Aktuálna teplota

23.1.2020 12:10

Aktuálna teplota:

1.6 °C

Vlhkosť:

65.7 %

Rosný bod:

-4.2 °C

Predpoveď počasia

<<
>>
dnes, štvrtok 23. 1. 2020
1 °C -5 °C
jasná obloha, severozápadný vánok
vietorSZ, 1.24m/s
tlak1036hPa
vlhkosť60%

Náš mapový portál

a

Virtuálny cintorín

cintorin

Kalendár zberu odpadu

Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu - 2020

Zber elektroodpadu v obci bude v dňoch: 

 

 

Pokyny na triedenie odpadu - 2020

Zber nebez. odpadu mob. zberňou v obci bude v termínoch:

 

 

 

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Odkazy

sms spravodaj

2

3

 
rom.chalupy

OBECNÉ NOVINY

Napíšte nám!

spravodaj.sp.b@gmail.com

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

Zasadnutie obecného zastupiteľstva - pozvánka

Typ: ostatné
Zasadnutie obecného zastupiteľstva - pozvánka 1Pozvánka na zasadnutie OZ - 12.12.2018 o 17:30 h v zasadačke obecného úradu.

STAROSTA OBCE SPIŠSKÉ BYSTRÉ                              

                                                                                                                                                     V Spišskom Bystrom, 30.11.2018

 

P o z v á n k a

V súlade s ustanovením  § 13 ods. 4 písmena a)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov

                                                              

z v o l á v a m

 

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré, ktoré sa uskutoční dňa

 

12. 12. 2018 so  začiatkom o 17:30 h

v  zasadačke OcÚ

 

P r o g r a m:

                     1.   Otvorenie zasadania

                     2.   Schválenie programu

                     3.   Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice

                     4.   Informatívna správa o  plnení uznesení z predchádzajúcich zasadaní

                     5.   Návrh  na schválenie Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva obce

                           Spišské Bystré

                     6.  Návrh  na schválenie Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva

                          obce Spišské Bystré

                     7.   Žiadosti občanov a organizácií:

                           7.1.  Návrh na prenájom nehnuteľnosti (prenájom bytu v 8BJ) ako prípad

                                    hodný  osobitného zreteľa – Peter Hudák,  Družstevná 859/25,

                                    059 18 Spišské  Bystré                         

                     8.   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2018 o určení výšky príspevku

                           na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so

                           sídlom na území obce Spišské Bystré

                       9.   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2018, ktorým sa určujú pravidlá

                           na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene

                   10.   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2018 o pravidlách času predaja

                           a času prevádzky služieb na území obce Spišské Bystré

                   11.   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2018, ktorým sa ustanovujú

                           podrobnosti o organizácii miestneho referenda

                   12.   Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Spišské Bystré na

                           I. polrok 2019

                   13.   Správa z vykonanej následnej kontroly – Kontrola Všeobecne záväzných

                           nariadení a interných noriem Obce Spišské Bystré v zmysle platnej novely

                           zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a ostatných aktuálnych

                           legislatívnych zmien

                   14.  Návrh na odovzdanie zrealizovanej investície do správy ZŠ s MŠ Spišské

                          Bystré

                   15.  Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré na rok 2019

                   16.  Správa  veliteľa DHZO o stave a akcieschopnosti DHZO za rok  2018

                   17.  Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2018

                   18.  Rôzne

                   19.  Interpelácie

                   20.  Záver

 

 

                                                                                                                     Mgr. Marián Luha, v.r.

                                                                                                                         starosta obce

Zverejnené dňa: 06.12.2018

Zvesené dňa:               


Vytvorené: 6. 12. 2018
Posledná aktualizácia: 13. 12. 2018 07:57
Autor: Správce Webu