Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Spišské Bystré na II. polrok 2021

v súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení celý text

ostatné | 24. 6. 2021 | Autor: Správce Webu

Správa z vykonanej následnej kontroly - Kontroly poskytovania dotácií z rozpočtu obce Spišské Bystré za rok 2020

vykonanie kontroly v nadväznosti na dodržiavanie zákonov a nariadení celý text

ostatné | 24. 6. 2021 | Autor: Správce Webu

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Spišské Bystré za rok 2020

v zmysle § 18 f, odsek 1, písm. c) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov celý text

ostatné | 24. 6. 2021 | Autor: Správce Webu

Návrh - PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI hlavného kontrolóra obce Spišské Bystré na II. polrok 2021

Návrh - PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI hlavného kontrolóra obce Spišské Bystré na II. polrok 2021 celý text

ostatné | 3. 6. 2021 | Autor: Správce Webu

Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2020

správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020 celý text

ostatné | 12. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Spišské Bystré na I. polrok 2021

plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2021 celý text

ostatné | 19. 12. 2020 | Autor: Správce Webu

Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce Spišské Bystré k návrhu rozpočtu na r. 2021

odborné stanovisko celý text

ostatné | 19. 12. 2020 | Autor: Správce Webu

Správa z vykonanej následnej kontroly - Kontroly interných predpisov ZŠ s MŠ Spišské Bystré

Správa z vykonanej následnej kontroly celý text

ostatné | 19. 12. 2020 | Autor: Správce Webu

Návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Spišské Bystré na I. polrok 2021

V súlade s ustanovením § 18f ods.1 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, predkladá kontrolór obecnému zastupiteľstvu obce Spišské Bystré návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021. celý text

ostatné | 18. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Spišské Bystré k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania

Na základe ustanovenia § 17 ods. 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov hlavný kontrolór preveruje dodržanie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania pred ich prijatím. celý text

ostatné | 13. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu obce Spišské Bystré za rok 2019

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu obce Spišské Bystré za rok 2019 celý text

ostatné | 3. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

Správa z vykonanej následnej kontroly so zameraním na dodržiavanie právnych predpisov pri zverejňovaní faktúr, objednávok a zmlúv

Správa z vykonanej následnej kontroly so zameraním na dodržiavanie právnych predpisov pri zverejňovaní faktúr, objednávok a zmlúv celý text

ostatné | 2. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Spišské Bystré na II. polrok 2020

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Spišské Bystré na II. polrok 2020 celý text

ostatné | 2. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

Stanovisko Hlavnej kontrolórky obce Spišské Bystré k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania

hlavný kontrolór preveruje dodržanie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania pred ich prijatím. celý text

ostatné | 5. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019

§ 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 36/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov celý text

ostatné | 21. 2. 2020 | Autor: Správce Webu

Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Spišské Bystré k návrhu rozpočtu na rok 2020

podľa § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov celý text

ostatné | 19. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

Správa z vykonanej následnej kontroly

Ochrana osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov celý text

ostatné | 19. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

Správa z vykonanej následnej kontroly

Kontrola jedálne pri ZŠ s MŠ Spišské Bystré celý text

ostatné | 19. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Spišské Bystré na I. polrok 2020

v súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení celý text

ostatné | 19. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

Návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Spišské Bystré na I. polrok 2020

v súlade s § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení celý text

ostatné | 22. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu Obce Spišské Bystré za rok 2018

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu Obce Spišské Bystré za rok 2018 celý text

ostatné | 9. 7. 2019 | Autor: Správce Webu

Správa z vykonanej následnej kontroly - kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré k 31.12.2018

Správa z vykonanej následnej kontroly - kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré k 31.12.2018 celý text

ostatné | 9. 7. 2019 | Autor: Správce Webu

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Spišské Bystré na II. polrok 2019

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Spišské Bystré na II. polrok 2019 celý text

ostatné | 9. 7. 2019 | Autor: Správce Webu

Návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Spišské Bystré na II. polrok 2019

Návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Spišské Bystré na II. polrok 2019 celý text

ostatné | 4. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Spišské Bystré na I. polrok 2019

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra celý text

ostatné | 21. 12. 2018 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 2
posledná