Navigácia

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
20.01.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov 02/2020_2

Zmluva č. 11/2020

85,80 EUR

Ján Lipták

Obec Sp. Bystré, ZŠ s MŠ Sp. Bystré

17.01.2020

Zmluva č. 1/2020 o poskytnutí dotácie na rok 2020

Zmluva č. 10/2020

850,00 EUR

Športový klub mládeže Spišské Bystré

Obec Spišské Bystré

13.01.2020

Kúpna zmluva

Zmluva č. 09/2020

944,00 EUR

Jozef Štefko

Obec Spišské Bystré

10.01.2020

Zmluva o zimnej údržbe miestnych komunikácií v obci Spišské Bystré

Zmluva č. 08/2020

30,00 EUR

Pavol Vitko

Obec Spišské Bystré

10.01.2020

Zmluva o dielo

Zmluva č. 07/2020

25,00 EUR

Mgr. Miroslav Števík

Obec Spišské Bystré

10.01.2020

Zmluva o dielo

Zmluva č. 06/2020

25,00 EUR

Mgr. Juraj Pavlis

Obec Spišské Bystré

10.01.2020

Zmluva o dielo

Zmluva č. 05/2020

25,00 EUR

PhDr. Zdenka Krišková, PhD.

Obec Spišské Bystré

08.01.2020

Zmluva o dielo

Zmluva č. 04/2020

45,00 EUR

Mgr. Matúš Hudák

Obec Spišské Bystré

08.01.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov 01/2020_1

Zmluva č. 03/2020

97,50 EUR

Peter Bukovinský

Obec Sp. Bystré, ZŠ s MŠ Sp. Bystré

07.01.2020

Dodatok č. 890/CC/17-D3 k Zmluve o úvere č. 890/CC/17

Zmluva č. 02/2020

385 864,00 EUR

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Obec Spišské Bystré

07.01.2020

Zmluva o dielo

Zmluva č. 01/2020

25 320,00 EUR

MI - TATRY, s.r.o.

Obec Spišské Bystré

27.12.2019

Zmluva o zimnej údržbe miestnych komunikácií v obci Spišské Bystré

Zmluva č. 214/2019

30,00 EUR

Pavol Vitko

Obec Spišské Bystré

27.12.2019

Dodatok č. 1/2020 k Zmluve č. 2/2019 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby

Zmluva č. 213/2019

2 400,00 EUR

Spišská katolícka charita

Obec Spišské Bystré

27.12.2019

Zmluva o nájme bytu č. 3/2019

Zmluva č. 212/2019

236,00 EUR

Natália Kovalčíková

Obec Spišské Bystré

27.12.2019

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Zmluva č. 211/2019

Neuvedené

Stredoslovenská energetika, a.s.

Obec Spišské Bystré

27.12.2019

Zmluva č. 16/2019 o krátkodobom nájme Domu smútku a poskytnutí chladiaceho zariadenia na dočasné uloženie ľudských pozostatkov

Zmluva č. 209/2019

21,00 EUR

Anna Olexová

Obec Spišské Bystré

11.12.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov 10/2019_2

Zmluva č. 206/2019

195,75 EUR

Obecný futbalový klub Vikartovce

Obec Sp. Bystré, ZŠ s MŠ Sp. Bystré

10.12.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 11.6.2019

Zmluva č. 210/2019

185 131,09 EUR

CUKSTAV s.r.o.

Obec Spišské Bystré

10.12.2019

Zmluva o dielo

Zmluva č. 208/2019

320 005,61 EUR

CUKSTAV s.r.o.

Obec Spišské Bystré

09.12.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov 06/2019_1

Zmluva č. 207/2019

30,00 EUR

Mária Kazimírová

Obec Sp. Bystré, ZŠ s MŠ Sp. Bystré

06.12.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov 11/2019/_2

Zmluva č. 205/2019

68,90 EUR

Jakub Havaš

Obec Sp. Bystré, ZŠ s MŠ Sp. Bystré

03.12.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov 08/2019_2

Zmluva č. 204/2019

348,00 EUR

FK 1931 Hranovnica

Obec Sp. Bystré, ZŠ s MŠ Sp. Bystré

28.11.2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Zmluva č. 203/2019

1 200,00 EUR

Ing. Daniela Dudová

Obec Spišské Bystré

27.11.2019

Dohoda č. 01222/2019-PNZ-P40503/10.01 o ukončení nájomnej zmluvy č. PNZ-P40503/10.00 uzatvorenej podľa § 663 Občianskeho zákonníka a zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niekt

Zmluva č. 202/2019

Neuvedené

Slovenský pozemkový fond

Obec Spišské Bystré

27.11.2019

Zmluva č. 15/2019 o krátkodobom nájme Domu smútku a poskytnutí chladiaceho zariadenia na dočasné uloženie ľudských pozostatkov

Zmluva č. 201/2019

21,00 EUR

Pavol Spišiak

Obec Spišské Bystré

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: