Aktuálna teplota

23.4.2018 07:51

Aktuálna teplota:

17.1 °C

Vlhkosť:

42.8 %

Rosný bod:

4.3 °C

Predpoveď počasia

<<
>>
dnes, pondelok 23. 4. 2018
20 °C 1 °C
mierny dážď, juhozápadný vánok
vietorJZ, 1.31m/s
tlak928.02hPa
vlhkosť28%
zrážky3.25mm

Náš mapový portál

a

Virtuálny cintorín

virtuálny cintorín

Kalendár zberu odpadu

Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu - 2018

Zber elektroodpadu v obci bude v dňoch: 21.4.2018 a 29.09.2018

Pokyny na triedenie odpadu - 2018

Zber nebez. odpadu mob. zberňou v obci bude v termínoch:

26.2.2018 - 5.3.2018

30.7.2018 - 6.8.2018

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

Späť

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré

                                                                                                                                                                                                           

       STAROSTA OBCE   S P I Š S K É   B Y S T R É

                                                                                                                                        V Sp. Bystrom, 26.03.2018

 

 P o z v á n k a

                 V súlade s ustanovením  § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

                                                               v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré, ktoré sa uskutoční dňa

20. 04. 2018 so  začiatkom o 17.00 h

v  zasadačke OcÚ.

P r o g r a m:

                     1.   Otvorenie zasadania

                     2.   Schválenie programu

                     3.   Určenie  zapisovateľa, overovateľov zápisnice

                     4.   Informatívna správa o  plnení uznesení z predchádzajúcich zasadaní

                     5.   Žiadosti občanov a organizácií:

                          5.1.  Návrh na prevod nehnuteľnosti (zámena pozemkov) ako prípad hodný

                                  osobitného zreteľa – Peter Vitko, Mgr. Júlia Vitková, Vodárenská 650/6, 05918

                                  Spišské Bystré

                          5.2. Návrh na prevod nehnuteľnosti (zámena pozemkov) ako prípad hodný

                                  osobitného zreteľa – Ing., Mgr., Marcela Vitkajová, SNP  279/181, 05918

                                  Spišské Bystré a spol.

                          5.3.  Návrh na prevod nehnuteľnosti (predaj pozemku) ako prípad hodný osobitného

                                  zreteľa – Mgr. Terézia Králiková, Hviezdoslavova 446/66, 059 18  Spišské

                                  Bystré

                          5.4.  Návrh na prenájom  nehnuteľnosti  ako prípad hodný  osobitného zreteľa – Emil

                                  Fris,  Anna Frisová, Školská 541/50, 05918  Spišské Bystré

                          5.5. Návrh na prenájom nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného zreteľa – ZŠ s MŠ Spišské

                                 Bystré – Rosnička Group

                          5.6.  Udelenie súhlasu k prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, ktorým bolo

                                   v tejto veci rozhodnuté  uznesením č. 09/2004 zo dňa 13.02.2004 – MVDr. Bystrík

                                   Nahálka

                     6.  Informatívna správa k udalostiam na ceste III. triedy č. 3075

                     7.  Návrh na opätovné prerokovanie možnosti výstavby chodníka a vyznačenie prechodu pre

                          chodcov- podnet od občana- Sasaráková

                     8.  Marketingové aktivity v roku 2018 – súčasť zabezpečovania plánu rozvoja obce na roky

                          2015-2018

                     9.  Návrh na schválenie kúpy pozemkov – ul. Vodárenská

                   10.  Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti – sypaň

                   11.  Prehľad príjmov a výdavkov  za 1. štvrťrok 2018

                   12.  Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2018

                   13.  Rôzne

                   14.  Interpelácie

                   15.  Záver

                                                                                                                     Mgr. Marián Luha, v.r.

                                                                                                                         starosta obce

Zverejnené dňa: 10.04.2018

Zvesené dňa:                                                                                                                                                                                           

Vyvesené: 10. 4. 2018

Dátum zvesenia: 21. 4. 2018

Späť