Aktuálna teplota

23.9.2019 22:25

Aktuálna teplota:

7 °C

Vlhkosť:

90.5 %

Rosný bod:

5.5 °C

Predpoveď počasia

<<
>>
dnes, pondelok 23. 9. 2019
10 °C 5 °C
silný dážď
vietorJV, 0.7m/s
tlak1015.23hPa
vlhkosť98%
zrážky19.5mm

Náš mapový portál

a

Virtuálny cintorín

cintorin

Kalendár zberu odpadu

Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu - 2019

Zber elektroodpadu v obci bude v dňoch: 

23.03.2019

07.09.2019

Pokyny na triedenie odpadu - 2019

Zber nebez. odpadu mob. zberňou v obci bude v termínoch:

25.02.2019 - 04.03.2019

29.07.2019 - 05.08.2019

 

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Odkazy

sms spravodaj

2

3

 
rom.chalupy

OBECNÉ NOVINY

Napíšte nám!

spravodaj.sp.b@gmail.com

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

Zásady prenájmu nebytových priestorov a stanovenie minimálnych cien za prenájom nebytových priestorov

 

Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov stanovuje minimálne ceny za prenájom nebytových priestorov nasledovne:

Článok I.

Ceny prenájmu

 

1. Obecný úrad:

Zasadačka:                                                                                                                10,-- € / hod.

Ostatné priestory:                                                                                              16,43 € / m2 / rok

            

2. Budova bývalého kina:

Sála s príslušenstvom                                                                                                50,-- € / deň

Ostatné priestory                                                                                                16,43 € / m2 / rok                

 

3. Futbalový areál:

Futbalové ihrisko bez šatní                                                                                10,-- € / akcia  

Futbalové ihrisko so šatňami                                                                              15,-- € /akcia

Pre neziskové organizácie so sídlom a pôsobením v obci Spišské Bystré                bezodplatne

 

4. Školské priestory a plochy:

 

Telocvičňa vrátane šatní a sociálnych zariadení            

Pre neziskové organizácie so sídlom a pôsobením v obci Spišské Bystré                bezodplatne

Pre občanov s trvalým pobytom v obci Spišské Bystré                                            3,50 € /hod.                                               

Pre ostatných                                                                                                           8,50 € /hod.

 

Telocvičňa malá  vrátane šatní a sociálnych zariadení                                                                                                      

Pre mimoškolskú činnosť detí  ZŠ s MŠ v Spišskom Bystrom organizovanú externým subjektom                                                                                                    50,-- € /skupina / rok

Pre ostatných                                                                                                             3,50 € / hod.

                                                         

Sauna                                                                                                                        6,50 € / hod.

 

Posilňovňa                                                                                                                 1,-- € / hod.

 

Školská jedáleň bez kuchyne                                                                                  2,50 € / hod.

Školská jedáleň s kuchyňou                                                                                     7,-- € / hod.

 

Učebňa                                                                                                         

Pre mimoškolskú činnosť detí  ZŠ s MŠ v Spišskom Bystrom  organizovanú externým subjektom                                                                                                                                                                              50,-- € /skupina/rok

          

Multifunkčné  ihrisko vonkajšie                                                                             

bez šatní a soc. zariadení                                                                               2,-- € /hod.                                                                      so šatňami a soc. zariadením                                                                          3,-- €/hod.                                                                                                              

5. Hasičská zbrojnica                                        

Zasadačka                                                                                                                10,--  € / hod.

Pre neziskové organizácie so sídlom a pôsobením v obci Spišské Bystré                bezodplatne

 

Článok II.

Osobitné dojednania

1. Záujemcovia o nebytové priestory predložia písomnú žiadosť, v ktorej uvedú presný názov organizácie alebo meno nájomcu, uvedú IČO organizácie, presnú špecifikáciu priestoru a účel nájmu.

2. Ceny za prenájom sú bez prevádzkových nákladov. Kalkulácia prevádzkových nákladov bude uvedená v nájomnej zmluve.

3. Prenájom nebytových priestorov schvaľuje obecné zastupiteľstvo okrem prípadu jednorazového poskytnutia priestorov a v prípade, že nájom s tým istým nájomcom neprekročí 10 dní v kalendárnom mesiaci.

4. Jednorazové poskytnutie školských priestorov a plôch podpisuje riaditeľ školy po predchádzajúcom súhlase starostu obce.

5. Prenajímateľ môže v závislosti od charakteru a účelu prenájmu požadovať od nájomcu poskytnutie zálohy vo výške 100,-- €. V prípade poškodenia majetku obce bude náhrada škody odpočítaná zo zálohy. Ak škoda bude prevyšovať poskytnutú zálohu, nájomca rozdiel doplatí.

6. V odôvodnených prípadoch môže obecné zastupiteľstvo znížiť cenu prenájmu                    na 1 € / rok / predmet nájmu.

7. Zásady prenájmu nebytových priestorov a stanovenie minimálnej ceny za ich prenájom platia aj pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Spišské Bystré.

 

Článok III.

Záverečné ustanovenia

1. Zásady prenájmu nebytových priestorov a stanovenie minimálnych cien za prenájom nebytových priestorov nadobudli platnosť a účinnosť dňom schválenia Obecným zastupiteľstvom obce Spišské Bystré dňa 02.09.2016, Uznesením č.  18/2016/4.

2. Dňom účinnosti týchto zásad prenájmu nebytových priestorov a stanovenie minimálnych cien za prenájom nebytových priestorov sa ruší Sadzobník minimálnych sadzieb za prenájom priestorov a plôch v budovách a zariadeniach vo vlastníctve Obce Spišské Bystré a sadzieb     za služby.

3. Nájomné zmluvy uzatvorené do 31.08.2016 ostávajú v platnosti do ukončenia podľa podmienok zmluvy.

 

 

                                                                                                                   v.r.

                                                                                                      Mgr. Marián Luha

                                                                                                           starosta obce