Navigácia

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
05.02.2016

Záložná zmluva uzatvorená podľa §151a a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov č. 0330-PRB/2011/Z

Zmluva č. 4/2016

0,00 EUR

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Obec Spišské Bystré

03.02.2016

Zmluva o nájme nebytových priestorov č.01/2016_1

Zmluva č. 13/2016

70,00 EUR

Obec Sp. Bystré, ZŠ s MŠ Sp. Bystré

Ing. Martin Lavko

02.02.2016

Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme miesta na pohrebisku č. 54/2007

Zmluva č. 3/2016

4,00 EUR

Obec Spišské Bystré

Ing. Gavlák Pavol

29.01.2016

Dodatok č. 2/2016

Zmluva č. 2/2016

11 100,00 EUR

Spišská katolícka charita

Obec Spišské Bystré

26.01.2016

Zmluva o nájme bytu č. 1/2016

Zmluva č. 1/2016

0,00 EUR

Obec Spišské Bystré

Peter Hudák

29.12.2015

Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 5/2015

Zmluva o nájme č. 5/2015

36,15 EUR

Obec Spišské Bystré

L.J. Service, s.r.o.

29.12.2015

Zmluva o nájme bytu č. 13/2015

Zmluva o nájme bytu č. 13/2015

25,00 EUR

Obec Spišské Bystré

Ladislav Hlaváč

29.12.2015

Zmluva o nájme bytu č. 12/2015

Zmluva o nájme bytu č. 12/2015

25,00 EUR

Obec Spišské Bystré

Kveta Lacková

28.12.2015

Zmluva o umeleckom výkone

Zmluva o umeleckom výkone

200,00 EUR

Pavla Hudzíková

Obec Spišské Bystré

28.12.2015

Zmluva o nájme bytu č. 10/2015

Zmluva o nájme bytu č. 10/2015

0,00 EUR

Obec Spišské Bystré

Martina Kubusová

28.12.2015

Kúpna zmluva č. 6/2015

Kúpna zmluva č. 6/2015

102,00 EUR

PHARMÁCIA FYTO, spol. s r.o.

Obec Spišské Bystré

23.12.2015

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distr

0,00 EUR

Východoslovenská distribučná, a.s.

Obec Spišské Bystré

22.12.2015

Zmluva o nájme bytu č. 8/2015

Zmluva o nájme bytu č. 8/2015

0,00 EUR

Obec Spišské Bystré

Veronika Zemanová

21.12.2015

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov

332,00 EUR

Obec Spišské Bystré

Obec Kravany

21.12.2015

Zmluva o nájme bytu č. 7/2015

Zmluva o nájme bytu č. 7/2015

0,00 EUR

Obec Spišské Bystré

Ľuboslava Chovanová

21.12.2015

Zmluva o nájme bytu č. 6/2015

Zmluva o nájme bytu č. 6/2015

0,00 EUR

Obec Spišské Bystré

Štefan Barilla

21.12.2015

Zmluva o nájme bytu č. 11/2015

Zmluva o nájme bytu č. 11/2015

0,00 EUR

Obec Spišské Bystré

Mária Kubusová

17.12.2015

Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100307529C/2015

Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektrin

0,00 EUR

Východoslovenská distribučná, a.s.

Obec Spišské Bystré

16.12.2015

Dodatok č. 1/2016 k Zmluve č. 1/2010 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby

Dodatok č. 1/2016 k Zmluve č. 1/2010

10 100,00 EUR

Spišská katolícka charita

Obec Spišské Bystré

16.12.2015

Dodatok č. 5 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Spišské Bystré

Dodatok č. 5 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňo

0,00 EUR

Brantner Poprad s.r.o.

Obec Spišské Bystré

10.12.2015

Zmluva o dielo č. 5/2015

Zmluva o dielo č. 5/2015

21 808,94 EUR

MOPAX, spol. s r.o.

Obec Spišské Bystré

08.12.2015

Zmluva o spolupráci č. 1060/2015/CE

Zmluva o spolupráci

500,00 EUR

Obec Spišské Bystré

Slovenská sporiteľňa, a.s.

03.12.2015

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-728-047/2015

Zmluva o výpožičke súpravy povodňovej záchrannej s

0,00 EUR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Spišské Bystré

19.11.2015

Kúpna zmluva č. 5/2015

Kúpna zmluva č. 5/2015

1 416,00 EUR

Michal Olexa, Oľga Benková

Obec Spišské Bystré

18.11.2015

zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálne fondu formou dotácie

Zmluva č. 112580 08U03

4 862,85 EUR

Environmentálny fond

Obec Spišské Bystré

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: