Aktuálna teplota

18.3.2018 18:34

Aktuálna teplota:

-9.3 °C

Vlhkosť:

78.4 %

Rosný bod:

-12.4 °C

Predpoveď počasia

<<
>>
dnes, nedeľa 18. 3. 2018
-9 °C -12 °C
sneženie, mierny severovýchodný vietor
vietorSV, 4.92m/s
tlak914.81hPa
vlhkosť84%
sneženie7.52mm

Náš mapový portál

a

Virtuálny cintorín

virtuálny cintorín

Kalendár zberu odpadu

Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu - 2018

Zber elektroodpadu v obci bude v dňoch: 21.4.2018 a 29.09.2018

Pokyny na triedenie odpadu - 2018

Zber nebez. odpadu mob. zberňou v obci bude v termínoch:

26.2.2018 - 5.3.2018

30.7.2018 - 6.8.2018

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

Späť

Zámer prenajať nehnuteľnosť - byt

Obec Spišské Bystré

 

v zmysle § 9a ods. 9 písmeno c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

zverejňuje zámer  prenajať nehnuteľnosť (byt):

2-izbový  byt č. I./č.4 na poschodí nachádzajúci sa v Spišskom Bystrom, ulica Družstevná, súpisné číslo 859, orientačné číslo 25 bytového domu  postaveného na parcele registra „C“ parc. č. 1215/118, v katastrálnom území Spišské Bystré a evidovaný Okresným úradom Poprad, odborom katastrálnym na liste vlastníctva č. 1  Petrovi Hudákovi, Družstevná 859/25, 059 18  Spišské Bystré, ako prípad hodný osobitného zreteľa na 1 rok.

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:

      Obec Spišské Bystré má vo vlastníctve 8 bytových jednotiek na ulici Družstevnej, ktoré boli postavené z podpory ŠFRB a dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

      Na predmetné byty sa vzťahuje zákon č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, ktorý sa v  § 12. ods. 3 a ods. 4 písm. a) a b) zaoberá opakovaným uzatvorením nájomnej zmluvy, pri dodržaní podmienok uvedených v nájomnej zmluve, v zákone č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní a VZN č. 1/2013 (Všeobecné záväzné nariadenie obce Spišské Bystré o prideľovaní bytov vo vlastníctve obce).

Uvedený nájomca, ktorý žiada o ďalšie uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme bytu:

  • spĺňa finančné kritérium, t.j. mesačný príjem nájomcu neprevyšuje tri a pol násobok životného minima,
  • neporušil ostatné podmienky uvedené v nájomnej zmluve,
  • riadne a včas si platí predpísaný nájom a služby spojené s užívaním bytu.

 

O nájme bytu   predmetnej    nehnuteľnosti    bude   Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré rokovať na svojom zasadnutí dňa 08.12.2017.

Zverejnené: 22.11.2017 – 08.12.2017

________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Obec Spišské Bystré

 

v zmysle § 9a ods. 9 písmeno c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

zverejňuje zámer  prenajať nehnuteľnosť (byt):

2-izbový  byt č. II./č.4 na poschodí  nachádzajúci sa v Spišskom Bystrom, ulica Družstevná, súpisné číslo 859, orientačné číslo 26 bytového domu  postaveného na parcele registra „C“ parc. č. 1215/118, v katastrálnom území Spišské Bystré a evidovaný Okresným úradom Poprad, odborom katastrálnym na liste vlastníctva č. 1  Márii Kubusovej, Družstevná 859/26, 059 18  Spišské Bystré, ako prípad hodný osobitného zreteľa na 1 rok.

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:

      Obec Spišské Bystré má vo vlastníctve 8 bytových jednotiek na ulici Družstevnej, ktoré boli postavené z podpory ŠFRB a dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

      Na predmetné byty sa vzťahuje zákon č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, ktorý sa v  § 12. ods. 3 a ods. 4 písm. a) a b) zaoberá opakovaným uzatvorením nájomnej zmluvy, pri dodržaní podmienok uvedených v nájomnej zmluve, v zákone č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní a VZN č. 1/2013 (Všeobecné záväzné nariadenie obce Spišské Bystré o prideľovaní bytov vo vlastníctve obce).

Uvedený nájomca, ktorý žiada o ďalšie uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme bytu:

  • spĺňa finančné kritérium, t.j. mesačný príjem nájomcu neprevyšuje tri a pol násobok životného minima,
  • neporušil ostatné podmienky uvedené v nájomnej zmluve,
  • riadne a včas si platí predpísaný nájom a služby spojené s užívaním bytu.

 

O nájme bytu   predmetnej    nehnuteľnosti    bude   Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré rokovať na svojom zasadnutí dňa 08.12.2017.

 

Zverejnené: 22.11.2017 – 08.12.2017

________________________________________________________________________________________________________________________________

Vyvesené: 22. 11. 2017

Dátum zvesenia: 8. 12. 2017

Späť