Aktuálna teplota

25.8.2019 09:32

Aktuálna teplota:

22.4 °C

Vlhkosť:

68.3 %

Rosný bod:

16.3 °C

Predpoveď počasia

<<
>>
dnes, nedeľa 25. 8. 2019
25 °C 14 °C
mierny dážď
vietorJV, 0.53m/s
tlak1021.47hPa
vlhkosť54%
zrážky7.44mm

Náš mapový portál

a

Virtuálny cintorín

cintorin

Kalendár zberu odpadu

Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu - 2019

Zber elektroodpadu v obci bude v dňoch: 

23.03.2019

07.09.2019

Pokyny na triedenie odpadu - 2019

Zber nebez. odpadu mob. zberňou v obci bude v termínoch:

25.02.2019 - 04.03.2019

29.07.2019 - 05.08.2019

 

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Odkazy

sms spravodaj

2

3

 
rom.chalupy

OBECNÉ NOVINY

Napíšte nám!

spravodaj.sp.b@gmail.com

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

Stretnutie s piesňou 2016

Typ: ostatné
festival ľudovej hudby

Propozície

FESTIVAL ĽUDOVEJ HUDBY 

STRETNUTIE S PIESŇOU 2016

Okresná postupová súťaž a prehliadka ľudových hudieb, speváckych skupín,

sólistov spevákov a inštrumentalistov

Termín: 9. – 10. 4. 2016

Miesto: MsKS Kežmarok , DK Svit

A.všeobecná charakteristika

I. Charakteristika súťaže

1. Okresná postupová súťaž a prehliadka ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov je vrcholným podujatím najvyspelejších ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov zaoberajúcich sa interpretáciou hudobného folklóru okresov Kežmarok, Levoča a Poprad .

2. Na tomto podujatí sa môžu zúčastniť všetky kolektívy a sólisti, ktorí vyvíjajú svoju činnosť na území týchto okresov a  čerpajú hudobný folklórny materiál z tohto regióny a okolia.

3. Súťaž sa koná každé tri roky.

4. Hlavným cieľom je podporiť poznanie hudobného folklóru z územia Slovenska, rozvíjať a podnecovať hudobné nadanie a umeleckú kreativitu.

II. Poslanie súťaže

1. Podporovať a rozvíjať pozitívny vzťah k tradičnej ľudovej kultúre a podnecovať ich k aktívnej činnosti v tejto oblasti.

2. Umožniť prezentovať výsledky svojej práce na verejnosti a konfrontovať ich s výsledkami iných.

3. Poskytnúť priestor pre vzájomnú konzultáciu a diskusiu členov a vedúcich kolektívov s členmi odbornej poroty.

4. Aktivizovať členov a vedúcich ľudových hudieb a speváckych skupín k tomu, aby vyhľadávali, spracúvali a interpretovali hudobný materiál s dôrazom na dodržiavanie a rozvíjanie štýlových hudobno-interpretačných znakov tradičnej ľudovej hudby z územia Slovenska.

5. Podporiť existenciu a činnosť hudobných kolektívov a sólistov interpretujúcich ľudovú hudbu.

6. Objavovať nové spevácke a muzikantské talenty v oblasti interpretácie ľudovej hudby.

III. Riadenie súťaže

Vyhlasovateľom celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR.

Odborným garantom okresnej postupovej súťaže a prehliadky ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov okresov Kežmarok, Levoča  a Poprade je Podtatranské osvetové stredisko v Poprade.

  1. Štruktúra súťaže
  2.  

1. Súťaž je najmenej trojstupňová: regionálna, krajská a celoštátna.

2. Základným stupňom sú regionálne postupové súťaže.

3. Súťaž má postupový charakter. Z regionálnych postupových súťaží postupujú do krajských súťaží víťazi jednotlivých kategórií. Z každej úrovne môže za každú kategóriu postúpiť na vyššiu úroveň jeden súťažný výkon. (Ak regionálne osvetové/kultúrne stredisko usporiada súťaž pre viac okresov, tak v každej kategórii môže postúpiť jeden výkon z každého okresu). Vo výnimočných prípadoch si porota vyhradzuje právo postup neudeliť. Realizátor a organizačný garant postupovej súťaže môže, na základe odporúčania príslušných porôt, pozvať na krajskú alebo celoštátnu súťaž aj ďalších ocenených z krajských kôl.

4. Účinkujúci sa môžu súťažne prezentovať len jedným logicky uceleným javiskovým výstupom, ktorý sa musí realizovať v stanovenom časovom limite.

5. Na súťaži sa môžu zúčastniť kolektívy a jednotlivci, ktorí:

– sú členmi niektorého folklórneho súboru, folklórnej skupiny alebo pôsobia samostatne,

– vyvíjajú svoju umeleckú činnosť na území Slovenskej republiky a z tohto územia aj čerpajú hudobno folklórny materiál.

6. Do základného kola súťaže sa autor prihlasuje podľa miesta svojho bydliska. Ak sa v mieste jeho bydliska neuskutoční základné kolo, môže sa prihlásiť do základného kola v inom okrese, regióne, ak s tým budú súhlasiť usporiadatelia.

I. Kolá súťaže

1. okresné/regionálne kolá súťažnou formou (môžu sa udeliť pásma – zlaté s postupom, zlaté, strieborné, bronzové)

2. krajské kolá súťažnou formou (môžu sa udeliť pásma – zlaté s postupom, zlaté, strieborné, bronzové)

3. celoštátne kolo súťažnou formou (môžu sa udeliť pásma – zlaté, strieborné, bronzové)

I

I. Kategorizácia účastníkov

Súťaž sa rozdeľuje na kategórie:

1) ľudové hudby Počet členov: 3 – 8

výnimka - "gajdošská dvojka" (gajdy a husle) Trvanie výstupu: 4 – 6 min

V tejto kategórii súťažia ľudové hudby, ktorých nástrojové obsadenie zodpovedá inštrumentáru slovenskej ľudovej ansámblovej hudby.

Nástrojové zloženie musí obsahovať tie hudobné nástroje, ktoré v tradičnej slovenskej ansámblovej hudbe plnia melodickú, resp. harmonicko-rytmickú funkciu, t.j. (husle, kontra, kontrabas). Alternatívou husľovej, alebo violovej kontry môže byť akordeón. Takéto základné nástrojové obsadenie môže byť doplnené o ďalšie sprievodné hudobné nástroje zodpovedajúce hudobnej tradícií regiónu, z ktorého pochádza spracovanie hudobného materiálu.

Upozorňujeme, že zobcová a priečna flauta nepatria do inštrumentára tradičnej ľudovej hudby Slovenska.

Povolenou výnimkou z hľadiska nástrojového obsadenia sú iné typy regionálnych hudobných zoskúpení ako napr. sláčikové hudby s malou basou, citarové kapely, gajdošské muziky, nástrojové zoskupenia s heligónkou.

Počas súťažného vystúpenia je zakázaná hra z nôt!

2) spevácke skupiny Počet členov: 3 – 12 Trvanie výstupu: 4 – 6 min Pre spevácke skupiny je povolený hudobný sprievod jedného inštrumentalistu bez obmedzenia veku alebo ľudovej hudby v predpísanom veku, ktorá však musí súčasne súťažiť v kategórii 1, prípadne ľudová hudba, zabezpečená usporiadateľom prehliadky, ktorému sólista vopred odovzdá notový materiál súťažného programu a pracovnú nahrávku. Termín odovzdania materiálov určí usporiadateľ.

3) sólisti speváci, spevácke duá

Počet členov: 1 – 2 Trvanie výstupu: 3 – 5 min.

Pre sólistov spevákov alebo spevácke duá je povolený hudobný sprievod jedného inštrumentalistu bez obmedzenia veku alebo ľudovej hudby v predpísanom veku, ktorá však musí súčasne súťažiť v kategórii 1, prípadne ľudová hudba, zabezpečená usporiadateľom prehliadky, ktorému sólista, alebo spevácke duo vopred odovzdá notový materiál súťažného programu a pracovnú nahrávku. Termín odovzdania materiálov určí usporiadateľ.

4) sólisti inštrumentalisti Počet členov: 1 Trvanie výstupu: 3 – 5 min

V tejto kategórii súťažia hráči na hudobné nástroje, ktoré patria do inštrumentára tradičnej ľudovej hudby z územia Slovenska. Hráč musí účinkovať sám, bez akéhokoľvek hudobného sprievodu. Sprievodný súbežný spev je možný, avšak pri hodnotení sa prihliada najmä na inštrumentálny prejav. Konkrétne ide o hudobné nástroje, ktoré primárne spĺňajú melodickú funkciu (pastierske píšťaly, gajdy, gajdica, ústna harmonika, heligónka, akordeón atď.). Za súťažné nástroje sa v tejto kategórii nepovažujú nástroje, ktoré sú iba rytmické (rapkáč, ozembuch, chrastidlo a pod.).

Vek účastníkov:

V roku konania celoštátneho kola festivalu musia mať všetci účinkujúci viac ako 15 rokov.

Súťaž prebieha:

 na úrovni regiónu súťažnou formou (môžu sa udeliť pásma – zlaté s postupom, zlaté, strieborné, bronzové);

 na úrovni kraja súťažnou formou (môžu sa udeliť pásma – zlaté s postupom, zlaté, strieborné, bronzové);

 na celoštátnej úrovni prehliadkovou formou s udelením titulu laureáta a pásma (zlaté, strieborné, bronzové).

Organizačné a odborné zabezpečenie súťaže

I. Organizačné zabezpečenie

1. Regionálne kolá organizujú regionálne osvetové a kultúrne zariadenia.

2. Krajské kolá súťaže organizujú vybrané regionálne osvetové a kultúrne zariadenia v spolupráci s vyšším územným celkom a inými zariadeniami do 30.9.2016.

3. Celoštátne kolo súťaže a prehliadky organizuje s odbornou garanciou Národného osvetového centra Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja s finančnou podporou z Fondu na podporu umenia v spolupráci s ďalšími celoštátnymi, krajskými a miestnymi inštitúciami 12. – 13. novembra 2016 v Dolnom Kubíne.

II. Odborné zabezpečenie

1. Usporiadatelia každého kola súťaže zostavujú na objektívne hodnotenie súťažných čísiel odbornú porotu zloženú z 3 až 5 členov. Poroty pozostávajú z odborníkov z radov aktívnych hudobníkov, teoretikov a pedagógov v oblasti ľudovej hudby.

2. Pri zostavovaní odborných porôt usporiadatelia súťaže zohľadňujú a uprednostňujú predovšetkým odbornosť, objektívnosť a korektnosť každého člena poroty. Členmi poroty nemajú byť pedagógovia, lektori alebo osoby, ktoré sa podieľali na spracovaní niektorého súťažného čísla alebo sú na ňom inak zainteresované.

3. Usporiadatelia zabezpečia pre členov odbornej poroty možnosť dôkladnej prípravy na hodnotiacu prácu – kompletný zoznam súťažných čísel s popiskami.

4. Za prácu jednotlivých odborných porôt zodpovedajú usporiadatelia a predsedovia porôt, ktorí spracúvajú a odovzdávajú usporiadateľom výsledky súťaže.

5. Usporiadatelia nižšieho kola súťaže odovzdávajú výsledky usporiadateľom vyššieho kola v stanovenom termíne vo forme protokolu.

6. Hodnotenie výkonov na festivale hudobného folklóru garantuje odborná porota vymenovaná generálnou riaditeľkou Národného osvetového centra.

7. Výbery jednotlivcov a kolektívov na FHF vykonáva Národné osvetové centrum na krajských stupňoch prostredníctvom odbornej poroty, ktorú na návrh organizátora vymenuje VÚC. V odbornej porote na krajskej úrovni musí byť najmenej jeden člen poroty vymenovaný vyhlasovateľom – Národným osvetovým centrom.

8. Výbery na krajské postupové súťaže sa realizujú na regionálnych postupových súťažiach. Súťažiacich vyberá porota vymenovaná riaditeľom príslušného regionálneho osvetového/kultúrneho strediska.

  1. Hodnotenie súťaže

1. Na okresnej súťaži hodobného folklóru okresov Kežmarok, Levoča a Poprad  členov odbornej poroty menuje riaditeľ POS Poprad .

2. Členovia odbornej poroty hodnotia súťažné čísla v jednotlivých kategóriách najprv na internej porade. Potom hodnotia všetky súťažné čísla verejne pred súťažiacimi a divákmi na odbornom rozborovom seminári. Na tomto seminári porotcovia odborne analyzujú všetky súťažné čísla z viacerých aspektov – odborného, umeleckého, interpretačno-technického. Odborné rozborové semináre plnia funkciu edukačnej časti podujatia (majú výchovno-vzdelávací cieľ) a sú veľkým prínosom pre súťažiacich; zároveň sú aj odborným zdôvodnením rozhodnutia poroty.

3. Organizátori súťaže udeľujú spravidla diplomy a ceny za umiestnenie v zlatom, striebornom a bronzovom pásme. V prípade nízkej interpretačnej úrovne nemusí byť ocenený každý súťažiaci.

4. Usporiadatelia jednotlivých kôl súťaže zabezpečia pre ocenených diplomy a podľa svojich možností aj ceny.

Kritériá hodnotenia: 

Odborná porota hodnotí :

- repertoár (výber piesní adekvátny veku interpretov a ich interpretačným možnostiam, dramaturgická výstavba

  súťažného čísla na základe umeleckého spracovania a funkčnej žánrovej väzby, spoločná lokálna, minimálne   

  regionálna väzba vybraných piesní v rámci jedného súťažného čísla) – odporúča sa interpretovať hudobný 

  materiál toho regiónu, z ktorého pochádza interpret

- dodržiavanie a zvládnutie štýlovo-interpretačných znakov vybraného hudobného štýlu (lokálneho,

   regionálneho)

- spracovanie hudobného materiálu z vizuálnych, audiovizuálnych a notových prameňov

- technická a interpretačná úroveň súťažiacich

- celkový prejav V jednotlivých kategóriách: 1. ľudové hudby:

- intonácia a súhra celého hudobného zoskupenia

- interpretačná technika hry na jednotlivých hudobných nástrojoch

- vhodnosť nástrojového obsadenia k interpretovanému hudobnému materiálu z vybranej lokality, či regiónu

- dodržiavanie a zvládnutie štýlovo-interpretačných znakov ansámblového prejavu (ozdobná technika, harmonicko-rytmický sprievod)

2. spevácke skupiny:

- súznenie skupinového spevu

- vyváženosť jednotlivých hlasových skupín

- kvalita hlasov (fond, farba, spôsob tvorenia tónu, rozsah)

- intonácia

- dodržanie vedenia hlasov typických pre danú lokalitu, alebo región

- ovládanie štýlotvorných prvkov typických pre danú lokalitu alebo región

3. sólisti speváci 1 - 2:

- kvalita hlasu (fond, farba, spôsob tvorenia tónu, rozsah)

- intonácia

- technika spevu

- dodržanie vedenia hlasov typických pre danú lokalitu, alebo región

- ovládanie štýlotvorných prvkov typických pre danú lokalitu alebo región

4. sólisti inštrumentalisti:

- interpretačná technika hry

- výber piesní zodpovedajúci typu nástroja

- dodržiavanie a zvládnutie štýlovo-interpretačných znakov, ako aj originalita a individuálny prístup k

  spracovaniu hudobného materiálu

- prípadný spev súčasne s hrou na nástroji, alebo striedanie týchto dvoch činností, ak to dovoľuje charakter

  regiónu a typ hudobného nástroja, primárne sa však hodnotí hra na hudobnom nástroji

E. Práva a povinnosti súťažiacich

1. Súťažiaci sú povinní: - akceptovať pravidlá a podmienky súťaže - rešpektovať pokyny organizátora súťaže - prechádzať všetkými stupňami súťaže s tým istým programovým výstupom, ktorý uvedú v základnom kole súťaže. Na návrh odbornej poroty sú povolené malé zmeny, ktoré môžu napomôcť k lepšiemu interpretačnému výkonu (úprava počtu fráz, alebo sledu piesní, harmónie, rytmiky, variačnej techniky)

2. Súťažiaci majú právo: - na dodržanie vopred stanovených podmienok súťaže - žiadať potvrdenie o účasti v súťaži, prípadne o umiestnení v súťaži

  1. Organizácia súťaže

Odborným garantom a usporiadateľom okresnej postupovej súťaže a prehliadky ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov je Podtatranské osvetové stredisko v Poprade 

Sobotské námestie 1729/4, 058 01 Poprad, osvetapp@stonline.sk

Kontakt:

Juraj Švedlár, 052/77 22 466, 0905 398 092, osvetapp@stonline.sk

  1. Bezpečnosť a ochrana zdravia účastníkov súťaže

Bezpečnosť a ochranu zdravia vo všeobecnosti zabezpečuje organizátor súťaže. Deti do 18 rokov, ktoré sa chcú zúčastniť podujatia, sú povinné prísť v sprievode dospelej osoby (rodiča, pedagóga alebo inej dospelej osoby), ktorá chráni ich bezpečnosť a rieši ich problémy organizačného či sociálneho charakteru.

G. Rozpočet súťaže

1. Podtatranské osvetové stredisko v Poprade zabezpečuje realizáciu podujatia a zabezpečenie odbornej poroty,   

   diplomy a ceny.

2. Účinkujúci sa na okresnej súťaži hudobného folklóru zúčastňujú na vlastné náklady resp. na náklady svojho

    zriaďovateľa

H. Záverečné ustanovenie

1. Prípadné zmeny, doplnky a spresnenia organizačného poriadku a propozícií vydáva Národné osvetové centrum.

2. Počas celého priebehu podujatia sú všetci účastníci k dispozícii organizátorom a môžu byť podľa potrieb využití na propagačné a spoločenské sprievodné vystúpenia v mieste konania i v blízkom okolí.

3. Prípadné nahrávanie pre rozhlas či televíziu je viazané na súhlas výkonných umelcov, bez nároku na odmenu

4. Všetci súťažiaci dávajú prihlásením sa do súťaže súhlas na využitie svojho vystúpenia na dokumentačné, edukačné a propagačné nekomerčné účely POS (vrátane zverejnenia kultúrnej produkcie súťažiacich na webovej stránke POS).

5. Súťažiaci (kolektív, jednotlivec) svojím prihlásením sa do súťaže vyhlasuje, že je nositeľom všetkých práv spojených s verejným predvádzaním súťažného diela.

Prihlášku zašlite na adresu POS Poprad do 15.3.2016, prípadne e-mailom : osvetapp@stoline.sk 

V Poprade 21.1.2016

Prihláška - stiahnuť


Vytvorené: 22. 1. 2016
Posledná aktualizácia: 22. 1. 2016 00:00
Autor: