Aktuálna teplota

23.9.2019 22:25

Aktuálna teplota:

7 °C

Vlhkosť:

90.5 %

Rosný bod:

5.5 °C

Predpoveď počasia

<<
>>
dnes, pondelok 23. 9. 2019
10 °C 5 °C
silný dážď
vietorJV, 0.7m/s
tlak1015.23hPa
vlhkosť98%
zrážky19.5mm

Náš mapový portál

a

Virtuálny cintorín

cintorin

Kalendár zberu odpadu

Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu - 2019

Zber elektroodpadu v obci bude v dňoch: 

23.03.2019

07.09.2019

Pokyny na triedenie odpadu - 2019

Zber nebez. odpadu mob. zberňou v obci bude v termínoch:

25.02.2019 - 04.03.2019

29.07.2019 - 05.08.2019

 

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Odkazy

sms spravodaj

2

3

 
rom.chalupy

OBECNÉ NOVINY

Napíšte nám!

spravodaj.sp.b@gmail.com

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

Okresná súťaž hudobného folklóru Deti deťom 2016

Typ: ostatné
Okresná postupová súťaž a prehliadka detských ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov

PROPOZÍCIE

Okresnej súťaže  hudobného folklóru Deti deťom 2016

 

Okresná  postupová súťaž a prehliadka detských ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov

Termín:  9. – 10. 4. 2016

Miesto:  DK Svit, MsKS Kežmarok

A. Všeobecná charakteristika

I. Charakteristika súťaže

1. Postupová súťaž a prehliadka detských ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov je vrcholným podujatím najvyspelejších ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov zaoberajúcich sa interpretáciou hudobného folklóru.

2. Na tomto podujatí sa môžu zúčastniť všetky kolektívy alebo sólisti (bez ohľadu na príslušnosť k nejakému súboru alebo skupine), ktoré vyvíjajú svoju činnosť na území Slovenskej republiky a z tohto územia aj čerpajú hudobný folklórny materiál.

3. Súťaž sa koná v dvojročnej periodicite.

4. Hlavným cieľom je podporiť poznanie hudobného folklóru z územia Slovenska a rozvíjať záujem oň a podnecovať hudobné nadanie a umeleckú kreativitu.

II. Poslanie súťaže

1. Poslaním podujatia je podporovať a rozvíjať u detí pozitívny vzťah k tradičnej ľudovej kultúre a podnecovať ich k aktívnej činnosti v tejto oblasti.

2. Umožniť im prezentovať výsledky svojej práce na verejnosti a konfrontovať ich s výsledkami iných. 3. Poskytnúť priestor pre vzájomnú konzultáciu a diskusiu členov a vedúcich kolektívov s členmi odbornej poroty.

4. Aktivizovať členov a vedúcich hudobných kolektívov, hudobných zložiek folklórnych súborov a skupín k tomu, aby vyhľadávali, spracúvali a interpretovali hudobný materiál s dôrazom na dodržiavanie a rozvíjanie štýlových hudobno-interpretačných znakov tradičnej ľudovej hudby z územia Slovenska.

5. Podporiť existenciu a činnosť hudobných kolektívov a sólistov interpretujúcich ľudovú hudbu.

6. Objavovať nové spevácke a muzikantské talenty v oblasti interpretácie ľudovej hudby.

7. Sprostredkúvanie vystúpení širšej poslucháčskej verejnosti.

8. Oboznamovať verejnosť s hudobným folklórom z územia Slovenska.

III. Riadenie súťaže

 

Vyhlasovateľom celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR.

Odborným garantom okresnej postupovej súťaže a prehliadky detských ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov je Podtatranské osvetové stredisko Poprad

B. Štruktúra súťaže

1. Súťaž je viacstupňová, najmenej trojstupňová: regionálna, krajská a celoštátna.

2. Základným stupňom sú regionálne postupové súťaže.

3. Súťaž má postupový charakter. Z regionálnych postupových súťaží postupujú do krajských súťaží víťazi jednotlivých kategórií. Z každej úrovne môže za každú kategóriu postúpiť na vyššiu úroveň jeden súťažný výkon. (Ak regionálne osvetové/kultúrne stredisko usporiada súťaž pre viac okresov, tak v každej kategórii môže postúpiť jeden výkon z každého okresu). Vo výnimočných prípadoch si porota vyhradzuje právo postup neudeliť. Realizátor a organizačný garant postupovej súťaže môže, na základe odporúčania príslušných porôt, pozvať na krajskú alebo celoštátnu súťaž aj ďalších ocenených z krajských kôl.

4. Účinkujúci sa môžu súťažne prezentovať len jedným logicky uceleným javiskovým výstupom, ktorý sa musí realizovať v stanovenom časovom limite.

5. Na súťaži sa môžu zúčastniť kolektívy a jednotlivci, ktorí:

 – sú členmi niektorého folklórneho súboru, folklórnej skupiny alebo pôsobia samostatne,

 – vyvíjajú svoju umeleckú činnosť na území Slovenskej republiky a z tohto územia aj čerpajú hudobno folklórny materiál.

6. Do základného kola súťaže sa autor prihlasuje podľa miesta svojho bydliska. Ak sa v mieste jeho bydliska neuskutoční základné kolo, môže sa prihlásiť do základného kola v inom okrese, regióne, ak s tým budú súhlasiť usporiadatelia.

II. Kategorizácia účastníkov

Súťaž sa rozdeľuje na kategórie:

1) ľudové hudby

Počet členov: 3-8 výnimka - "gajdošská dvojka" (gajdy a husle) Trvanie výstupu: 4-5 min V kategórii 1 súťažia ľudové hudby, ktorých nástrojové obsadenie musí pozostávať z hudobných nástrojov, ktoré patria do inštrumentára tradičnej slovenskej ľudovej hudby. Nástrojové zloženie musí obsahovať minimálne hudobné nástroje, ktoré v tradičnej slovenskej ansámblovej hudbe plnia harmonickú, rytmickú a melodickú funkciu, t.z. základná trojka (husle, kontra, kontrabas). Ako alternatíva husľovej, alebo violovej kontry je povolený akordeón. Takéto základné nástrojové obsadenie môže byť doplnené o ďalšie sprievodné hudobné nástroje podľa hudobnej tradície spracovaného hudobného materiálu. Upozorňujeme, že zobcová a priečna flauta nepatria do inštrumentára tradičnej ľudovej hudby Slovenska. Povolenou výnimkou z hľadiska nástrojového obsadenia sú iné typy hudobných zoskúpení ako napr. citarové kapely, oravská dvojka (gajdy a husle), hudobné zoskupenia s tzv. basičkou, alebo trojka z Turej Lúky (trubka, klarinet, heligonka). Počas súťažného vystúpenia je zakázaná hra z nôt!

2) spevácke skupiny

Počet členov: 3 - 12 Trvanie výstupu: 4-5 min Pre spevácke skupiny je povolený hudobný sprievod jedného inštrumentalistu bez obmedzenia veku, alebo ľudovej hudby v predpísanom veku, ktorá ale musí súčasne súťažiť v kategórii, prípadne ľudová hudba, zabezpečená usporiadateľom prehliadky, ktorému sólista vopred odovzdá notový materiál súťažného programu a pracovnú nahrávku - termín odovzdania materiálov určí usporiadateľ.

3) sólisti speváci, spevácke duá

Počet členov: 1 - 2 Trvanie výstupu: 4-5 min. Pre sólistov spevákov, alebo spevácke duá je povolený hudobný sprievod jedného inštrumentalistu bez obmedzenia veku, alebo ľudovej hudby v predpísanom veku, ktorá ale musí súčasne súťažiť v kategórii , prípadne ľudová hudba, zabezpečená usporiadateľom prehliadky, ktorému sólista, alebo spevácke duo vopred odovzdá notový materiál súťažného programu a pracovnú nahrávku - termín odovzdania materiálov určí usporiadateľ.

4) sólisti inštrumentalisti

Počet členov: 1 Trvanie výstupu: 3-4 min V kategórii 4 súťažia hráči na hudobné nástroje, ktoré patria do inštrumentára tradičnej ľudovej hudby z územia Slovenska. Hráč musí účinkovať sám, bez akéhokoľvek hudobného sprievodu. Súčasný spev je možný, avšak pri hodnotení sa prihliada najmä na inštrumentálny prejav. Konkrétne ide o hudobné nástroje, ktoré primárne spĺňajú melodickú funkciu, alebo zároveň i harmonickú a rytmickú (pastierske píšťaly, gajdy, gajdica, ústna harmonika, heligónka, akordeón atď.). Za súťažné nástroje sa v tejto kategórii nepovažujú nástroje, ktoré sú iba rytmické (rapkáč, ozembuch, chrastidlo a pod.). Ak to dovoľuje technika hry, rytmický hudobný nástroj môže byť použitý ako druhý, sprievodný, pričom na oboch hudobných nástrojoch musí hrať ten istý interpret. Vek účastníkov: V mesiaci konania celoštátneho kola festivalu môžu mať všetci účinkujúci maximálne 15 rokov, tzn., že v tomto mesiaci už nesmú dosiahnuť 16. rok života. Výnimka: Interpret kontrabasu a husľovej, alebo violovej kontry v kategórii 1 (ĽH) môže mať v mesiaci konania celoštátneho kola festivalu maximálne 18 rokov.

Súťaž prebieha:

· na úrovni regiónu súťažnou formou (môžu sa udeliť pásma – zlaté s postupom, zlaté, strieborné, bronzové);

C. Organizačné a odborné zabezpečenie súťaže

I. Organizačné zabezpečenie

1. Regionálne kolo organizuje Podtatranské osvetové stredisko v Poprade

II. Odborné zabezpečenie

 1. POS Poprad  zostavuje na objektívne hodnotenie súťažných čísiel odbornú porotu  zloženú z 3  členov menovanú riaditeľom POS Poprad.

2. Pri zostavovaní odborných porôt usporiadatelia súťaže zohľadňujú a uprednostňujú predovšetkým odbornosť, objektívnosť a korektnosť každého člena poroty. Členmi poroty nemajú byť pedagógovia, lektori alebo osoby, ktoré sa podieľali na spracovaní niektorého súťažného čísla alebo sú na ňom inak zainteresované.

D. Hodnotenie súťaže

1. Odborná porota sa riadi hodnotiacimi kritériami vyhlasovateľa súťaže.

2. Odborná porota hodnotí súťažné čísla v jednotlivých kategóriách najprv na internej porade bez účasti autorov a publika, kde sa uskutočňuje výmena odborných názorov a rozhodnutie o výsledkoch súťaže. Potom hodnotia všetky súťažné čísla verejne pred súťažiacimi a divákmi na odbornom rozborovom seminári. Na tomto seminári porotcovia odborne analyzujú všetky súťažné čísla z viacerých aspektov – odborného, umeleckého, technického. Odborné rozborové semináre plnia funkciu edukačnej časti podujatia (majú výchovno-vzdelávací cieľ) a sú veľkým prínosom pre súťažiacich; zároveň sú aj odborným zdôvodnením rozhodnutia poroty.

3. Organizátori súťaže udeľujú spravidla diplomy a ceny za umiestnenie v zlatom, striebornom a bronzovom pásme. Odborná porota môže niektorým súťažiacim neudeliť žiadne pásmo.

Kritériá:

Odborná porota hodnotí

- repertoár (výber piesní adekvátny veku interpretov a ich interpretačných možností, dramaturgická

   výstavba súťažného čísla na základe umeleckého spracovania a funkčnej žánrovej väzby, spoločná   

   lokálna, minimálne regionálna väzba vybraných piesní v rámci jedného súťažného čísla) - odporúča

  sa interpretovať hudobný materiál toho regiónu, z ktorého pochádza interpret

 - dodržiavanie a zvládnutie štýlovo-interpretačných znakov vybraného hudobného štýlu a (lokálneho,

   regionálneho)

 - spracovanie hudobného materiálu z vizuálnych, audiovizuálnych a notových prameňov - technická a

   interpretačná úroveň súťažiacich

- celkový prejav

V jednotlivých kategóriách:

1. ľudové hudby: - intonácia a súhra celého hudobného zoskupenia - interpretačná technika hry

     jednotlivých hudobných nástrojov - vhodnosť nástrojového obsadenia k interpretovanému    

     hudobnému materiálu z vybranej lokality, či regiónu - dodržiavanie a zvládnutie štýlovo-

     interpretačných znakov jednotlivých hudobných nástrojov (harmónia, rytmika, variačná technika)

2. spevácke skupiny: - jednotnosť skupinového spevu - vyváženosť jednotlivých hlasových skupín –

     kvalita hlasov (fond, farba, modulácia, rozsah) - intonácia - v prípade viachlasého spevu dodržanie

     vedenia hlasov a celkové zvládnutie vokálnych techník typických pre danú lokalitu, alebo región

3. sólisti speváci 1 - 2:

     - kvalita hlasu (fond, farba, modulácia, rozsah) - intonácia - technika spevu

4. sólisti inštrumentalisti:

     - interpretačná technika hry

      - výber piesní zodpovedajúci typu nástroja

      - dodržiavanie a zvládnutie štýlovo-interpretačných znakov, ako aj originalita a individuálny

        prístup k spracovaniu hudobného materiálu - ak to dovoľuje charakter regiónu, technická

        dispozícia nástroja a hlasové dispozície interpreta je spev súčasťou hodnotenia, no primárne sa  

        hodnotí hra na hudobnom nástroji

E.  Práva a povinnosti súťažiacich

1. Súťažiaci sú povinní:

a) akceptovať pravidlá a podmienky súťaže;

b) rešpektovať pokyny organizátora súťaže;

 c) prechádzať všetkými stupňami súťaže s tým istým programovým výstupom, ktorý uvedú v základnom kole súťaže. Na návrh odbornej poroty sú povolené malé zmeny, ktoré môžu napomôcť k lepšiemu interpretačnému výkonu a nepretvoria súťažné číslo od svojej podstaty, t.z. zmena počtu fráz, alebo sledu melódií, hudobno-teoretických súvislostí (harmonizácia, rytmika, ornamentika a variačna technika);

 

2. Súťažiaci majú právo:

a) na dodržanie vopred stanovených podmienok súťaže;

b) žiadať potvrdenie o účasti v súťaži, prípadne o umiestnení v súťaži.

F. Organizácia súťaže

Účinkujúci sa zúčastňujú okresnej súťaže na vlastné náklady resp. na náklady zriaďovateľa. Prihlášku ne nutné zaslať na adresu  POS Poprad, Sobotské námestie 1729/4, 058 01 Poprad  do 15. 3. 2016 ! prípadne e-mailom na adresu : osvetapp@stonline.sk

Prihláška  - stiahnuť


Vytvorené: 22. 1. 2016
Posledná aktualizácia: 22. 1. 2016 00:00
Autor: