Navigácia

Obsah

obec

 

 

 

 

Obecný úrad Spišské Bystré

  Michalská 394
  Spišské Bystré
  059 18

  Tel.: +421 52 77 921 97
  Fax: +421 52 779 21 01
  E-mail: obec@spisskebystre.sk
  IČO: 00 326 542
  DIČ: 2020674975

 

24.02.2020

Meranie vnútroočného tlaku a dioptrií  1

Meranie vnútroočného tlaku a dioptrií

Dňa 27.02.2020 príde do našej obce ZOOM optika Bratislava. Môžete si nechať odborne skontrolovať vnútroočný tlak a dioptrie, a vyskúšať nové okuliarové rámy. Meranie sa uskutoční v bielom označenom mikrobuse na parkovisku za obecným úradom, v čase od 15:00 h do 16:00 h, v prípade záujmu aj dlhšie.

Detail

21.02.2020

Uznesenia č. 10/2020 1

Uznesenia č. 10/2020

uznesenia zo dňa 12.02.2020

Detail

18.02.2020

Oznam - zvýšený výskyt voľne sa pohybujúcich psov po verejných priestranstvách v obci 1

Oznam - zvýšený výskyt voľne sa pohybujúcich psov po verejných priestranstvách v obci

Majitelia psov, ktorí nezabraňujú vo voľnom pohybe psov po obci dopúšťajú sa priestupku, za ktorý je možné uložiť sankciu až do výšky 165 € podľa § 7 zákona č. 282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.

Detail

13.02.2020

Prerušenie distribúcie elektriny  1

Prerušenie distribúcie elektriny

ul. SNP od č.d. 681 - 685

Detail

15.01.2020

vysvetlenie k výberu režijného poplatku 1

Vysvetlenie k výberu režijného poplatku

Základná škola s materskou školou, Michalská 398/8, 059 18 Spišské Bystré

Detail

17.12.2019

ZŠ Spišské Bystré

VUB grant - Poďakovanie

Poďakovanie od Mgr. Štefana Luhu, riaditeľa školy. Vďaka podpore sa podarilo získať cez nadáciu VÚB Banky získať grant vo výške 5 000 € na projekt - Komunitná záhrada s vtáčím náučným chodníkom.

Detail

05.11.2019

Obecná knižnica bude zatvorená z dôvodu rekonštrukcie 1

Obecná knižnica bude zatvorená z dôvodu rekonštrukcie

Vážení čitatelia! Oznamujeme Vám, že obecná knižnica bude od 12. novembra 2019 ZATVORENÁ z dôvodu rekonštrukcie.

Detail

25.10.2019

Oznámenie - hrobové miesta 1

Oznámenie - hrobové miesta

Oznamujeme pozostalým a vlastníkom hrobov, ktorí nereagovali na výzvu z roku 2016 a neuzatvorili „Zmluvu o nájme hrobového miesta na pohrebisku“ podľa § 21 zákona 131/2010 Z. z. o pohrebníctve, že hrobové miesto bude zrušené 01. 07. 2020 (§ 22 ods. 8 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve).

Detail

24.02.2020

Fašiangový sprievod

Fašiangový sprievod

22.02.2020

Detail

21.02.2020

Otvorenie expozície  "Kubašský ľemhalz"

Otvorenie expozície "Kubašský ľemhalz"

20.02.2020

Detail

21.02.2020

Zimný prechod Kráľovej hole

Zimný prechod Kráľovej hole

15.02.2020

Detail

27.01.2020

75. výročie oslobodenia obce

75. výročie oslobodenia obce

26.01.2020

Detail

10.01.2020

Krížový vrch

Krížový vrch

06.01.2020

Detail