Navigácia

Obsah

Obec Spišské Bystré

  Obecný úrad Spišské Bystré

  Michalská 394
  Spišské Bystré
  059 18

  Tel.: +421 52 77 921 97
  Fax: +421 52 779 21 01
  E-mail: obec@spisskebystre.sk
  IČO: 00 326 542
  DIČ: 2020674975


 

11.10.2019

október

"Október mesiac úcty k starším"

Seniorské posedenie pri príležitosti mesiaca "Október mesiac úcty k starším" 20. október 2019 14:30 hod.

Detail

09.10.2019

Stavebný úrad - oznam 1

Stavebný úrad - oznam

zmena úradných hodín na Stavebnom úrade Spišské Bystré dňa 15.10.2019.

Detail

09.10.2019

rodina bez cigariet

Výtvarná súťaž "Rodina bez cigariet 8. ročník"

Občianske združenie Rodina a spoločnosť organizuje aj pre školský rok 2019/2020 ročník výtvarnej ďalší súťaže: Rodina bez cigariet 8. ročník. Úlohou je vytvoriť výtvarnú prácu zameranú na nasledovné témy: - zdravý životný štýl - ako chcem tráviť voľný čas - prezentovať negatívny postoj k fajčeniu resp. k iným návykovým látkam

Detail

04.10.2019

Dotazník zameraný na zistenie dôležitosti a spokojnosti vybraných kritérií kvality v prímestskej autobusovej doprave na území Prešovského samosprávneho kraja 1

Dotazník zameraný na zistenie dôležitosti a spokojnosti vybraných kritérií kvality v prímestskej autobusovej doprave na území Prešovského samosprávneho kraja

Pre Prešovský samosprávny kraj je dôležité poznať názor občanov. Pomocou tohto dotazníka budeme môcť spoznať požiadavky a spokojnosť cestujúcich na území PSK.

Detail

04.10.2019

Vakcinácia líšok proti besnote 1

Vakcinácia líšok proti besnote

sa uskutoční letecky v dňoch od 07.10.2019 - 20.10.2019 (posun je možný podľa vývoja počasia)

Detail

30.09.2019

Registrácia chovu s jednou ošípanou 1

Registrácia chovu s jednou ošípanou

registrácia chovov ošípaných od jedného kusa ošípanej - usmernenie

Detail

25.09.2019

Prerušenie distribúcie elektriny 1

Prerušenie distribúcie elektriny

VSD oznamuje odberateľom, že je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v našej obci, v lokalitách: ul. SNP č.d. 681 – 685 v termíne 25. október 2019 od 07:50 h do 16:30 h

Detail

06.09.2019

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 1

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného  zboru  v Poprade  v súlade  s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z.   o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov O D V O L Á V A  ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU v územnom obvode okresu Poprad od 06.  septembra  2019 od 12:00 h. Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru uvedeného vo vyhlásení zo dňa 07.08.2019.

Detail

13.08.2019

Novinka na obecnom úrade!  1

Novinka na obecnom úrade!

Informujeme občanov, že od 13. augusta 2019 je k dispozícii na obecnom úrade nová platobná možnosť a to platba prostredníctvom platobného terminálu – platba kartou. Ide o jeden z ďalších krokov obce smerujúcich k modernizácii služieb samosprávy.

Detail

12.07.2019

Zmena otváracích hodín v miestnej knižnici 1

Zmena otváracích hodín v miestnej knižnici

Zmena otváracích hodín v knižnici od 15.07.2019 Pondelok: 14:00 h - 15:30 h Streda:   15:00 h - 17:00 h

Detail

20.10.2019

október

"Október mesiac úcty k starším"

Seniorské posedenie pri príležitosti mesiaca "Október mesiac úcty k starším" 20. október 2019 14:30 hod.

Detail

07.10.2019

Kubašská 10-tka

Kubašská 10-tka

bežecké preteky

Detail

16.09.2019

Popradská valaška 2019 - 14.09.2019

Popradská valaška 2019 - 14.09.2019

Znovuzrodenie legendárnej motocyklovej súťaže Popradská valaška dopadlo výborne! Poďakovanie patrí Tatranský Oldtimer, ZŠ s MŠ Spišské Bystré, partnerom a sponzorom podujatia. Sme radi, že sme mohli vidieť viac ako 30 zaujímavých veteránov. Veľká vďaka patrí aj všetkým účastníkom a návštevníkom tohto podujatia. Veríme, že sa na budúci rok stretneme opäť na ďalšom ročníku Popradskej valašky.

Detail

12.09.2019

Železný hasič

Železný hasič

31.08.2019

Detail

26.08.2019

Kubašský festival s Petrom Stašákom 2019

Kubašský festival s Petrom Stašákom 2019

21. ročník

Detail

02.08.2019

85. výročie založenia klubu OFK 1934 Spišské Bystré

85. výročie založenia klubu OFK 1934 Spišské Bystré

85. výročie

Detail