Aktuálna teplota

26.6.2019 08:30

Aktuálna teplota:

25.8 °C

Vlhkosť:

59.7 %

Rosný bod:

17.4 °C

Predpoveď počasia

<<
>>
dnes, streda 26. 6. 2019
28 °C 16 °C
takmer jasno
vietorJZ, 1.68m/s
tlak1024.3hPa
vlhkosť40%

Náš mapový portál

a

Virtuálny cintorín

cintorin

Kalendár zberu odpadu

Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu - 2019

Zber elektroodpadu v obci bude v dňoch: 

23.03.2019

07.09.2019

Pokyny na triedenie odpadu - 2019

Zber nebez. odpadu mob. zberňou v obci bude v termínoch:

25.02.2019 - 04.03.2019

29.07.2019 - 05.08.2019

 

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Odkazy

sms spravodaj

2

3

 
rom.chalupy

OBECNÉ NOVINY

Napíšte nám!

spravodaj.sp.b@gmail.com

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • hu

Obsah

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky ZŠ s MŠ Spišské Bystré

Typ: ostatné
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky ZŠ s MŠ Spišské Bystré 1Obec Spišské Bystré v zmysle zákona č. 596/2006 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o štátnej správe v školstve“) a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o výkone prác vo verejnom záujme“)
vyhlasuje výberové konanie
na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky
Základnej školy s materskou školou Spišské Bystré, so sídlom Michalská 398/8, 059 18 Spišské Bystré s predpokladaným termínom nástupu 18.08.2019

číslo spisu: SB/2019/0220

Obec Spišské Bystré v zmysle zákona č. 596/2006 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o štátnej správe v školstve“) a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o výkone prác vo verejnom záujme“)

vyhlasuje výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky

Základnej školy s materskou školou Spišské Bystré, so sídlom Michalská 398/8, 059 18 Spišské Bystré s predpokladaným termínom nástupu 18.08.2019

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v požadovanom študijnom odbore pre príslušný druh a typ školy v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o pedagogických zamestnancoch“) a vyhláška Ministerstva Školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (ďalej ako „Vyhláška“),
 • najmenej päť (5) rokov pedagogickej činnosti,
 • vykonanie prvej atestácie, alebo jej náhrady podľa § 61 ods. 7 Zákona o pedagogických zamestnancoch.

Iné kritériá a požiadavky:

 • spôsobilosť na právne úkony,
 • občianska a morálna bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • riadiace, organizačné a manažérske schopnosti,
 • znalosť príslušnej legislatívy,
 • práca s PC (dobrá znalosť nástrojov Microsoft Office).

Zoznam požadovaných dokladov:

 1. písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 2. štruktúrovaný životopis,
 3. overený doklad o najvyššom  dosiahnutom vzdelaní,
 4. overený doklad o absolvovaní prvej atestácie,
 5. potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej, alebo odbornej činnosti,
 6. výpis z registra trestov nie starší ako tri (3) mesiace,
 7. písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,
 8. návrh koncepcie rozvoja školy,
 9. čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony,
 10. čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu vedúceho zamestnanca v zmysle Zákona o výkone prác vo verejnom záujme,
 11. čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v predložených dokumentoch.

Platové podmienky: 

V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými prílohami je potrebné doručiť najneskôr do 29.04.2019 do 14:00 hod. s označením: „Výberové konanie – riaditeľ/riaditeľka ZŠ s MŠ Spišské Bystré – NEOTVÁRAŤ!“, na adresu: Obecný úrad Spišské Bystré, Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré. Prihlášky doručené po termíne nebudú do výberového konania zaradené, pričom rozhodujúci je čas doručenia na vyššie uvedenú adresu.

Uchádzačom, ktorí splnia všetky požadované podmienky bude termín a miesto výberového konania oznámené najmenej sedem (7) dní pred jeho konaním.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nesplnia požadované podmienky. 

            V Spišskom Bystrom dňa 05.04.2019

 

 

                                                                                                                     Mgr. Marián Luha v.r.

                                                                                                                           starosta obce


Vytvorené: 8. 4. 2019
Posledná aktualizácia: 30. 4. 2019 08:29
Autor: Správce Webu