Aktuálna teplota

18.3.2018 18:34

Aktuálna teplota:

-9.3 °C

Vlhkosť:

78.4 %

Rosný bod:

-12.4 °C

Predpoveď počasia

<<
>>
dnes, nedeľa 18. 3. 2018
-9 °C -12 °C
sneženie, mierny severovýchodný vietor
vietorSV, 4.92m/s
tlak914.81hPa
vlhkosť84%
sneženie7.52mm

Náš mapový portál

a

Virtuálny cintorín

virtuálny cintorín

Kalendár zberu odpadu

Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu - 2018

Zber elektroodpadu v obci bude v dňoch: 21.4.2018 a 29.09.2018

Pokyny na triedenie odpadu - 2018

Zber nebez. odpadu mob. zberňou v obci bude v termínoch:

26.2.2018 - 5.3.2018

30.7.2018 - 6.8.2018

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

Späť

Zámer predať nehnuteľnosti

Obec Spišské Bystré

 

v zmysle § 9a ods. 8 písmeno e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

zverejňuje zámer predať nehnuteľnosť:

novovytvorený   pozemok   par.  č.  1215/258   k.ú.  Spišské  Bystré o výmere 25 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria odčlenený z  parc. č. 1215/81   k. ú. Spišské Bystré, druh pozemku -  zastavané plochy a nádvoria  o celkovej výmere  7 771  m2  na základe geometrického plánu č. 45498083-43/2017  úradne overeného dňa 08.08.2017 Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom z   dôvodu     hodného     osobitného   zreteľa  na základe žiadosti  Tomáša Tkáča, bytom Dostojevského 1, 058 01  Poprad .

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa: rozšírenie priľahlého pozemku za účelom osadenia oplotenia v dostatočnej vzdialenosti  od rodinného domu pre bezpečnejší vjazd na pozemok.

O   predaji   predmetnej    nehnuteľnosti    bude   Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré rokovať na svojom zasadnutí dňa 08.12.2017.

Zverejnené: 22.11.2017 – 08.12.2017

________________________________________________________________________________________________________________________________

Obec Spišské Bystré

 

v zmysle § 9a ods. 8 písmeno e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

zverejňuje zámer predať nehnuteľnosť:

novovytvorený   pozemok  registra KN „C“  par.  č. 2849/3  k.ú.  Spišské  Bystré o výmere 275 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria odčlenený z  parc. č. 2849   k. ú. Spišské Bystré, druh pozemku -  zastavané plochy a nádvoria  o celkovej výmere  971  m2 (odčlenených 272 m2 a pričlenených k par. č. 2849/3)  a par. č. 7668/1 k.ú. Spišské Bystré, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 3792 m2 (odčlenených 3 m2 a pričlenených k par. č. 2849/3) na základe geometrického plánu č. 14281601-93/17  úradne overeného dňa 24.10.2017 Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom z   dôvodu     hodného     osobitného   zreteľa  na základe žiadosti  Zuzany Šellengovej, Školská 538/51, 059 18  Spišské Bystré.

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa: jedná sa o majetkovoprávne vysporiadanie pozemku, ktorý tvorí súčasť areálu rodinného domu s dvorom a záhradou vo vlastníctve žiadateľky. Odčlenený pozemok je čiastočne zastavaný stavbou – oplotenie a dlhodobo užívaný žiadateľkou.

O   predaji   predmetnej    nehnuteľnosti    bude   Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré rokovať na svojom zasadnutí dňa 08.12.2017.

Zverejnené: 22.11.2017 – 08.12.2017

________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Vyvesené: 22. 11. 2017

Dátum zvesenia: 8. 12. 2017

Späť