Aktuálna teplota

25.4.2017 22:15

Aktuálna teplota:

9 °C

Vlhkosť:

87 %

Rosný bod:

7 °C

Predpoveď počasia

<<
>>
dnes, utorok 25. 4. 2017
9 °C -1 °C
jasná obloha, mierny južný vietor
vietorJ, 3.31m/s
tlak922.62hPa
vlhkosť89%

Náš mapový portál

a

Virtuálny cintorín

virtuálny cintorín

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

2017

VZN č. 1/2017 o určení výšky príspevku na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Spišské Bystré Stiahnuté: 34x

2016

VZN č. 1/2016 o umiestňovaní volebných plagátov na verejnom priestranstve počas volebnej kampane na území obce Spišské Bystré Stiahnuté: 121x

VZN č. 2/2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Spišské Bystré podľa zmeny a doplnku č. 2 Stiahnuté: 160x

VZN č. 3/2016 o určení výšky príspevku na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Spišské Bystré - zrušené od 21.02.2017 Stiahnuté: 103x

VZN č. 4/2016 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu a školskej jedálne Stiahnuté: 169x

VZN č. 5/2016 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely Stiahnuté: 121x

VZN č. 6/2016 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Spišské Bystré Stiahnuté: 116x

VZN č. 7/2016 o pripojení na verejnú kanalizáciu, o vypúšťaní odpadových vôd a o vodách z povrchového odtoku Stiahnuté: 216x

VZN č. 8/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi Stiahnuté: 140x

VZN č. 9/2016, ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok pohrebiska obce Spišské Bystré Stiahnuté: 126x

2015

VZN č. 1/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Spišské Bystré Stiahnuté: 242x

VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne Stiahnuté: 330x

VZN č. 3/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole s materskou školou, ktorej zriaďovateľom je Obec Spišské Bystré Stiahnuté: 140x

VZN č. 4/2015 o ustanovení sumy úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky pre psa, .... Stiahnuté: 157x

VZN č. 5/2015 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 332x

2013

VZN č. 1 – 2013 - Postup pri prideľovaní obecných nájomných bytov Stiahnuté: 258x

VZN č. 1/2013 Stiahnuté: 185x

VZN č. 2 – 2013 - Dodatok č. 2 - zrušený od 01.01.2016 Stiahnuté: 166x

VZN č. 2/2013 - zrušené od 01.01.2016 Stiahnuté: 155x

VZN č. 3/2013 - zrušené od 01.01.2016 Stiahnuté: 135x

Stránka