Navigácia

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
13.04.2021

Zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu č. ND 23/2021

Zmluva č. 58/2021

40,00 EUR

KRONOSPAN, s.r.o.

Obec Spišské Bystré

12.04.2021

Zmluva č. 9/2021 o krátkodobom nájme Domu smútku a poskytnutí chladiaceho zariadenia na dočasné uloženie ľudských pozostatkov

Zmluva č. 57/2021

13,50 EUR

Spišiak František

Obec Spišské Bystré

09.04.2021

Zmluva o poskytovaní služieb (MOM) Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513

Zmluva č. 56/2021

4,00 EUR

SlovakTransLine, s.r.o.

Obec Spišské Bystré

07.04.2021

Zmluva o nájme nebytového priestoru

Zmluva č. 55/2021

54,00 EUR

Bc. Pavol Stašák

Obec Spišské Bystré

07.04.2021

Zmluva č. 8/2021 o krátkodobom nájme Domu smútku a poskytnutí chladiaceho zariadenia na dočasné uloženie ľudských pozostatkov

Zmluva č. 54/2021

14,29 EUR

Alžbeta Olejarová

Obec Spišské Bystré

31.03.2021

Zmluva č. 03/2021 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Zmluva č. 53/2021

Neuvedené

František Králik

Obec Spišské Bystré

31.03.2021

Zmluva č. 01/2021 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Zmluva č. 52/2021

Neuvedené

Mária Barillová

Obec Spišské Bystré

31.03.2021

Zmluva č. 7/2021 o krátkodobom nájme Domu smútku a poskytnutí chladiaceho zariadenia na dočasné uloženie ľudských pozostatkov

Zmluva č. 49/2021

7,58 EUR

Tatiana Šviderská

Obec Spišské Bystré

31.03.2021

Rámcová zmluva o poskytovaní služby - grafickej úpravy

Zmluva č. 48/2021

50,00 EUR

Mgr. Anna Šramková - Hancha studio

Obec Spišské Bystré

31.03.2021

Zmluva č. 02/2021 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Zmluva č. 47/2021

Neuvedené

Marek Kažimír

Obec Spišské Bystré

31.03.2021

Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve

Zmluva č. 50/2021

Neuvedené

SAGANSPORT s.r.o.

Obec Spišské Bystré

31.03.2021

Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo

Zmluva č. 51/2021

Neuvedené

Obec Spišské Bystré

J.M.J.Pro, s.r.o.

18.03.2021

Kúpna zmluva

Zmluva č. 46/2021

2 475,00 EUR

Zuzana Šellengová

Obec Spišské Bystré

18.03.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke uzatvorenej v zmysle ust. § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka

Zmluva č. 45/2021

Neuvedené

Slovenská Republika - Štatistický úrad SR

Obec Spišské Bystré

11.03.2021

Dohoda o splátkovom kalendári

Zmluva č. 44/2021

456,03 EUR

Anna Vitková

Obec Spišské Bystré

10.03.2021

Kúpna zmluva

Zmluva č. 43/2021

1 744,00 EUR

Pavliga Rastislav, Pavligová Mária

Obec Spišské Bystré

03.03.2021

Dodatok č. 1 k Zámennej zmluve

Zmluva č. 41/2021

Neuvedené

Ján Barna, Jarmila Barnová

Obec Spišské Bystré

26.02.2021

Dodatok č. 2/2021

Zmluva č. 42/2021

47 840,00 EUR

Spišská katolícka charita

Obec Spišské Bystré

26.02.2021

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 08.01.2020

Zmluva č. 39/2021

Neuvedené

Mgr. Matúš Hudák

Obec Spišské Bystré

26.02.2021

Zmluva o nájme bytu č. 4/2021

Zmluva č. 40/2021

152,00 EUR

Silvia Barillová

Obec Spišské Bystré

25.02.2021

Zmluva o nájme nebytového priestoru

Zmluva č. 38/2021

54,00 EUR

Pavol Stašák

Obec Spišské Bystré

24.02.2021

Dodatok č. 4 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

Zmluva č. 37/2021

Neuvedené

NATUR-PACK

Obec Spišské Bystré

24.02.2021

Dohoda o ukončení KZ č. 180/2020

Zmluva č. 36/2021

1 104,00 EUR

Marián Zeman, Mgr. Eva Zemanová

Obec Spišské Bystré

24.02.2021

Protokol o zverení majetku obce Spišské Bystré do správy

Zmluva č. 35/2021

Neuvedené

ZÁKLADNÁ ŠKOLA s materskou školou Spišské Bystré

Obec Spišské Bystré

23.02.2021

Zmluva č. 6/2021 o krátkodobom nájme Domu smútku a poskytnutí chladiaceho zariadenia na dočasné uloženie ľudských pozostatkov

Zmluva č. 34/2021

14,00 EUR

Anna Halásová

Obec Spišské Bystré

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: