Navigácia

Obsah

Späť

Zámer prenájmu majetku Obce Spišské Bystré ako prípad hodný osobitného zreteľa - Chmurová Božena

Vyvesené: 25. 11. 2020

Dátum zvesenia: 11. 12. 2020

Zodpovedá: Správce Webu

Späť