Navigácia

Obsah

Rokovací poriadok Obceného zastupiteľstva obce Spišské Bystré  - 13.12.2018

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Zrušené Rokovacím poriadkom z dňa 13.12.2018

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré 

Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré