Aktuálna teplota

14.11.2019 22:22

Aktuálna teplota:

5.9 °C

Vlhkosť:

78.6 %

Rosný bod:

2.4 °C

Predpoveď počasia

<<
>>
dnes, štvrtok 14. 11. 2019
8 °C 3 °C
slabý dážď, južný vánok
vietorJ, 0.87m/s
tlak1012hPa
vlhkosť82%
zrážky0.37mm

Náš mapový portál

a

Virtuálny cintorín

cintorin

Kalendár zberu odpadu

Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu - 2019

Zber elektroodpadu v obci bude v dňoch: 

23.03.2019

07.09.2019

Pokyny na triedenie odpadu - 2019

Zber nebez. odpadu mob. zberňou v obci bude v termínoch:

25.02.2019 - 04.03.2019

29.07.2019 - 05.08.2019

 

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Odkazy

sms spravodaj

2

3

 
rom.chalupy

OBECNÉ NOVINY

Napíšte nám!

spravodaj.sp.b@gmail.com

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré - Pozvánka

Typ: ostatné
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré - Pozvánka  1dňa 26.06.2019 so začiatkom o 17:30 h v zasadačke OcÚ

 

       STAROSTA OBCE   S P I Š S K É   B Y S T R É                                                                                                                                       

  SB/2019/0043/008/004                                                                                      V Spišskom Bystrom, 04.06.2019

 

P o z v á n k a

 

V súlade s ustanovením  § 13 ods. 4 písmena a)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

                                                               v znení neskorších predpisov

                                                               

z v o l á v a m

 

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré, ktoré sa uskutoční dňa

 

26. 06. 2019 so  začiatkom o 17:30 h

v  zasadačke OcÚ

 

 

P r o g r a m:

                     1.   Otvorenie zasadania

                     2.   Schválenie programu

                     3.   Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice

                     4.   Informatívna správa o  plnení uznesení z predchádzajúcich zasadaní

                     5.   Návrh na ustanovenie kronikára obce Spišské Bystré

                     6.   Žiadosti občanov a organizácií:

                           6.1.  Návrh na schválenie  prenájmu pozemkov registra „C“ p. č. 700/13

                                   a 700/1 -  Hlaváčová Margita, Cintorínska 325/67, 059 18 Spišské

                                   Bystré

                           6.2.  Návrh na schválenie  predaja  pozemkov registra „C“ p. č. 127/8

                                   a diely p.č. 7638/1 -  Štefan Petruľa a manž. Gabriela Petruľová,

                                   Cintorínska 675/74, 059 18 Spišské Bystré

                           6.3. Návrh   na   schválenie   finančného príspevku  - ZŠ s MŠ Spišské

                                  Bystré, Michalská 398/8, 059 18  Spišské Bystré

                          6.4.  Návrh  na  schválenie -  navýšenie rozpočtu materskej školy  - ZŠ s MŠ

                                  Spišské Bystré, Michalská 398/8, 059 18  Spišské Bystré

                     7.   Návrh na schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce

                           Spišské Bystré na II. polrok 2019

                     8.   Správa z vykonanej následnej kontroly – kontrola plnenia uznesení obecného

                           zastupiteľstva obce Spišské Bystré k 31.12.2018

                     9.   Odborné     stanovisko    hlavného     kontrolóra    obce    k Záverečnému

                           účtu  Obce za rok 2018

                   10.   Návrh na prerokovanie Záverečného účtu Obce Spišské Bystré a rozpočtové

                           hospodárenie za rok 2018

                   11.   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2019 o prideľovaní bytov vo

                           vlastníctve obce

                   12.   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ..../2019 o  výške príspevku za

                           pobyt dieťaťa v materskej škole, výške príspevku na čiastočnú úhradu

                           nákladov na činnosť školského klubu a školskej jedálne

                   13.  Zverenie zrealizovanej investície do správy Základnej škole s materskou

                          školou  

                   14.  Zmena termínu nasledujúceho zasadnutia  Obecného zastupiteľstva obce

                          Spišské  Bystré

                   15.  Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2019

                         15.1. Rozpočtové opatrenie č. 3/2019

                         15.2. Rozpočtové opatrenie č. 4/2019

                   16.  Rôzne

                   17.  Interpelácie

                   18.  Záver

 

 

                                                                                                                     Mgr. Marián Luha, v.r.

                                                                                                                         starosta obce


Vytvorené: 21. 6. 2019
Posledná aktualizácia: 27. 6. 2019 10:45
Autor: Správce Webu