Aktuálna teplota

19.1.2018 12:39

Aktuálna teplota:

2.7 °C

Vlhkosť:

62.4 %

Rosný bod:

-3.7 °C

Predpoveď počasia

<<
>>
dnes, piatok 19. 1. 2018
-1 °C -15 °C
jasná obloha, mierny západný vietor
vietorZ, 3.52m/s
tlak914.39hPa
vlhkosť76%
sneženie0.01mm

Náš mapový portál

a

Virtuálny cintorín

virtuálny cintorín

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

Späť

Zámer prenajať nehnuteľnosti

Obec Spišské Bystré

 

v zmysle § 9a ods. 9 písmeno c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosti:

 

 diel č. 3 o výmere 21 m2 odčlenený  od parc. č. 7643/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve Obce Spišské Bystré, Michalská 394, 059 18  Spišské Bystré  pričlenený k parc. č. 436/5 k.ú. Spišské Bystré

diel č. 4 o výmere 12 m2 odčlenený  od parc. č. 7643/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve Obce Spišské Bystré, Michalská 394, 059 18  Spišské Bystré  pričlenený k parc. č. 436/1 k.ú. Spišské Bystré, ktoré boli zamerané geometrickým plánom č. 7/2017 úradne overeným dňa 19.05.2017 Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom z dôvodu hodného osobitného zreteľa Petrovi Vitkovi s manželkou Júliou, obaja bytom Vodárenská 650/6, 059 18  Spišské Bystré.  

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa: jedná sa o majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, diely č. 3 a č. 4 slúžia na prístup k pozemku vo vlastníctve menovaných. Odčlenené diely sú čiastočne zastavané stavbou – oplotenie a dlhodobo užívané menovanými a  úprava hraníc   reálneho oplotenia.

 

O prípade hodného osobitného zreteľa prenájmu  nehnuteľností bude Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré rokovať na svojom zasadnutí dňa 27.10.2017.

 

 

Zverejnené: 11.10.2017 – 27.10.2017

________________________________________________________________________________________________________________________________

Obec Spišské Bystré

 

v zmysle § 9a ods. 9 písmeno c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosť:

novovytvorený   pozemok   par.  č. 7643/4   k.ú.  Spišské  Bystré o výmere 44 m2 odčlenený   z pozemku parc. č. 7643/1   k. ú. Spišské Bystré, druh pozemku -  zastavané plochy a nádvoria  o celkovej výmere 9 154  m2  na základe geometrického plánu č. 66/2016  úradne overeného dňa 22.12.2016 Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom z   dôvodu     hodného     osobitného   zreteľa   Ing. Veronike Kuchárovej Mačkayovej, PhD., bytom Prešovská 2768/34, 058 01   Poprad.

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:  jedná sa o majetkovoprávne vysporiadanie pozemku, predmetná novovytvorená parcela slúži na prístup k pozemku vo vlastníctve menovanej. Tvorí súčasť areálu rodinného domu s dvorom a záhradou vo vlastníctve menovanej. Odčlenený pozemok je čiastočne zastavaný stavbou – oplotenie a dlhodobo užívaný menovanou.

 

O prípade hodného osobitného zreteľa prenájmu   predmetnej    nehnuteľnosti    bude   Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré rokovať na svojom zasadnutí dňa 27.10.2017.

 

 

Zverejnené: 11.10.2017 – 27.10.2017

________________________________________________________________________________________________________________________________

Obec Spišské Bystré

 

v zmysle § 9a ods. 9 písmeno c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosť:

novovytvorený   pozemok   par.  č. 7643/5   k.ú.  Spišské  Bystré o výmere 110 m2 odčlenený   z  parc. č. 7643/1   k. ú. Spišské Bystré, druh pozemku -  zastavané plochy a nádvoria  o celkovej výmere 9 154  m2  na základe geometrického plánu č. 67/2016  úradne overeného dňa 12.01.2017 Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom z   dôvodu     hodného     osobitného   zreteľa  Michalovi Greňovi, bytom Vodárenská 648/4, 059 18  Spišské Bystré.

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:  jedná sa o majetkovoprávne vysporiadanie pozemku, predmetná novovytvorená parcela slúži na prístup k pozemku vo vlastníctve žiadateľa. Odčlenený pozemok je čiastočne zastavaný stavbou – oplotenie a dlhodobo užívaný menovaným.

 

O prípade hodného osobitného zreteľa  prenájmu   predmetnej    nehnuteľnosti    bude   Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré rokovať na svojom zasadnutí dňa 27.10.2017.

 

 

Zverejnené: 11.10.2017 – 27.10.2017

Vyvesené: 11. 10. 2017

Dátum zvesenia: 27. 10. 2017

Späť