Navigácia

Obsah

Späť

Návrh - VZN č. .../2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Vyvesené: 25. 11. 2020

Dátum zvesenia: 11. 12. 2020

Zodpovedá: Správce Webu

Späť