Navigácia

Obsah

Prehľad účasti poslancov Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré – rok 2021

P.č.

Meno a priezvisko

17.02.2021

23.04.2021

23.06.2021

10.09.2021

29.10.2021

10.12.2021  

16.

17.

18.

19.

 

 

 

1.

Bukovinský Zdenko

I

I I I      

2.

Jurčo Pavol

I

I I I      
3.

Klust Václav

I

I O I      

4.

Knežník František

I

I I I      

5.

Králiková Terézia

I

I I I      

6.

Lavko Martin, Ing. , st.

I

I I I      

7.

Lavko Martin, Ing., ml.

I

I I O      

8.

Poracký Pavol, Ing.

I

I I I      

9.

Teplický František, Ing. I I I I      


           I        prítomný

           -        neprítomný

           O       ospravedlnený