Aktuálna teplota

18.3.2018 18:34

Aktuálna teplota:

-9.3 °C

Vlhkosť:

78.4 %

Rosný bod:

-12.4 °C

Predpoveď počasia

<<
>>
dnes, nedeľa 18. 3. 2018
-9 °C -12 °C
sneženie, mierny severovýchodný vietor
vietorSV, 4.92m/s
tlak914.81hPa
vlhkosť84%
sneženie7.52mm

Náš mapový portál

a

Virtuálny cintorín

virtuálny cintorín

Kalendár zberu odpadu

Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu - 2018

Zber elektroodpadu v obci bude v dňoch: 21.4.2018 a 29.09.2018

Pokyny na triedenie odpadu - 2018

Zber nebez. odpadu mob. zberňou v obci bude v termínoch:

26.2.2018 - 5.3.2018

30.7.2018 - 6.8.2018

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

Späť

Zámer prenajať nehnuteľnosť - pozemok

Obec Spišské Bystré

 

v zmysle § 9a ods. 9 písmeno c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

zverejňuje zámer  prenajať nehnuteľnosť (pozemok):

novovytvorený   pozemok   par.  č. 7643/5   k.ú.  Spišské  Bystré o výmere 110 m2 odčlenený   z  parc. č. 7643/1   k. ú. Spišské Bystré, druh pozemku -  zastavané plochy a nádvoria  o celkovej výmere 9 154  m2  na základe geometrického plánu č. 67/2016  úradne overeného dňa 12.01.2017 Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom z   dôvodu     hodného     osobitného   zreteľa  Michalovi Greňovi, bytom Vodárenská 648/4, 059 18  Spišské Bystré.

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:  jedná sa o majetkovoprávne vysporiadanie pozemku, predmetná novovytvorená parcela slúži na prístup k pozemku vo vlastníctve žiadateľa. Odčlenený pozemok je čiastočne zastavaný stavbou – oplotenie a dlhodobo užívaný menovaným.

O prípade hodného osobitného zreteľa  prenájmu   predmetnej    nehnuteľnosti    rokovalo  Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré na svojom zasadnutí dňa 27.10.2017 a uznesením č. 27/2017/5/bod 6.2 rozhodlo o prípade hodného osobitného zreteľa.

O nájme pozemku  predmetnej    nehnuteľnosti    bude   Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré rokovať na svojom zasadnutí dňa 08.12.2017.

 

Zverejnené: 22.11.2017 – 08.12.2017

________________________________________________________________________________________________________________________________

Obec Spišské Bystré

                                                                      

v zmysle § 9a ods. 9 písmeno c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

zverejňuje zámer  prenajať nehnuteľnosť (pozemok):

diel č. 3 o výmere 21 m2 odčlenený  od parc. č. 7643/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve Obce Spišské Bystré, Michalská 394, 059 18  Spišské Bystré  pričlenený k parc. č. 436/5 k.ú. Spišské Bystré

diel č. 4 o výmere 12 m2 odčlenený  od parc. č. 7643/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve Obce Spišské Bystré, Michalská 394, 059 18  Spišské Bystré  pričlenený k parc. č. 436/1 k.ú. Spišské Bystré, ktoré boli zamerané geometrickým plánom č. 7/2017 úradne overeným dňa 19.05.2017 Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom z dôvodu hodného osobitného zreteľa Petrovi Vitkovi s manželkou Júliou, obaja bytom Vodárenská 650/6, 059 18  Spišské Bystré.  

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa: jedná sa o majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, diely č. 3 a č. 4 slúžia na prístup k pozemku vo vlastníctve menovaných. Odčlenené diely sú čiastočne zastavané stavbou – oplotenie a dlhodobo užívané menovanými a  úprava hraníc   reálneho oplotenia.

 

O prípade hodného osobitného zreteľa  prenájmu   predmetnej    nehnuteľnosti    rokovalo  Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré na svojom zasadnutí dňa 27.10.2017 a uznesením č. 27/2017/5/bod 6.1 rozhodlo o prípade hodného osobitného zreteľa.

O nájme pozemku  predmetnej    nehnuteľnosti    bude   Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré rokovať na svojom zasadnutí dňa 08.12.2017.

 

Zverejnené: 22.11.2017 – 08.12.2017

________________________________________________________________________________________________________________________________

Obec Spišské Bystré

 

v zmysle § 9a ods. 9 písmeno c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

zverejňuje zámer  prenajať nehnuteľnosť (pozemok):

novovytvorený   pozemok   par.  č. 7643/4   k.ú.  Spišské  Bystré o výmere 44 m2 odčlenený   z pozemku parc. č. 7643/1   k. ú. Spišské Bystré, druh pozemku -  zastavané plochy a nádvoria  o celkovej výmere 9 154  m2  na základe geometrického plánu č. 66/2016  úradne overeného dňa 22.12.2016 Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom z   dôvodu     hodného     osobitného   zreteľa   Ing. Veronike Kuchárovej Mačkayovej, PhD., bytom Prešovská 2768/34, 058 01   Poprad.

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:  jedná sa o majetkovoprávne vysporiadanie pozemku, predmetná novovytvorená parcela slúži na prístup k pozemku vo vlastníctve menovanej. Tvorí súčasť areálu rodinného domu s dvorom a záhradou vo vlastníctve menovanej. Odčlenený pozemok je čiastočne zastavaný stavbou – oplotenie a dlhodobo užívaný menovanou.

O prípade hodného osobitného zreteľa  prenájmu   predmetnej    nehnuteľnosti    rokovalo  Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré na svojom zasadnutí dňa 27.10.2017 a uznesením č. 27/2017/5/bod 6.3 rozhodlo o prípade hodného osobitného zreteľa.

O nájme pozemku  predmetnej    nehnuteľnosti    bude   Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré rokovať na svojom zasadnutí dňa 08.12.2017.

 

Zverejnené: 22.11.2017 – 08.12.2017

Vyvesené: 22. 11. 2017

Dátum zvesenia: 8. 12. 2017

Späť