Navigácia

Obsah

1. Komisia na ochranu verejného záujmu

náplň práce komisie na ochranu verejného záujmu:

komisia plní úlohy v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 357/2004. Z.z. ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Predseda komisie : Pavol  Jurčo

Členovia komisie:   Ing. František Teplický

                               Ing. Pavol Poracký

                               Václav Klust

 

Zápicnica - 14.04.2021

Zápisnica - 10.06.2020

Zápisnica - 06.05.2019

Zápisnica - 20.01.2019

 

2. Komisia financií a rozvoja obce

náplň práce komisie financií a rozvoja obce:

Predseda komisie: Terézia Králiková

Členovia komisie: František Knežnik

                             Ing. Pavol Poracký

                             Zdenko Bukovinský

                             Ing. Martin Lavko, st.

 

Zápisnica zo 16.04.2021 

Zápis zo 4.12.2019

Zápis z 21.11.2019

Zápisnica zo 6.2.2019

Zápisnica z 22.1.2019

Zápisnica z 11.12.2018

 

3. Komisia výstavby a životného prostredia

náplň práce komisie výstavby a životného prostredia:

Predseda komisie: Ing. Martin Lavko, st.

Členovia komisie:  Ing. Martin Lavko, ml.

                              Václav Klust

                              Zdenko Bukovinský

                              František Knežnik

                              Ing. Pavol Poracký - od 13.02.2019

                              Terézia Králiková  - od 24.04.2019

 

Zápisnica z 27.08.2021 (411.48 kB)

Zápisnica z 18.6.2021 (426.38 kB)

Zápisnica zo 16.04.2021 

Zápisnica z 01.02.2021 

Zápisnica z 23.11.2020

Zápisnica z 15.10.2020

Zápisnica zo 17.06.2020

Zápisnica z 24.01.2020

Zápisnica zo 04.12.2019

Zápisnica z 09.09.2019

Zápisnica z 10.06.2019

Zápisnica z 05.04.2019

Zápisnica z 13.02.2019

Zápisnica zo 06.02.2019

 

 

4. Komisia kultúry, vzdelávania, športu a sociálnych vecí

náplň práce komisie kultúry, vzdelávania, športu a sociálnych vecí:

Predseda komisie: Ing. František Teplický

Členovia komisie: Zdenko Bukovinský,

                             Ing. Pavol Poracký

                             Pavol Jurčo

                             František Knežnik

                             Václav Klust - od 13.02.2019 

 

Zápisnica z 05.08.2020

Zápisnica z 20.04.2020

Zápisnica z 21.11.2019

Zápisnica zo 14.08.2019

Zápisnica z 19.6.2019

Zápisnica z 12.06.2019

Zápisnica zo 7.5.2019

Zápisnica z 20.03.2019

Zápisnica zo 6.2.2019

Zápisnica z 23.01.2019