Aktuálna teplota

25.6.2018 19:32

Aktuálna teplota:

13.2 °C

Vlhkosť:

83 %

Rosný bod:

10.4 °C

Predpoveď počasia

<<
>>
dnes, pondelok 25. 6. 2018
13 °C 8 °C
slabý dážď, juhovýchodný vánok
vietorJV, 1.21m/s
tlak931.08hPa
vlhkosť86%
zrážky0.81mm

Náš mapový portál

a

Virtuálny cintorín

cintorin

Kalendár zberu odpadu

Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu - 2018

Zber elektroodpadu v obci bude v dňoch: 21.4.2018 a 29.09.2018

Pokyny na triedenie odpadu - 2018

Zber nebez. odpadu mob. zberňou v obci bude v termínoch:

26.2.2018 - 5.3.2018

30.7.2018 - 6.8.2018

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

2017

VZN č. 2/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia - účinnosť od 1.1.2018 Stiahnuté: 81x

VZN č. 3/2017 o určení výšky príspevku na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Spišské Bystré - účinnosť 1.1.2018 Stiahnuté: 63x

Z - VZN č. 1/2017 o určení výšky príspevku na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Spišské Bystré - zrušené 31.12.2017 Stiahnuté: 149x

2016

VZN č. 1/2016 o umiestňovaní volebných plagátov na verejnom priestranstve počas volebnej kampane na území obce Spišské Bystré Stiahnuté: 221x

VZN č. 2/2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Spišské Bystré podľa zmeny a doplnku č. 2 Stiahnuté: 278x

VZN č. 4/2016 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu a školskej jedálne Stiahnuté: 345x

VZN č. 5/2016 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely Stiahnuté: 224x

VZN č. 6/2016 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Spišské Bystré Stiahnuté: 222x

VZN č. 7/2016 o pripojení na verejnú kanalizáciu, o vypúšťaní odpadových vôd a o vodách z povrchového odtoku Stiahnuté: 374x

VZN č. 8/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi Stiahnuté: 252x

VZN č. 9/2016, ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok pohrebiska obce Spišské Bystré Stiahnuté: 228x

Z - VZN č. 3/2016 o určení výšky príspevku na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Spišské Bystré - zrušené od 21.02.2017 Stiahnuté: 198x

2015

VZN č. 1/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Spišské Bystré Stiahnuté: 374x

VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne Stiahnuté: 464x

VZN č. 3/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole s materskou školou, ktorej zriaďovateľom je Obec Spišské Bystré Stiahnuté: 239x

VZN č. 4/2015 o ustanovení sumy úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky pre psa, .... Stiahnuté: 272x

Z - VZN č. 5/2015 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia - zrušené 31.12.2017 Stiahnuté: 567x

2013

VZN č. 1 – 2013 - Postup pri prideľovaní obecných nájomných bytov Stiahnuté: 403x

VZN č. 1/2013 o prideľovaní bytov vo vlastníctve obce Stiahnuté: 287x

Z - VZN č. 2 – 2013 - Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO- zrušený od 01.01.2016 Stiahnuté: 265x

Stránka