Aktuálna teplota

18.8.2017 10:47

Aktuálna teplota:

25.5 °C

Vlhkosť:

52 %

Rosný bod:

14.9 °C

Predpoveď počasia

<<
>>
dnes, piatok 18. 8. 2017
26 °C 11 °C
jasná obloha, juhovýchodný vánok
vietorJV, 0.97m/s
tlak933.99hPa
vlhkosť59%

Náš mapový portál

a

Virtuálny cintorín

virtuálny cintorín

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

 

STAVEBNÝ ÚRAD

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia (stiahnuť)
Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia (stiahnuť)
Žiadosť o vydanie dodatočného povolenia stavby (stiahnuť)
Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby (stiahnuť)
Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením (stiahnuť)
Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby (stiahnuť)
Ohlásenie drobnej stavby (stiahnuť)
Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác (stiahnuť)
Ohlásenie zmeny v užívaní stavby a žiadosť o jej povolenie (stiahnuť)
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby (stiahnuť)
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (stiahnuť)
Žiadosť o výrub stromov (stiahnuť)

 

MATRIČNÝ ÚRAD A EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA 

Prehlásenie o súhlase otca s menom dieťaťa (stiahnuť)
Žiadosť a vzor vyplnenia žiadosti o uzavretie manželstva (stiahnuť žiadosť/stiahnuť vzor)
Žiadosť o úpravu priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania (stiahnuť žiadosť v knihe narodení/stiahnuť žiadosť pre maloleté dieťa/stiahnuť žiadosť v knihe manželstiev)
Písomný súhlas s úpravou priezviska s osvedčeným podpisom (stiahnuť)
Oznámenie o prijatí predošlého  priezviska po rozvode manželstva (stiahnuť)
Správne poplatky Matričného úradu Spišské Bystré (stiahnuť)
Čestné vyhlásenie (stiahnuť)
Generálna plná moc (stiahnuť)
Splnomocnenie (stiahnuť)
Potvrdenie súhlasu s prihlásením občana na pobyt (stiahnuť)
Návrh na zrušenie trvalého pobytu (stiahnuť)
Odhlasovací lístok trvalého pobytu (stiahnuť)
Žiadosť o oznámenie miesta pobytu obyvateľa (stiahnuť)

 

SOCIÁLNE SLUŽBY

Lekársky nález – príloha k žiadosti o posúdenie odkázanosti (stiahnuť)
Žiadosť o posúdenie odkázanosti – optrovateľská služba terénna-1 (stiahnuť)
Žiadosť o posúdenie odkázanosti – služba pobytová (stiahnuť)

 

DANE A POPLATKY

Poučenie na vyplnenie priznania (stiahnuť)
Potvrdenie o podaní priznania (stiahnuť)
Oznámenie k miestnej dani za ubytovanie (stiahnuť)
Oznámenie o vzniku a zániku  daňovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva (stiahnuť)
PO_oznámenie o vzniku poplatkovej povinnosti k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (stiahnuť)

FO_oznámenie o vzniku/zániku poplatkovej povinnosti k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (stiahnúť)

Formulár - priznanie k dani z nehnuteľnosti,  k dani za psa,  k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje (stiahnuť)

Prílohy: 
Priznanie k dani z nehnuteľnosti – daň z pozemkov (stiahnuť)
Priznanie k dani z nehnuteľností – daň zo stavieb (stavba slúžiaca na jeden účel) (stiahnuť)
Priznanie k dani z nehnuteľností – daň zo stavieb (stavba slúžiaca na viaceré účely) (stiahnuť)
Priznanie k dani z nehnuteľností – daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome (stiahnuť)
Priznanie k dani za psa (stiahnuť)
Priznanie k dani za predajné automaty (stiahnuť)
Priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje (stiahnuť)
Príloha – zníženie alebo oslobodenie od dane (stiahnuť)

Žiadosť o vydanie náhradnej známky (stiahnuť)

Prihlásenie psa do evidencie (stiahnuť)

Odhlásenie psa z evidencie (stiahnuť)

 

KOMUNÁLNY ODPAD A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Kalendár zberu komunálneho odpadu 2016
Ako separovať odpad
Zákon o odpadoch (Zákon č. 223/2001 Z.z. )

Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečistenie ovzdušia 

 

DOPRAVA A PARKOVANIE

Bezpečnosť cyklistov
Bezpečnosť na ceste
Bezpečnosť chodcov

 

ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

Zdravotná starostlivosť pre deti a dorast
Zdravotná starostlivosť pre dospelých
Zdravotná starostlivosť o zuby
Lekáreň

 

KULTÚRNE AKCIE A PODUJATIA

KULTÚRNE AKCIE A PODUJATIA Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia (INT/EXT)

 

CIVILNÁ OCHRANA
Krízové situácie
Polícia
Bývajme bezpečne

 
ZVIERATÁ

Povinnosti majiteľa psa
Každá právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zviera trvale alebo prechodne chová alebo drží je povinná zabezpečiť zvieraťu výživu, opateru a umiestnenie zodpovedajúce jeho fyziologickým potrebám a správaniu a poskytnúť mu potrebnú voľnosť pohybu. Voľnosť pohybu zvieraťa nesmie byť obmedzovaná trvalé alebo zbytočne alebo keď to zvieraťu spôsobuje bolesť alebo poranenie.

Poplatky za psa
Sadzba dane je 5,00 € za jedného psa a kalendárny rok.

Vakcinácia psov
Povinná vakcinácia psov sa v obci vykonáva pravidelne každý rok na jar.
Veterinár