

Zmluva o poskytovaní stravy

Zmluva č. 98/2021

66 456,00 EUR

JEDÁLEŇ-M.O. s.r.o., Hornádska 530, 05918 Spišské Bystré

Obec Spišské Bystré

23.06.2021

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 08.01.2020

Zmluva č. 97/2021

Neuvedené

Mgr. Miroslav Števík

Obec Spišské Bystré

21.06.2021

Zmluva číslo B/323/2021-11 o prenájme miesta na pohrebisku Spišské Bystré

Zmluva č. 96/2021

21,08 EUR

Mirgová Soňa

Obec Spišské Bystré

21.06.2021

Zmluva č. 13/2021 o krátkodobom nájme Domu smútku a poskytnutí chladiaceho zariadenia na dočasné uloženie ľudských pozostatkov

Zmluva č. 95/2021

4,08 EUR

Mirgová Soňa

Obec Spišské Bystré

21.06.2021

Kúpna zmluva o predaji motorového vozidla

Zmluva č. 94/2021

300,00 EUR

Oračková Klaudia

Obec Spišské Bystré

18.06.2021

Nájomná zmluva (nebytové priestory a ostatné priestory)

Zmluva č. 93/2021

3 500,00 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Spišské Bystré

18.06.2021

Dohoda č. 21/36/054/168

Zmluva č. 92/2021

12 106,44 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad

Obec Spišské Bystré

17.06.2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Zmluva č. 91/2021

75,00 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Spišské Bystré

16.06.2021

Mandátna zmluva na výkon činností spojených s procesom verejného obstarávania

Zmluva č. 89/2021

1 890,00 EUR

TK SERVICES s.r.o.

Obec Spišské Bystré

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: