Navigácia

Obsah

Prehľad účasti poslancov Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré – rok 2020

P.č.

Meno a priezvisko

24.01.2020

12.02.2020

24.04.2020

24.06.2020

19.08.2020

 

 

 

 

 

 

 

1.

Bukovinský Zdenko

I

I

I

I

I

 

2.

Jurčo Pavol

I

I

I

I

I

 

3.

Klust Václav

I

I

O

I

I

 

4.

Knežník František

I

I

I

I

I

 

5.

Králiková Terézia

I

I

O

I

I

 

6.

Lavko Martin, Ing. , st.

I

I

I

I

I

 

7.

Lavko Martin, Ing., ml.

O

I

I

I

O

 

8.

Poracký Pavol, Ing.

I

I

I

I

I

 

9.

Teplický František, Ing. I I I I I  


           I        prítomný

           -        neprítomný

           O       ospravedlnený