Aktuálna teplota

25.9.2018 05:44

Aktuálna teplota:

3.3 °C

Vlhkosť:

85 %

Rosný bod:

0.9 °C

Predpoveď počasia

<<
>>
dnes, utorok 25. 9. 2018
6 °C 0 °C
slabý dážď, slabý severozápadný vietor
vietorSZ, 3.02m/s
tlak941.05hPa
vlhkosť79%
zrážky1.16mm

Náš mapový portál

a

Virtuálny cintorín

cintorin

Kalendár zberu odpadu

Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu - 2018

Zber elektroodpadu v obci bude v dňoch: 21.4.2018 a 29.09.2018

Pokyny na triedenie odpadu - 2018

Zber nebez. odpadu mob. zberňou v obci bude v termínoch:

26.2.2018 - 5.3.2018

30.7.2018 - 6.8.2018

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • hu

Obsah

 

 

Stránka

 • 1

Archív

Beseda so spisovateľkou Janou Pronskou

Beseda so spisovateľkou Janou PronskouObecná knižnica pozýva na besedu s obľúbenou spisovateľkou Janou Pronskou 26.9.2018 o 16:30 h v zasadačke OcÚ.

24. 9. 2018 Zobraziť viac

Nový zberový kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu - platnosť od 01.08.2018

Nový zberový kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu - platnosť od 01.08.2018Nakoľko sa podľa vyhlášky MŽP č. 371/2015 prepočítavali štandardy triedeného zberu, došlo k zmenám vývozov jednotlivých vyseparovaných komodít v našej obci. Na základe toho vytvorili nový zberový kalendár, ktorý je platný od 1.8.2018.

24. 9. 2018 Zobraziť viac

Oznam - MUDr. Krettová

Oznam - MUDr. KrettováVšeobecná lekárka MUDr. Krettová oznamuje občanom, že zajtra (piatok) 21.09.2018 nebude ordinovať. Zastupovať bude MUDr. Kabát v Hranovnici.

20. 9. 2018 Zobraziť viac

Biela PASTELKA 2018

Biela PASTELKA 2018V piatok 21.09.2018 budú žiaci ZŠ v bielých tričkách s logom "BIELA PASTELKA" realizovať v dopoludňajších hodinách v obci verejnú zbierku pod názvom Biela pastelka pre ľudí so zrakovým postihnutím.

19. 9. 2018 Zobraziť viac

Budovanie náučného chodníka

Budovanie náučného chodníkaKST Spišské Bystré pozýva občanov a členov klubu na pomoc pri budovaní náučného chodníka na Skalicu.
Stretneme sa 23.09.2018 o 9:00 h pri Píle v Spišskom Bystrom. Viac info na 0902 221 260. Príďte pomôcť prospešnej veci, ktorá zveľadí našu obec.

19. 9. 2018 Zobraziť viac

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Voľby do orgánov samosprávy obcíVoľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 h do 22:00 h.

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Spišskom Bystrom

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Spišské Bystré 

________________________________________________________________________________________________________________________________

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie

Za zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obce Spišské Bystré, konané dňa 10. novembra 2018, bola menovaná Jana Kiktová.

Dňa 11.9.2018 (utorok) možno kandidátne listiny pre voľby starostu obce a kandidátne listiny pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Spišskom Bystrom doručiť zapisovateľke miestnej volebnej komisie na adrese Slnečná 764/14, Spišské Bystré v čase od 15:30 h do  24:00 h.

Kontakt

Telefón: 0902 919 745

 

Elektronická adresa pre všetky podania je obec@spisskebystre.sk,

zodpovedná osoba Mgr. Jarmila Kundisová , tel.: 0902 919 741

 

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu

Oznámenie o počte obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Menovanie  zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Oznámenie o určení volebných okrskov a volebných miestností

 

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú

v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť jezákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

III

Právo byť volený

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

 •  výkon trestu odňatia slobody,
 •  právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
 •  pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Spôsob hlasovania

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličovje zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta) a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta).

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského alebo miestneho) zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta alebo starostu mestskej časti) môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta).

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písaťa oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky
do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená
pokuta 33 eur.


18. 9. 2018 Zobraziť menej

Kubašská 10°

Kubašská 10°bežecké preteky Kubašská 10°, 4. ročník, sobota 6. októbra 2018 o 14:30 h. Štart od ZŠ s MŠ Spišské Bystré

17. 9. 2018 Zobraziť viac

Podporte a hlasujte za  projekt OFK 1934 Spišské Bystré - prerábka šatní pre hráčov klubu

Podporte a hlasujte za projekt OFK 1934 Spišské Bystré - prerábka šatní pre hráčov klubuPodporte našich futbalistov a hlasujte za projekt OFK 1934 Spišské Bystré - prerábka šatní pre hráčov klubu. Spoločne pomôžme získať financie na projekt. Hlasovanie prebieha do 30. septembra 2018.

17. 9. 2018 Zobraziť viac
Archív

Stránka

 • 1