Navigácia

Obsah

Obec Spišské Bystré

  Obecný úrad Spišské Bystré

  Michalská 394
  Spišské Bystré
  059 18

  Tel.: +421 52 77 921 97
  Fax: +421 52 779 21 01
  E-mail: obec@spisskebystre.sk
  IČO: 00 326 542
  DIČ: 2020674975

 

pozdrav
 

18.04.2019

Pozvánky na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré - 24.04.2019 1

Pozvánky na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré - 24.04.2019

24.04.2019 so začiatkom o 17:30 h v zasadačke OcÚ.

Detail

12.04.2019

lekaren

Oznam - lekáreň Spišské Bystré

Oznamujeme občanom, že dňa 23.04.2019 (utorok) bude lekáreň v Spišskom Bystrom zatvorená z technických príčin.

Detail

12.04.2019

krettova

Oznam - Všeobecná lekárka MUDr. Krettová

Všeobecná lekárka MUDr. Krettová oznamuje občanom, že od 18.04.2019 do 23.04.2019 nebude ordinovať, zastupovať bude MUDr. Kabát v Hranovnici.

Detail

11.04.2019

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného  zboru  v Poprade  v súlade  s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z.   o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov O D V O L Á V A  ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Poprad od 11. apríla 2019 od 12:00 h. Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru uvedeného vo vyhlásení zo dňa 08.04.2019.

Detail

08.04.2019

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky ZŠ s MŠ Spišské Bystré  1

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky ZŠ s MŠ Spišské Bystré

Obec Spišské Bystré v zmysle zákona č. 596/2006 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o štátnej správe v školstve“) a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o výkone prác vo verejnom záujme“) vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej školy s materskou školou Spišské Bystré, so sídlom Michalská 398/8, 059 18 Spišské Bystré s predpokladaným termínom nástupu 18.08.2019

Detail

18.03.2019

Prerušenie distribúcie elektriny - 23.04.2019 1

Prerušenie distribúcie elektriny - 23.04.2019

ul. Michalská 1, 394 – 397, 478, 479, 398 ul. Cintorínska 354 – 359, 361 – 370, 372 – 381, 383 – 393, 663, 675, 677, 679 ul. Školská 585 – 589, 671 – 673, 700, 732 ul. Hviezdoslavova – 399 – 413, 415 – 421, 457 – 476, 477 ul. Kukučínova – 480 – 508, 660, 661

Detail

07.03.2019

Upozornenie na zabezpečenie plnenia opatrení na ochranu lesov pred požiarmi a jarné vypaľovanie trávy - OR HaZZ v Poprade 1

Upozornenie na zabezpečenie plnenia opatrení na ochranu lesov pred požiarmi a jarné vypaľovanie trávy - OR HaZZ v Poprade

Vzhľadom na skutočnosti, ktoré sa vyskytujú pri vypaľovaní suchej trávy, vyzývame všetkých občanov, aby sa pri jarnom upratovaní zdržali akéhokoľvek pálenia suchej trávy a resp. domového odpadu s ohľadom na ochranu nielen svojho majetku ale aj života a zdravia, a životného prostredia.

Detail

20.02.2019

pečať rozvoja obce

Výsledok hodnotenia zameraného na slovenské obce a mestá za rok 2018

Obec Spišské Bystré bola vyhodnotená ako Obec s predpokladom stabilného rozvoja s ratingovým hodnotením Bb+ na ratingovom rozsahu hodnôt A až G.

Detail

18.02.2019

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov

v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004

Detail

05.02.2019

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 25. mája 2019 od 07:00 h do 22:00 h.

Detail

11.03.2019

Rozprávková sobota - 09.03.2019

Rozprávková sobota - 09.03.2019

čítanie, zábava, tvorivé dielne

Detail

23.02.2019

Fašiangový sprievod

Fašiangový sprievod

Fašiangový sprievod - 23.02.2019

Detail

22.02.2019

Jarné prázdniny v knižnici - 18.2.2019 a 20.2.2019

Jarné prázdniny v knižnici - 18.2.2019 a 20.2.2019

jarné prázdniny v knižnici Spišské Bystré

Detail

20.02.2019

Prechod Kráľovej hole - 2019

Prechod Kráľovej hole - 2019

16.02.2019

Detail

13.02.2019

Prešľapanie stopy  - 10.02.2019

Prešľapanie stopy - 10.02.2019

túra

Detail