Aktuálna teplota

2.7.2020 22:30

Aktuálna teplota:

--- °C

Vlhkosť:

--- %

Rosný bod:

--- °C

Predpoveď počasia

<<
>>
dnes, štvrtok 2. 7. 2020
mierny dážď 21 °C 16 °C
mierny dážď, slabý juhozápadný vietor
vietorJZ, 1.74m/s
tlak1011hPa
vlhkosť79%
zrážky10.46mm

Náš mapový portál

maps

Virtuálny cintorín

cintorin

Kalendár zberu odpadu

Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu - 2020

Zber elektroodpadu v obci bude v dňoch: 14.03.2020

               25.07.2020

 

Pokyny na triedenie odpadu - 2020

Zber nebez. odpadu mob. zberňou v obci bude v termínoch:

od 02.03.2020 do 09.03.2020

od 17.08.2020 do 24.08.2020

 

 

 

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Odkazy

sms spravodaj

2

3

OBECNÉ NOVINY

Napíšte nám!

spravodaj.sp.b@gmail.com

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré - 24.06.2020

Typ: ostatné
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré - 24.06.2020 1V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a starosta obce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré, ktoré sa uskutoční dňa
24. 06. 2020 so začiatkom o 17:30 h v zasadačke OcÚ.

STAROSTA OBCE   S P I Š S K É   B Y S T R É

OCUSB/2020/0037/009/002                                                                                 V Spišskom Bystrom, 11.06.2020

P o z v á n k a

V súlade s ustanovením  § 13 ods. 4 písm. a)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré, ktoré sa uskutoční dňa

 

24. 06. 2020 so  začiatkom o 17:30 h

v  zasadačke OcÚ

P r o g r a m:

                        1.         Otvorenie zasadania

                        2.         Schválenie programu

                        3.         Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice

                        4.         Informatívna správa o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadaní

                        5.        Zásady prenájmu a výpožičky nebytových priestorov a stanovenie

                                    minimálnych cien za prenájom nebytových priestorov    

                        6.         Žiadosti občanov a organizácií:

                                   6.1. Návrh na schválenie  predaja  nehnuteľnosti pozemku registra „C“ p.č. 7643/10 o výmere 84 m2

                                          Kubičková Anna,  Jána Lačeka 612/7, 059 18 Spišské Bystré z dôvodu hodného osobitného zreteľa

                                   6.2. Návrh na schválenie  predaja  nehnuteľností  –  Helena Harhovská, SNP 104, 059 18 Spišské Bystré

                                          z dôvodu  hodného osobitného zreteľa

6.3. Návrh na schválenie  predaja  nehnuteľností  – Marián Zeman, Mgr. Eva Zemanová,  SNP 266/182A, 059 18

       Spišské Bystré z dôvodu hodného osobitného zreteľa

6.4. Návrh na schválenie výpožičky majetku miestnosť s.č. 101 – Slovenský zväz chovateľov poštových holubov,

       základnej organizácie Spišské Bystré, IČO: 36161543-02211  zastúpená Jaroslavom Harhovským z dôvodu

       hodného osobitného  zreteľa 

6.5. Návrh na schválenie výpožičky majetku (nebytové priestory telocvične vrátané šatní a sociálnych zariadení)

       – Stolnotenisový oddiel Spišské Bystré, SNP 685/223, 059 18  Spišské Bystré, IČO: 50048660 z dôvodu

           hodného osobitného  zreteľa

6.6. Návrh na schválenie výpožičky majetku (nebytové priestory telocvične vrátané šatní a sociálnych zariadení)

       – ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE SPIŠSKÉ BYSTRÉ, Cintorínska 366/28,  059 18  Spišské Bystré, IČO:

       52368033 z dôvodu hodného osobitného zreteľa

6.7. Návrh na schválenie výpožičky majetku (nebytové priestory telocvične vrátané šatní a sociálnych zariadení)

      – Dobrovoľný hasičský zbor Spišské Bystré,  059 18  Spišské Bystré, IČO: 37789341 z dôvodu hodného

       osobitného  zreteľa

6.8. Návrh na schválenie prenájmu  majetku (učebne v budove s.č. 398) Angličtina Best Start, nezisková

       organizácia, Filická 60/32, 058 01 Gánovce, IČO:45736014  z dôvodu hodného osobitného  zreteľa

6.9. Návrh na schválenie prenájmu  majetku (učebne v budove s.č. 398) TARGET Academy, nezisková

       organizácia, Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad, IČO: 50392557  z dôvodu hodného osobitného

       zreteľa

                        7.         Návrh na schválenie VZN č. ..../2020 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výške príspevku

                                   na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu, školskej jedálne

                        8.         Návrh na schválenie VZN č. .../2020 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových

                                    miestach

                        9.         Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Spišské Bystré na II. polrok 2020

                        10.       Správa z vykonanej následnej kontroly so zameraním na dodržiavanie právnych predpisov pri zverejňovaní

                                    faktúr, objednávok a zmlúv

                        11.       Odborné     stanovisko    hlavného     kontrolóra    obce   k Záverečnému účtu  obce za rok 2019

                        12.       Návrh na prerokovanie Záverečného účtu Obce Spišské Bystré a rozpočtové hospodárenie za rok 2019

                        13.       Návrh na schválenie zápisov do kroniky za rok 2019

                        14.       Návrh na schválenie nového Požiarneho poriadku obce Spišské Bystré

                        15.       Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2020

                                   15.1. Rozpočtové opatrenie   č. 4/2020

                        16.       Rôzne

                        17.       Interpelácie

                        18.       Záver   

 

                                

                                                                                                                     Mgr. Marián Luha, v.r.

                                                                                                                         starosta obce

 

Zverejnené dňa: 18.06.2020 na úradnej tabuli


Vytvorené: 22. 6. 2020
Posledná aktualizácia: 1. 7. 2020 14:11
Autor: Správce Webu