Navigácia

Obsah

 

Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania v SR v roku 2021

 

Stanovené termíny skúšky elektromotorických  sirén ovládaných miestne pre Obec Spišské Bystré:

  

08.01.2021

  12.02.2021

    12.03.2021

   09.04.2021

  14.05.2021

   11.06.2021

09.07.2021

 13.08.2021

   10.09.2021

08.10.2021

  12.11.2021

  10.12.2021

 

Hlasité skúšky sirén počas trvania núdzového stavu sa NEVYKONÁVAJÚ. 

Stránka

  • 1