Aktuálna teplota

18.3.2018 18:34

Aktuálna teplota:

-9.3 °C

Vlhkosť:

78.4 %

Rosný bod:

-12.4 °C

Predpoveď počasia

<<
>>
dnes, nedeľa 18. 3. 2018
-9 °C -12 °C
sneženie, mierny severovýchodný vietor
vietorSV, 4.92m/s
tlak914.81hPa
vlhkosť84%
sneženie7.52mm

Náš mapový portál

a

Virtuálny cintorín

virtuálny cintorín

Kalendár zberu odpadu

Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu - 2018

Zber elektroodpadu v obci bude v dňoch: 21.4.2018 a 29.09.2018

Pokyny na triedenie odpadu - 2018

Zber nebez. odpadu mob. zberňou v obci bude v termínoch:

26.2.2018 - 5.3.2018

30.7.2018 - 6.8.2018

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • hu

Obsah

Späť

Zámer zámeny nehnuteľnosti

Obec Spišské Bystré 

v zmysle § 9a ods. 8 písmeno e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

zverejňuje zámer zámeny pozemkov:

časť nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Spišské Bystré  evidovaných na liste vlastníctva č. 1:               

 • KN „C“ par. č. 7640/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere  cca 69,84 m2,

Za  podiely časť B/47, B/48, B/49, B/50 a B/51 nehnuteľnosti vo vlastníctve Ing. Mgr. Marcely Vitkajovej , Viery Ferenčíkovej, Mgr. Jarmily Kundisovej, Jany Vajdovej a Zdenky Petruľovej na  liste vlastníctve č. 2226:

 • KN „E“ par. č. 4003, druh pozemku trvalé trávne porasty o výmere 69,84  m2.

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa: jedná sa o majetkoprávne vysporiadanie pozemkov za účelom vybudovania verejnoprospešnej stavby miestnej komunikácie – prepojenie ulíc Partizánska a Školská.

O  zámene   nehnuteľností  bude Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré rokovať na svojom zasadnutí dňa 08.12.2017.

 

Zverejnené: 22.11.2017 – 08.12.2017

________________________________________________________________________________________________________________________________

Obec Spišské Bystré 

v zmysle § 9a ods. 8 písmeno e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

zverejňuje zámer zámeny pozemkov:

nehnuteľností vo vlastníctve Obce Spišské Bystré  evidovaných na liste vlastníctva č. 1:             

 • KN „C“ par. č. 7635/22, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 90 m2,
 • KN „E“ par. č. 1149, druh pozemku orná pôda o výmere 332 m2,
 • KN „E“ par. č. 1150, druh pozemku orná pôda o výmere 296 m2,
 • KN „E“ par. č. 1151, druh pozemku orná pôda o výmere 728 m2,
 • KN „E“ par. č. 1211/12, druh pozemku trvalé trávne porasty o výmere 578 m2,
 • KN „E“ par. č. 7654/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1247 m2

Za nehnuteľnosti vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Spišské Bystré evidovaných na liste vlastníctve č. 1453:

 • KN „C“ par. č. 3/7, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 181 m2,
 • KN „C“ par. č. 700/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 380 m2,
 • KN „C“ par. č. 831/2, druh pozemku zastavané plochy  a nádvoria o výmere 50 m2,
 • KN „C“ par. č. 1215/82, druh pozemku trvalé trávne porasty o výmere 392 m2,
 • KN „C“ par. č. 1215/15, druh pozemku trvalé trávne porasty o výmere 453 m2,
 • KN „C“ par. č. 7635/6, druh pozemku ostatné plochy o výmere 87 m2,

podľa GP č. 067/2016:  

 z KN „C“ par. č. 7653/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria  odčlenené novo zamerané  parcely a to:

 • KN „C“ par. č. 7653/11 o výmere 32 m2,
 • KN „C“ par. č. 7653/7 o výmere 368 m2,
 • KN „C“  par. č. 7653/10 o výmere 13 m2,
 • KN „C“ par. č. 7653/9 o výmere 28 m2,
 • KN „C“ par. č. 7653/8 o výmere 64 m2,

z  KN „E“ par. č. 1215, druh pozemku trvalé  trávne porasty o odčlenené novo zamerané  parcely a to:

 • KN „C“ par. č. 7653/6 o výmere  65 m2,
 • KN „C“ par. č. 7653/5 o výmere 38 m2

podľa GP vyhotoveného Ing.  Kristiánom Slimákom  - GEOTATRY

z KN „C“ par. č. 7653/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria  odčlenený novo zameraný pozemok o výmere 544 m2 ,

z  KN „E“ par. č. 1215, druh pozemku trvalé  trávne porasty  odčlenené novo zamerané  parcely a to vo výmere 286 m2 a 164 m2,

z  KN „C“ par. č. 1215/1, druh  pozemku ostatné plochy o odčlenené novo zamerané  parcely a to vo výmere 36 m2  , 5 m2 a 85 m2 ,

 

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa: jedná sa o majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod stavbami.

O  zámene   nehnuteľností  bude Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré rokovať na svojom zasadnutí dňa 08.12.2017.

 

 

Zverejnené: 22.11.2017 – 08.12.2017

Vyvesené: 22. 11. 2017

Dátum zvesenia: 8. 12. 2017

Späť