Navigácia

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
13.09.2021

Zmluva č. 17/2021 o krátkodobom nájme Domu smútku a poskytnutí chladiaceho zariadenia na dočasné uloženie ľudských pozostatkov

Zmluva č. 128/2021

4,96 EUR

Obec Spišské Bystré

Zuzana Mirková

09.09.2021

Zmluva č. 16/2021 o krátkodobom nájme Domu smútku a poskytnutí chladiaceho zariadenia na dočasné uloženie ľudských pozostatkov

Zmluva č. 127/2021

14,00 EUR

Stašáková Anna

Obec Spišské Bystré

08.09.2021

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021I041-221-10 zo dňa 05.12.2017

Zmluva č. 125/2021

238 791,60 EUR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky , Prešovský samosprávny kraj

Obec Spišské Bystré

02.09.2021

Zmluva o vykonaní odborných prehliadok a skúšok, servisných prehliadok a pozáručného servisu

Zmluva č. 124/2021

780,00 EUR

RONY service s.r.o.

Obec Spišské Bystré

02.09.2021

Dodatok č. 2 k Licenčnej zmluve č. U1002/2013

Zmluva č. 123/2021

365,00 EUR

MADE, spol. s.r.o, 974 01 Banská Bystrica

Obec Spišské Bystré

27.08.2021

Dodatok č. 6 k Zmluve o dielo zo dňa 15.05.2019

Zmluva č. 121/2021

1 152 553,25 EUR

J.M.J.Pro, s.r.o., Úzka 2/276, 086 33 Zborov

Obec Sp. Bystré, ZŠ s MŠ Sp. Bystré

27.08.2021

Zmluva č. 09 -08/2021 o poskytovaní strážnej služby

Zmluva č. 122/2021

270,00 EUR

VR Security, s. r. o., Mlynská 189/68, 059 14 Spišský Štiavnik

Obec Spišské Bystré

24.08.2021

Dodatok č. 3 ku Kúpnej zmluve zo dňa 22.09.2020

Zmluva č. 120/2021

10 759,75 EUR

Sagansport s.r.o., Duklianska 15, 085 01 Bardejov

Obec Spišské Bystré

24.08.2021

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 03.08.2021

Zmluva č. 119/2021

11 800,00 EUR

Ing. Branislav Šimco

Obec Spišské Bystré

23.08.2021

Zmluva o reklame

Zmluva č. 118/2021

300,00 EUR

PRO POPULO Poprad, s.r.o.

Obec Spišské Bystré

16.08.2021

Kúpna zmluva

Zmluva č. 117/2021

210,00 EUR

Buday Ľubomír, Budayová Zuzana

Obec Spišské Bystré

16.08.2021

Zmluva o nájme reklamnej plochy

Zmluva č. 116/2021

300,00 EUR

Brantner Poprad s.r.o., 058 01 Poprad

Obec Spišské Bystré

16.08.2021

Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

Zmluva č. 115/2021

Neuvedené

Brantner Poprad s.r.o., 058 01 Poprad

Obec Spišské Bystré

16.08.2021

Zmluva o výpožičke

Zmluva č. 114/2021

Neuvedené

Poľnohospodárske družstvo Spišské Bystré

Obec Spišské Bystré

16.08.2021

Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č. 4/2019 uzatvorenej v zmysle § 566 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov zo dňa 22.05.2019

Zmluva č. 113/2021

14 180,00 EUR

AIP projekt, s.r.o.

Obec Spišské Bystré

10.08.2021

Zmluva o nájme nehnuteľnosti č. 102/2021

Zmluva č. 112/2021

100,00 EUR

URBARIAT-pozem.spoločenstvo,SNP 134,059 18,Spišské Bystré

Obec Spišské Bystré

09.08.2021

Kúpna zmluva o predaji motorového vozidla

Zmluva č. 111/2021

12 000,00 EUR

Ing. Branislav Šimco

Obec Spišské Bystré

05.08.2021

Zmluva č. 08/2021 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Zmluva č. 110/2021

Neuvedené

František Dominik

Obec Spišské Bystré

05.08.2021

Zmluva č. 15/2021 o krátkodobom nájme Domu smútku a poskytnutí chladiaceho zariadenia na dočasné uloženie ľudských pozostatkov

Zmluva č. 109/2021

13,12 EUR

Polovková Mária

Obec Spišské Bystré

29.07.2021

Dodatok č. 3/2021

Zmluva č. 108/2021

41 952,00 EUR

Spišská katolícka charita

Obec Spišské Bystré

23.07.2021

Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti

Zmluva č. 107/2021

1 298,98 EUR

Kooperativa

Obec Spišské Bystré

23.07.2021

Kúpna zmluva o predaji motorového vozidla

Zmluva č. 106/2021

2 200,00 EUR

Szilárd Takács

Obec Spišské Bystré

21.07.2021

Zmluva o Elektronickej Identite č. ESC0000000762

Zmluva č. 104/2021

Neuvedené

SLOVENSKÁ POŠTA

Obec Spišské Bystré

21.07.2021

Dodatok č. 1 ku Kúpna zmluva

Zmluva č. 105/2021

17 471,76 EUR

TRUDON, s.r.o.

Obec Spišské Bystré

19.07.2021

Zmluva č. 1467/2021/OPR

Zmluva č. 90/2021

1 300,00 EUR

Prešovský samosprávny kraj

Obec Spišské Bystré

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: