Navigácia

Obsah

Späť

Návrh - VZN č. .../2020 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu a školskej jedálne

Vyvesené: 25. 11. 2020

Dátum zvesenia: 11. 12. 2020

Zodpovedá: Správce Webu

Späť